Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheffersplein 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheffersplein 9 (niet bekend) (niet bekend) D-117 D-081
 


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Hylkje Martens Betzongeb 1804 HRL, ovl 19 jul 1814 HRL; wijk D-117, dv Marten B., en Trijntje Jans Zijlstra, (Zijlst); BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou... ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; gebruiker Pieter Joosten Ooy, smidsknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-117Scheffersplein 9M Betzauw M Betzauw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 778Scheffersplein 9wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (98 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
D-117Scheffersplein 9Huizinge met bleek en tuin aan de Zoutsloot, Jan Everts, Posthumus. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 50 van 21 aug 1832
adressoortbedraggebruik
D-117Scheffersplein 9koopaktefl. 340huis F-215 en D-117 en D-118
 
verkoperFolkert Scheltes van der Hoef
koperHendrik Rooster
Fokje Rooster


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Frans Pieters Rikkers... R, en Richtje Minnes Gleibakker; BS huw 1831, ovl 1843; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-117; VT1839; P.F. Rikkerts, Meester Bakker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Janna Hilarius... Smit; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1843; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-117; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-117OyevaarsteegFrans P Rikkers36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
D-117OyevaarsteegJanna Hilarius33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-117OyevaarsteegPieter F Rikkers7 jWorkumm, protestant, ongehuwd
D-117OyevaarsteegRichard Rikkers2 jWorkumm, protestant, ongehuwd
D-117OyevaarsteegAaltie Rikkers1 mWorkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Anna Marijke Sterk... dv Adam S, en Janna Catharina Meerbeek; BS huw 1822 1838 overlijdens, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk D-117, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Anna Mullergeb 1772/77 Leeuwarden, ovl 21 apr 1851 HRL, huwt met Petrus Molenaar; BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-117


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Ymkje Hartenberg... HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 778D-117 (Nieuwstraat)Hendricus Roesterwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 29 mrt 1872
D-117Scheffersplein 9Een huis met ruim erf en bleekveld c.a. aan de Zoutsloot. Finaal verkocht op 3 apr 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 641..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 778D-081 (Oosterkeetstraat)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 780Scheffersplein 9 (D-082)fa. Sjoerd Hannema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Ged. Korte Zoutsl. 9 Folkert Bakkerzoutkeetsknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
  terug