Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarsteeg 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Ooievaarsteeg 20 (niet bekend) (niet bekend) D-114 D-084
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheffersplein 17 (niet bekend) (niet bekend) D-114 D-084
 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 20Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje
 
koperMarten Betzauw, gehuwd met919-00-00 CG
koperTrijntje Jans Zijlst Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjoerd Wijma, curator over
verkoperwijlen Geert Jans Oorthuismr. brouwer


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-114Ooievaarsteeg 20Berbera Gerbensgeb 2 sep 1806 HRL, ged 14 sep 1806 HRL, ovl 14 sep 1812 HRL; wijk D-114, dv Gerben Tjeerds de Vries en Stijntje Harmens vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-114Ooievaarsteeg 20A.R. van Dalsen... eigenaar van wijk A-211; gebruiker is Pieter S. Broersma, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-114, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-014; gebruiker is Hendrik Oswald wed., 1814. (GAH204); ontvangt van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-114Ooievaarsteeg 20A R van Dalsen ledig
D-114Scheffersplein 17 ledig


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 12 feb 1818
adressoortbedraggebruik
D-114Ooievaarsteeg 20koopaktefl. 40huis D-114
 
verkoperAugustus Robertus van Dalsen
koperJacobus Hannema


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 784Ooievaarsteeg 20Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederhuis en erf (107 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 784Scheffersplein 17Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederhuis en erf (107 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-114Ooievaarsteeg 20Aaltje Andries Hondema... wonende te HRL, dv Andries Wybes H, en Trijntje Zijlstra; BS huw 1834, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-114, 168; oud 36 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-115; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-114Ooievaarsteeg 20Klaas Jelles Hidma... 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2260D-084 (Korte Zoutsloot)Leendert Hannemabergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3534Ooievaarsteeg 20 (D-ong)Gereformeerde Kerkwoonhuis
Sectie A nr. 2402Scheffersplein 17 (D-085)Gereformeerde Kerkwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Scheffersplein 17J.R. (Jan) Kuiken
  terug