Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheffersplein 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheffersplein 11 (niet bekend) (niet bekend) D-120 D-082
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheffersplein 17 3-005 3-004 D-120 D-085
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-005Scheffersplein 17stal
eigenaarburgemeester Sloterijk
gebruikerburgemeester Sloterijk
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-005Scheffersplein 17wagenhuis
eigenaarb[urgem]r. Sloterijk
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-005 Scheffersplein 17wagenhuis
eigenaarburgemeester Sloterijk
gebruikerburgemeester Sloterijk
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-005 Scheffersplein 17huis
eigenaarSytse Pyters
gebruikerHendrik Warners
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-005 Scheffersplein 17Johan Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-005 Scheffersplein 17Pieter Johannes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-005 Scheffersplein 17huis
eigenaarJohannes Pytters
gebruikerPytter Johannes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-004 Scheffersplein 17Johannes van der Meulen0-07-08 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 11Jacobus Sjoerds Hannema... ''De Engel'', gebruiker is Albert T. Boonstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-120, bergplaats van zout, 1814. (GAH204); sterfhuis: Voorstraat 47; begraven in de Grote Kerk; vdGaast, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-120Scheffersplein 11Jacobus Hannema Jacobus Hannema bergplaats van zout
D-120Scheffersplein 17Jacobus Hannema bergplaats van zout


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 780Scheffersplein 11Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederpakhuis (70 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 786Scheffersplein 17wed. Cornelis MollemaHarlingenzoutkeet (430 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 11Bauke S Dijkstraoud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk D-120; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 11Marijke Dirks Tadema... dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-120; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-120OyevaarsteegBauke S Dijkstra58 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, zeepziedersknegt
D-120OyevaarsteegBauke S Dijkstra58 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, zeepziedersknegt
D-120OyevaarsteegZake B Dijkstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-120OyevaarsteegZake B Dijkstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-120OyevaarsteegMarijke Tadema67 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-120OyevaarsteegMarijke Tadema67 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 11Pier Pieters Dekker... Hendriks (Dekker), en Akke Piers; BS huw 1828, ovl 1847, ovl 1863, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-120, supp wijk F-363; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk C-174; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 780D-119 (Ooijevaarsteeg)Leendert Hannema en mede eig.zoutkeet
Sectie A nr. 2639D-156 (Zoutsloot)Lourens Hoekers en mede eig.school


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 780D-082 (Oosterkeetstraat)Leendert Hannemabergplaats
Sectie A nr. 3091D-087 (Korte Zoutsloot)Permanente Commissie tot oprichting eener sch Gemeenteschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5244Scheffersplein 11 (D-092)Eelke Bootsmabergplaats
Sectie A nr. 2402Scheffersplein 17 (D-085)Gereformeerde Kerkwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Scheffersplein 17J.R. (Jan) Kuiken
  terug