Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarsteeg 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarsteeg 18 (niet bekend) (niet bekend) D-118 D-094
1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-118Ooievaarsteeg 18Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou... D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; gebruiker Pieter Joosten Ooy, smidsknegt, 1814. (GAH204); kind: Eeke Martens Betzau, geb 11 may 1810, ged ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-118Ooievaarsteeg 18Pieter Joosten Ooy... kind: Doetje O, geb 25 nov 1811 HRL, smidsknegt in 1811; BS geb 1811, ovl 1816; gebruiker van wijk D-118, smidsknegt; eigenaar is M. Betzon, 1814. (GAH204); . J. en Neeltje Gerrijts van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-118Ooievaarsteeg 18M Betzou Pieter Joosten Ooy smidsknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 779Ooievaarsteeg 18wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (70 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
D-118Ooievaarsteeg 18Huizinge met bleek en tuin aan de Zoutsloot, Jan Everts, Posthumus. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 50 van 21 aug 1832
adressoortbedraggebruik
D-118Ooievaarsteeg 18koopaktefl. 340huis F-215 en D-117 en D-118
 
verkoperFolkert Scheltes van der Hoef
koperHendrik Rooster
Fokje Rooster


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-118Ooievaarsteeg 18Aagje Jans Kuipers... kramer in 1851, Chr. Afges., dv Jan K, en Rinske Sjoerds; BS geb en ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-118, wijk G-361; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-104; VT1839; geb 23 aug 1791, ged 13 sep ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 779D-118 (Nieuwstraat)Hendricus Roesterplek grond


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 29 mrt 1872
D-118Ooievaarsteeg 18Een huis met ruim erf en bleekveld c.a. aan de Zoutsloot. Finaal verkocht op 3 apr 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 641..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 779*D-081 (Oosterkeetstraat)Eelke Bootsmaplek grond
Sectie A nr. 779*D-094 (Ooijevaarsteeg)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 779Ooievaarsteeg 18 (D-094)Eelke Bootsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Ooievaarsteeg 18 Martinus Postmazoutkeetsknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
  terug