Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterkeetstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Oosterkeetstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) D-125 D-072
aangrenzende stegensteeg
Oosterkeetstraat 8Zoutsteeg ten zuiden


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0035r van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 8Franekerpoort, op de hoek van de dwinger bij dehuis
 
koperJan Piers, gehuwd metkarreman 60-00-00 GG
koperYfke Ydes Reynalda
toehaakeen zilveren ducaat
huurderJan Miegiels c.u.
naastligger ten oostenpad naar stadsvesten
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Douwe Jansen bergervaarder
verkoperPytter Louwertshuisman Bozum


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0140v van 13 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 8Oosterkeetstraat WZ [staat: hoek van de straat achter de bank van lening]huis
 
koperJan Jacobs, gehuwd metturfdrager68-00-00 GG
koperWillemke Lolkes
huurderHendrik Greutling c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenJohannes van der Meulen
naastligger ten noordenJan de Wit
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge JohanneskoopmanAlmenum
verkoperWybe JohanneskoopmanGrettingabuurt


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 148v van nov 1808 , betreft pand D-125 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Oosterkeetstraat 8


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 8Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje
 
koperMarten Betzauw, gehuwd met919-00-00 CG
koperTrijntje Jans Zijlst Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjoerd Wijma, curator over
verkoperwijlen Geert Jans Oorthuismr. brouwer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-125Oosterkeetstraat 8Jan Jacobs Dijkstra... BS geb 1811, huw 1815, huw 1818, ovl 1819, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1825; eigenaar en gebruiker van wijk D-125, turfdrager, 1814. (GAH204); J.J.D., turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-125Oosterkeetstraat 8Jan Jacobs Dijkstra Jan Jacobs Dijkstra turfdrager


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 van 6 mrt 1823
adressoortbedraggebruik
D-125Oosterkeetstraat 8koopaktefl. 3150zoutkeet genaamd de Ooievaar, D-125
 
verkoperFreerk Jans Fontein
koperIds Wiarda
koperSimon Wiarda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 766Oosterkeetstraat 8Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-125Oosterkeetstraat 8Jacobje van Dokkum... huwt met Bauke Dijkstra, dv Wybe vD, en Fokje Steensma; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-158, wijk D-125, wijk G-021; oud 32 jaar, (vnm: Jaapje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-125Oosterkeetstraat 8Yepkje Gerardus Daams... aug 1866 HRL, huwt met Sije de Groot op 29 dec 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 dec 1822, dienstmeid. ovl wijk D-125, dv Gerhardus D, en Grietje Klazes; BS huw 1822, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 39 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-125Oosterkeetstraat 8Tjalling Abrahams Hofman... ovl wijk H-051, zv Abraham Tjallings H, en Sibbeltje Jans Laansma; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk D-125, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 766D-125 (Zoutsloot)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
D-125Oosterkeetstraat 8Eene woning achter de Lombard, in gebruik bij J., Souverein e.a.. Provisioneel verkocht op 13 nov 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 766D-072 (Oosterkeetstraat)Albertus van der Schoot en Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas Leekbergplaats


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
D-125Oosterkeetstraat 8Twee woningen onder een dak met erf in de oosterkeetstraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..
  terug