Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 36 3-032 3-037 D-092 D-133
 


 


 


 


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206r van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperJaen Aeges, enwaterhaler125-00-00 GG
koperLeen Alberts
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenClaes Ypes* smid
naastligger ten westenJaerich Piers
naastligger ten noordenTjallingh Janes
verkoperJan Pieters c.u.timmerman


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-032 Nieuwstraat 36pothuis
eigenaarSchelte Jansen
gebruikerSchelte Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-032 Nieuwstraat 36pothuis
eigenaarSchelte Jans
opmerkingpro deo begeert


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-032 Nieuwstraat 36wagenhuis
eigenaarTjeerd Fockes
gebruikerTjeerd Fockes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-032 Nieuwstraat 36huis
eigenaarGerryt Jansen
gebruikerGerryt Lammerts
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-032 Nieuwstraat 36Leenerd Jansen, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-032 Nieuwstraat 36huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerLeendert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperHarmen Gerryts Plag, gehuwd metbontwever150-00-00 GG
Leene Janzen
huurderAlbert Janes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Age Janesoud bontwever
verkoper van 1/4meerderjarige vrijster Leene Alberts
verkoper van 1/4vrijgezel Jaane Alberts


 


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0258r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraathuis
 
koperBeernd Plagge 749-14-00 CG
bewonerHarmen Plagge, gehuwd met
Leena Jansen
verkoperHarmen Plagge, gehuwd met
Leena Jansen


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-037 Nieuwstraat 36 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal0-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 108 van 27 okt 1811
adressoortbedraggebruik
D-092Nieuwstraat 36koopaktefl. 45huis D-092
 
verkoperHarmen Rengers (q.q.)
koperHarmen Hoogmolen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Harmen Homeulen... Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816. (HBBHarl. 1816, fiche ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Hendrik Homeulenzie ook: H. Hoogmolen; gebruiker van wijk D-092, wewer, eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Hendrik Hoogmolen... HRL, huwt met Jetske Lammerts Borgers, kind: Grietje Hendriks H, geb 1809 HRL, werkman in 1814, ovl wijk D-092; BS ovl 1814; 1831 overlijdens, ovl 1839; k H. Harmens Homeulen van HRL, en Jetske Lammerts Burgers van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-092Nieuwstraat 36Harmen Homeulen Hendrik Homeulen wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 817Nieuwstraat 36Pieter van NoordenHarlingencommieshuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Foukje Johannes Oosterhof... Cornelis de Ruiter; BS huw 1829, ovl 1844, ovl 1857; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-092; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Marten J Hidmazie ook: Hibma en Hiddema; oud 35 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-092; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-092NieuwstraatMarten J Hidma35 jAlmenumm, protestant, gehuwd, timmermansknegt
D-092NieuwstraatFroukje Oosterhof40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-092NieuwstraatJelte Martens Hidma11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-092NieuwstraatJohannes Martens Hidma7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-092NieuwstraatBerbera M Hidma9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-092Nieuwstraat 36Thomaske Westerhoek, overleden op 4 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 12 1/2 jr, geboren Franeker 4/11/1833, overleden Nieuwstraat D 92. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Klaas Jorkes Westra... 1841, N.H., zv Jorke W, en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1841, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-092, wijk G-269, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Martje Voerman... Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Pietje Jans van Vliet... huishoudster, N.H., dv Jan vV, en Gerritje Overzee; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk B-061, wijk D-092, supp wijk D-209; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; VT1839; geb 30 nov 1797, ged 24 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Romkje Ages Postma... bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Aukje Lammerts Pollema... Wijngaarden op 25 apr 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 apr 1824, dienstmeid. turfmeetster in 1851, ovl wijk D-092, dv Lammert Oeges P, en Sijtske Jacobs Visser; BS huw 1824, ovl 1846, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 817D-092 (Nieuwstraat)Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 817D-133 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis
Sectie A nr. 2235D-133 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemaplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4865Nieuwstraat 36 (D-133)A. Pais


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 36J.H.Benningopperman


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 36S. (Sietse) Breidenbach
  terug