Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 22 (niet bekend) (niet bekend) D-098 D-140
Naastliggers vanNieuwstraat 22
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 24
ten westenNieuwstraat 24
ten noordenNieuwstraat 20


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Baucke Tjerx


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0199v van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden enReiner Jansen mr. bontwever
naastligger ten zuidenMarijke Jans


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0056r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Beernts


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0211r van 23 mei 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0088v van 17 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 22Nieuwstraat WZhuis
 
koperHinke Bouwes, weduwe vanherbergierse De Benthem50-00-00 GG
koperwijlen Pieter Scheltema
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
huurderLammert Burgers c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan Bertels
naastligger ten westenWillem Boekholt
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters Schellingwou
verkoperCatharina Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan Teutelingbontwever
verkoperAnna Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan Willems van der Werff
verkoperJohannes Kramer, vader en voogd vankoopmanAmsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
verkoperwijlen Alida Bartling, allen erfgenamen van hun ouders en houders van het oude reversaalbrief
erflaterwijlen Dirk Bartling, gehuwd met
erflaterwijlen Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHinke Bouwes wv Pieter Scheltema, herbergierse in Benthem, koopt huis in de Nieuwestraat, bewoond door Lammert Burgers c.u., grondpacht 25 st aan de stad. Ten O. de Nieuwestraat, ten Z. Jan Bertels, ten N. wd. Folkert Pieters Schellingwou, ten W. Willem Boekholt, als koper van het volgende perceel. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, als houders van het reversaalbrief ten laste van de eigenaars, voor 50 gg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0290r van 10 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 22Nieuwstraat WZhuis
 
koper door niaarMeile Dirks Faber mr. ijzersmid75-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
geniaarde kopervroedsman Rein Hendriks Fabermr. grofsmid
huurderJan Teutling 26-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan Wesseling
naastligger ten westenHendrikje Scheltema, gehuwd met
naastligger ten westenYpe Jetzes mr. bakker
naastligger ten westenwijlen Hinke Bouwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen P. Scheltema
naastligger ten noordende weduwe van Schellingwouw
verkoperHendrikje Scheltema, gehuwd met
verkoperYpe Jetzesmr. bakker
verkoperGeertje Scheltema, gehuwd met
verkoperReinder IJsenbeek
verkoper q.q.Rein Smidt, geauthoriseerde curator ensecretaris van Barradeel
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperTaeke Scheltema
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoperAntje Scheltema, gehuwd metRotterdam
verkoperAndries SpieringshoekRotterdam
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoperBouwe Scheltemaeerste chirurgijn op 's Lands fregat van oorlog De Pallas van de Admiraliteit
verkoper q.q.vroedsman Pierre Peaux, geauthoriseerde administrator over
verkoperde erfportie van wijlen Jan Hansen Dreyer
verkopervroedsman Pierre Peaux, competerende uit de boedel en nalatenschap van
erflaterwijlen Hinke Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen P. Scheltema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Dirks Faber koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Rein Hendriks Faber, mr. grofsmid en mede raad in de vroedschap, huis in de Nieuwstraat, thans bewoond door Jan Teutling c.u. voor 26 cg. Grondpacht 25 st aan de stad. Ten O. de Nieuwstraat, ten Z. Jan Wesseling, ten W. de verkopers, ten N. mej. wd. Schellingwouw. Gekocht van (de geauthoriseerde administratoren over de boedel van) Hinke Bouwes wv P. Scheltema, voor 75 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0145r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMeile Dirks Faber mr. ijzersmid


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0241v van 14 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 22Nieuwstraathuis en wagenhuis
 
koperHarmen Hessels de Wilde 120-21-00 GG
huurderAlle Fopkes
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan Wesling
naastligger ten westenGeert Jans tapperijhouder
naastligger ten noordenMinne Vink
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobus Hogenhuis, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0257r van 5 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenH. de Wilde


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0015r van 10 jul 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenH. de Wilda


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0136v van 22 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 22Nieuwstraat WZhuis en wagenhuis
 
koper door niaarJan Bertels koopman50-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
geniaarde koperHenne Sydsesvoerman
huurderDirk Jans Kok 26-00-00 CG
huurderGerke Reinders 6-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan Wessels
naastligger ten westende tapperij van Geert Jans brouwer
naastligger ten noordenSybren Seerps
verkoperburgemeester Cornelis HeinemanBolsward


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 okt 1802 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 22Nieuwstraat WZhuis en wagenhuis
 
koperJan Jacobs Burgraaff, gehuwd met725-00-00 CG
koperTrijntje Claases
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
huurderJacob van der Linde c.s.
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten zuidenGrietje Tinges koopvrouw
naastligger ten westentapperij van Geert Jans brouwer
naastligger ten noordenSybren Seerps Hoedtje
verkoperJan Bertels, gehuwd metkoopman
verkoperGrietje Tingeskoopvrouw


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Geertje Mellesgeb 1805 ... , ovl 26 feb 1813 HRL; wijk D-098, dv Melle Heeres en Lupkje Jacobs; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Jacob Uldriks Wip... HRL 1801, 1808, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1822, ovl 1823, ovl 1833, ovl 1834, ovl 1840; gebruiker wijk D-098, korendrager; eigenaar is Jan Jac. Burggraaf, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Jan Jacobs Burggraaf... 20 jun 1779. (GAH1110); eigenaar en gebruiker van wijk D-097, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk D-098; gebruiker is Jacob Uldriks Wip, korendrager, 1814. (GAH204); J.J.B. en Trijntje Klaassen, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-098Nieuwstraat 22Jan J Burggraaf Jacob Uldriks Wip korendrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 824Nieuwstraat 22wed. Wybe Eelkes SchoonhovenHarlingenwinkelierschehuis (80 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Feikje Jans Roorda... dec 1823 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1823, inlandse kramer in 1851, N.H., turfmeetster in 1861 en ovl wijk D-098, dv Jan Jansen (Klein), en Hinke Roorda; BS huw 1823, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-040, wijk H-079, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Marijke van den Berg... vdB, en Berber Jacobs Sjolkema; BS huw 1820, ovl 1841; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-098; VT1839; geb 19 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Harmen van den Berg en Berber ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-098NieuwstraatTietje de Wilde24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
D-098NieuwstraatBerber Zuiderhout26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-098NieuwstraatWillem de Wilde1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-098NieuwstraatMaartje de Wilde4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-098NieuwstraatEnelike de Wilde2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-098NieuwstraatMarijke van der Berg49 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-098Nieuwstraat 22Marijke van den Berg, overleden op 19 april 184151 jr, overleden Nieuwstraat D 98, laatst wed. Johannes Hendriks de Vries, moeder van Berber Willekes Zuidhof (vrouw van Tjietse Willems de Wilde, zeeman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-098Nieuwstraat 22Corneliske Tjietses de Wilde, overleden op 20 maart 18469 jr (geboren 25/5/1837), overleden Nieuwstraat D 98/1, dochter van Tjietse de Wilde, zeeman en Berber Zuidhof, zuster van minderjarige Maria, Willem en Pieter Tjietses de Wilde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Dirk Tjeerds Jobstra... bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk D-078; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Klaaske Tuinstra... bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-078; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 824D-098 (Nieuwstraat)Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijgawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 824D-140 (Nieuwstraat)Albert Willemswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 824Nieuwstraat 22 (D-140)Theunis Willemswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 22T.Willemszoon-
  terug