Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarsteeg 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarsteeg 17 (niet bekend) (niet bekend) D-107 D-143
 


 


 


 


 


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0197r van 13 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 17Ooievaarsteeg OZ [staat: Nieuwstraat]huis
 
koperGerryt Hendriks Weerscholt, in ondertrouw staand metbontwever215-00-00 CG
koperStijntie Ewerts
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderHarmen Binkes
naastligger ten oostenWillem Willems
naastligger ten zuidenJan Coenraad Groen
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg] en ledige plaats
naastligger ten noordensteeg
verkoperJacob Tuiningaprocureur postulant


 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0002r van 5 mei 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 17Ooievaarsteeg OZ [staat: Nieuwstraat]huis en weefwinkel
 
kopervrijgezel Harmen Evernik bontwever200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Wigchuis
naastligger ten zuidenJan Coenraeds Groen
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperGerryt Hendriks Weerscholdmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Evernik, vrijgezel en bontwever. Grondpacht 1 cg. aan de Stad.


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0044v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 17Ooievaarsteeg OZ [staat: noordeinde Zoutsteeg]huis en weefwinkel met 3 weefgetouwen
 
koperJacob Tuininga procureur postulant117-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Boekholt
naastligger ten zuidenJan Coenraads
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg naar de Nieuwstraat
verkoperHarmen Evernikmr. bontwever


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0314v van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 17Ooievaarsteeg OZ [staat: steeg tussen de Nijestraat en de Zoutsteeg]huis en weefwinkel
 
koperBeernt Bruining, gehuwd metmr. bontwever
koperTrijntje Gerryts 100-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenLourens Nak n.u.
naastligger ten zuidenSybren Hoedtje
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordensteeg, doorgaande
verkoperSchelte Wybengakoopman


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-047 Ooievaarsteeg 17Tjepke Gabbes
3-047 Ooievaarsteeg 17Beerend Bruining
3-047 Ooievaarsteeg 17Dominicus Vogelzang, 30 jaar, gehuwd


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-107Ooievaarsteeg 17Berend Bruining... niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-107Ooievaarsteeg 17Hendrik ter DeusOok: Terdeus; gebruiker van wijk D-107, sjouwer; eigenaar is Berend Bruining erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-107Ooievaarsteeg 17Berend Bruining ervenHendrik ter Deus sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 827Ooievaarsteeg 17Hendrik TerdeusHarlingenweverhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-107Ooievaarsteeg 17Johanna Nieuwenhuiszie ook: Nijhuis; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-107; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-107Ooievaarsteeg 17Pieter Bartling... zv Arend B. en Maria bisschop; BS huw 1824, ovl 1845; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-107; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-107OyevaarsteegPieter A Barteling42 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
D-107OyevaarsteegJohanna Nieuwenhuis38 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
D-107OyevaarsteegArend Barteling14 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-107OyevaarsteegHendrika Barteling7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-107OyevaarsteegAnna Maria Barteling2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-107Ooievaarsteeg 17Jeltje Magr, overleden op 24 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 11 jr (geboren 18/10/1835), overleden Ooievaarsteeg D 107. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-107Ooievaarsteeg 17Theresia Magrijn, overleden op 14 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 12/5/1831), overleden Nieuwstraat D 107. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-107Ooievaarsteeg 17Age Jans Kuipergeb 1789 HRL, inlandsche kramer in 1851, na 1860 niet meer gevoden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-107


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 827D-107 (Nieuwstraat)Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 827D-143 (Nieuwstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 827Ooievaarsteeg 17 (D-ong)R.K. Armvoogdij
  terug