Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterkeetstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Oosterkeetstraat 6 3-ong 3-ong D-126 D-073
1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0083v van 11 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 6Franekerpoort achter de Lombard, bij dekamer
 
koperPieter Pieters, gehuwd met55-00-00 GG
koperWibrich Clasen burger
verpachter grondmajoor Gerryt Jobs 2-07-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenOutger Outgers metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter olieslager
verkoperFrans Jacobs, gehuwd metMakkum
verkoperTied BockesMakkum


 


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0113v van 8 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [staat: achter de Lombart bij de Franekerpoort]huis of kamer
 
koperAnthoni de Mol, gehuwd metbewindhebber van de tafel van lening56-00-00 GG
koperAggatha van Velsen
verpachter grondmajoor Gerrit Jobs 2-07-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenOutger Outgers metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter olieslager
verkoperPieter Pieters, gehuwd met
verkoperWybrich Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni de Mol, bewindhebber v.d. Tafel van Lening x Agatha van Velsen kopen een huis of camer bij de Franekerpoort, achter het Lombartshuis. Ten O.?, ten Z. metselaar Outger Outgers, ten W.?, ten N. Pieter Olijslager. Gekocht van Pyter Pieters x Wybrich Clasen, voor 56 gg.


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0028V van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [staat: achter de Lombert in de twee regels]2 kamers
 
koperJan Martens, gehuwd met200-00-00 GG
Piebe Broers
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende lege plaats
naastligger ten westenGriet melkwijf
naastligger ten noordende Bank van Lening: tuin
verkoperJelle Tjeerdts, en
Rintie Claessen, als gecomitteerde voorstanders van de
de Doopsgezinde Gemeente (keetsgezinden)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Martens x Pytie? Broers koopt 2 camers achter de Lommert, in de Dubbele Regel. Ten O. de straat, ten Z. de ledige plaets, ten W. melkwijf Griet, ten N. de tuin v.d. Bank van Lening. Gekocht van de Keetsgemeente, voor 200 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0028v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [niet vermeld]woning bestaande uit 2 kamers
 
koperPietertie Tjepkes 80-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenlege plaats
naastligger ten westenGriet melkwijf
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperde Stad Harlingen: huiszittende armen


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0081v van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [niet vermeld]woning
 
koperHessel Piekes, gehuwd met80-00-00 GG
koperAntie Ottes
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenledige plaats
naastligger ten westenGriet melkwijf
naastligger ten noordende Bank van Lening: tuin
verkoperElbrich Edes jongedochter
verkoperTjietske Edes jongedochter, namens hun moeder
verkoperPyttrick Tjepkes, weduwe vanVlieland
verkoperwijlen Ede Jans


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0263r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 6[niet vermeld]woning
 
koperTjalling Pykes gleibakker80-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuideneen lege plaats
naastligger ten westende weduwe van Douwe smid
naastligger ten noordende Bank van lening: tuin
verkoperHessel Pykesturfdrager


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0109v van 17 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [staat: schuin achter de Bank van Lening]woning met twee kamers
 
koperEwert Jans, gehuwd metbontwever120-00-00 CG
koperStijntie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenledige plaats
naastligger ten westende weduwe van Douwe smid
naastligger ten noordende Bank van Lening: huis [staat: lommerd]
verkoperTjalling Pieckesgleibakker


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 6Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje
 
koperMarten Betzauw, gehuwd met919-00-00 CG
koperTrijntje Jans Zijlst Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjoerd Wijma, curator over
verkoperwijlen Geert Jans Oorthuismr. brouwer


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Beernt Tikkel... sep 1806 HRL, Jan T, geb 25dec181 HRL, Pieter T, geb 17 aug 1801 HRL, N.H., weversbaas in 1811, ovl wijk D-126, zv Pieter T, (gk), en Trijntje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1806, BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1843; ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Hendrik Jans de Witgeb 1792 ... , ovl 8 mei 1812 HRL, weversknecht, ovl wijk D-126, zv Jan dW, en Klara Vaster; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Ymke Baukes... IJmkes; geb 1772 HRL, ovl, 15 sep 1812 HRL, huwt met Antje Hendriks, zoutdrager in 1812, N.H., ovl wijk D-126, zv Bauke Iesses en Hike IJmkes, kinderen: Bauke IJmkes, geb 6 jul 1803 HRL, Jantje IJmkes, geb 30 okt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Jan de Wit... BS ovl 1812; 1819 huwelijken, ovl 1848, ovl 1858, ovl 1883 wed. J. dW. eigenaar en gebruiker van wijk D-126, 1814. (GAH204); J. dW. en Clare Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Epke ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-126Oosterkeetstraat 6Jan de Wit wedJan de Wit wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 765Oosterkeetstraat 6wed. Jan de WitHarlingenturfmeetsterhuis en erf (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Klara Hendriks Vaster... 1811, ovl 1843, ovl 1858; oud 72 jaar, (geslnm: Vagter), geb en wonende te HRL. 1839, turfmeetster wijk D-126; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-126OyevaarsteegKlara Hs. Vagter72 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
D-126OyevaarsteegAaltie Jans de Wit38 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-126Oosterkeetstraat 6Klara Hendriks, overleden op 21 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 76 jr (geboren 6/12/1766), turfmeetster, overleden bij de Lombard D 126, weduwed, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Aaltje de Wit... HRL 1851 wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Barent Reins van Kampen... vK, en Trijntje Gooitzens/Johannes; BS huw 1812, huw 1816, huw 1838, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126; gebruiker van wijk I-010, keetknegt, eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Vogeltje de Vries... N.H., ovl wijk D-142, dv Cornelis dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126, wijk D-145, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 765D-126 (Zoutsloot)Roomsch Catholijke Armvoogdijpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 765D-073 (Oosterkeetstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 765Oosterkeetstraat 6 (D-073) (Foutief Kad.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Oosterkeetstraat 6R.Bakkergrondwerker


1965 - adresboekadresnaam
Oosterkeetstraat 6J. (Johannes) Koster
  terug