Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterkeetstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Oosterkeetstraat 4 3-ong 3-ong D-127 D-074
 


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0113r van 1 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 4Oosterkeetstraat WZ [staat: in de dubbele regel achter de Lombart bij de Franekerpoort]kamer
 
koperAnthoni de Mol, gehuwd metbewindhebber van de tafel van lening56-00-00 GG
koperAgatha van Velsen
verpachter grondmajoor Gerryt Jobs 2-07-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAnthoni de Mol c.u.
naastligger ten westenAnthoni de Mol c.u.
naastligger ten noordenAnthoni de Mol c.u.
verkoperPieter Dircks, gehuwd met
verkoperHylck Taeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni de Mol, bewindhebber v.d. Tafel van Lening x Agatha van Velsen kopen een kamer bij de Franekerpoort, in de Dubbele Regel achter de Lombard. Ten O. de straat, ten Z., W. en N. de koper. Gekocht van Pieter Dircks? x Hylck Taekes?, voor 57 gg.


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0170v van 11 okt 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 4Lommertspijp, bij dekamer
 
koperSybe Jansen mr. metselaar30-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Jansen, mr. metselaar, koopt een camer omtrent de Lommertspijp. Gekocht van de Jan Jacobs Gemeente, voor 38 cg.


 


 


 


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0101r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 4Oosterkeetstraat WZ [staat: achter de Bank van Lening bij de Franekerpoort]huis
 
koperHilbrand Taekes, gehuwd met216-00-00 GG
koperGepke Haantjes
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHendrik Gerryts
naastligger ten westende Bank van Lening
naastligger ten noordenJan Hendriks Ruth
verkoperLieuwe Willemstrekveerschipper op Dokkum


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-127Oosterkeetstraat 4Jacob Jacobs Nontje... huw 1821, ovl 1846, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, wijk H-001; eigenaar en gebruiker van wijk D-127, stalknegt, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, stadsreiniger, wijk D-127; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-127Oosterkeetstraat 4Jacob Jacobs Nontje Jacob Jacobs Nontje stalknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 764Oosterkeetstraat 4Jacob NuntjesHarlingenarbeiderhuis en erf (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-127Oosterkeetstraat 4Berend Fikke... in 1851, N.H., zv Jan F, en Catharina Homburg; BS huw 1835, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-127Oosterkeetstraat 4Harmanus Jacobus de Rooy... Minke Innes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1839, ovl 1851, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, wijk G-010, 182, supp wijk G-474; 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-124; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-127Oosterkeetstraat 4Joukje Pieters Dijkstra... ... (= Minke Wybrens); BS huw 1816, ovl 1846, ovl 1855; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-127; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-127OyevaarsteegJacob J Nontie74 jWijnaldumm, rooms katholiek, gehuwd, stadsreiniger
D-127OyevaarsteegJoukje P Dijkstra54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-127OyevaarsteegPieter J Nontie21 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-127OyevaarsteegMaayke J Nontie15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-127Oosterkeetstraat 4Pieter Jacobs Nontie, overleden op 20 juli 184121 jr (geboren 14/2/1820), arbeider, overleden Lommertsteeg D 127, ongehuwd, zoon van Jacob J. Nontjes, arbeider (tekent J. J. Nontjes) en Joukje Pieters Dijkstra, broer van Jacob, kastelein en minderjarige Minke Jacobs Nontie. (in boven akte 'Nontje') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-127Oosterkeetstraat 4Jouwkje Pieters Dijkstra, overleden op 20 november 1846(Certificaat van onvermogen), 59 jr (geboren 1787), overleden Nieuwstraat D 127, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-127Oosterkeetstraat 4Harmen Gonggrijp... Smit; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1831, huw 1838, huw 1842 1850 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk D-045; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-127Oosterkeetstraat 4Hendrika Hofman... dv Jan Ages H, en IJtje (Epkes); BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk D-127, wijk G-257, wijk H-115, supp wijk G-474; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-127Oosterkeetstraat 4Jantje Andries Hondema... G-325, dv Andries Wybes H, en Trijntje (Sipkes Zijlstra); BS huw 1831, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, wijk G-165, supp wijk G-387, supp wijk G-436, supp wijk H-271; oud 33 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-127Oosterkeetstraat 4Klaas Jelles Hidma... 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-127Oosterkeetstraat 4Sjoerdtje Sjaarda... vd Woude, N.H., dv Antje Tjadde; BS ovl 1849; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-224, 229, wijk D-127, wijk H-091; oud 39 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-127Oosterkeetstraat 4Thomas Ages Dijkstra... zv Age Rintjes D, en Klaasje Pijtters; BS huw 1867, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 764D-127 (Zoutsloot)Hermanus Klumperwagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 764D-074 (Oosterkeetstraat)Wed. en erven Paulus Spaandermanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 764Oosterkeetstraat 4 (D-074)Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Oosterkeetstraat 4 Jan Scholtehandelaar in brandst.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1965 - adresboekadresnaam
Oosterkeetstraat 4M.E. (Maria) Vlierberghe wv Colam
  terug