Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 18 (niet bekend) (niet bekend) D-100 D-142
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0159r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 18Nieuwstraat WZhuis
 
koperGerrit Jansen mr. bontwever109-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderGerryt Lammerts
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenHarmen Harmens
naastligger ten westenJacob Tuininga procureur
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper van 1/5Sioukien Tieerds van Esta, gehuwd met
Cornelis de Jongkoopman
verkoper van 1/5Aukien Tieerds van Esta, gehuwd met
Lieuwe Sioerds de Bruinkoopman
verkoper van 1/5Mayke Tieerds van Esta, gehuwd met
Jan Broersbrouwer
verkoper van 1/5Focke Tieerds van Estakoopman
verkoper van 1/5, samen metAntie Douwes, gehuwd met
Arjen Fransenmr. schoenmaker
verkoperSieuke Douwes, meerderjarige vrijster
verkoperYmkjen Douwes
verkopersSijke Douwes


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0123v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 18Nieuwstraat WZhuis
 
koperWillem Willems, gehuwd metbontwever221-07-08 CG
Wikjen Piebes
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderGerryt Hendriks
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenReyner Jansen
naastligger ten westenJacob Tuininga procureur
naastligger ten noordensteeg
verkoperGerryt Jansenbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Willems, bontwever x Wikjen Piebes kopen een huis wz. Nieuwstraat. Grondpacht 1 cg. Ten O. de Nieuwstraat, ten Z. Reyner Jansen, ten W. procureur Jacob Tuininga, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van Gerryt Jansen, bontwever, voor 220 cg.


 


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0224r van 25 feb 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 18Nieuwstraat WZhuis en weefwinkel
 
koperJohannes Jansen Wichuys bontwever240-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten westenGerryt Jansen
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperWillem Willems, vader en voogd van hun kinderen en weduwnaar vanbontwever
Wickjen Piebes


 


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 18Nieuwstraat WZhuis en weefwinkel
 
koperJan Hendriks Boekhold bontwever235-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Jansen Wighuysmr. wever


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Anna Maria van der Werfgeb 1767 HRL, ovl 13 mei 1813 HRL, huwt met Frans Boekhout, ovl wijk D-100, dv Jan Willems vdW, en Catharina Bartling; BS ovl 1813; 1832 huw 1839 overlijdens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Frans Hendriks Boekhout... Lijsbet Jans; BS huwafk. 1811, ovl 1827, huw 1832, ovl 1839; wed. F.B. eigenaar en gebruiker van wijk D-100, gealimenteert, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Jan Barend Scholtzzie ook: J.B. Schultz; eigenaar van wijk D-100; gebruikers Rinse H. Smit, varensgesel, en Jan Dirks de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Trukke Andries Bosgeb 1810 ... , ovl 21 sep 1814 HRL; wijk D-100, zv Andries B., en Martje Fransen; BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-100Nieuwstraat 18Frans Boekhout ervenFrans Boekhout ervengealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 828Nieuwstraat 18Hendrik BoekhoutHarlingenkleermakerhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Lijske Mielmanoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-100; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-100Nieuwstraat 18Hendrik Boekhout, overleden op 24 maart 183950 jr, kleermaker, overleden Nieuwstraat D 100, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 52: 22/3) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-100Nieuwstraat 18Franciscus Antonius Boekhout, overleden op 27 april 18396 jr, overleden Nieuwstraat D 100. (CzOG nr. 60) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-100NieuwstraatLijske Mielman36 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-100NieuwstraatGerryt Poelstra19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, wever


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-100Nieuwstraat 18Hendrik Boekhout, overleden op 30 september 1846(Certificaat van onvermogen), 8 1/2 mnd (geboren 7/3/1846), overleden Nieuwstraat D 100. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-100Nieuwstraat 18Cecilia A. M. Boekhout, overleden op 7 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), A. M.=Anna-Maria, 3 jr, geboren Franeker 12/7/1843, overleden Nieuwstraat D 100. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-100Nieuwstraat 18Christine Germens Zeilmaker, overleden op 30 oktober 1846circa 1 jr (geboren 1845), overleden Nieuwstraat D 100/145, dochter van Germen Annes Zeilmaker, werkman en Aafke Lammerts Ruiter, zuster van minderjarige Grietje, Oedske, Anne en Lammert Germens Zeilmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Hiltje Wybes Faber... 1810 HRL, ovl 8 jul 1868 HRL, huwt met Sjoerd Mulder, Herst. EvL. en Evl in 1851, werkster 1851, ovl wijk D-100, dv Wybe Sijbrens F, en Teuntje Bonifacius (B)Oolgaard; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1868, bev.reg. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 828D-100 (Nieuwstraat)Dirk van der Meerwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Douwe Hendriks Tigchelaar... ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 828D-142 (Nieuwstraat)Dirk van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 828Nieuwstraat 18 (D-142)Eelke Bootsma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 18C.Vellingatransportarbeider
  terug