Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterkeetstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Oosterkeetstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) D-128 D-076
 


 


 


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120v van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 3straat achter de Bank van Leninghuis
 
koperKeimpe Keimpes c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenWillem Tomas
naastligger ten zuidende tuin van Blinxma c. sororecherger
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJan Hendrix
bewonerGerben Nannes
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


 


 


 


 


 


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ[staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening]huis
 
koperJohannes van der Meulen mr. zadelmaker79-21-00 GG
eigenaarwijlen Sipkje Hendriks, weduwe van
eigenaarwijlen Allard Louws
naastligger ten oostende weduwe van Lammert Sybrens c.s.
naastligger ten zuidenGosling Adams
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMinne Vink
verkoper q.q.vroedsman Rein Hendriks Faber, geauthoriseerde redder en curator over
verkoperde nagelaten gerepudieerde boedel van wijlen Sipkje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van der Meulen, mr. zadelmaker koopt huis c.a. agter de bank van leening omtrent de Franekerpoort, laatst bewoond door Sipkje Hendriks wd. Allard Louws en metterdood ontruimd. Ten O. wd. Lammert Sybrens c.s., ten Z. Gosling Adams, ten W. de straat, ten N. Minne Vink. Verkopers is (de redder en curator over de boedel van) Sipkje Hendriks, voor 79 gg. 21 st.


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0046r van 6 mei 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Bank van Lening bij de Franekerpoort]huis
 
koperGerben Wybrens mr. slager194-00-00 CG
huurderN. N. 18-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenMinne Vink
verkoperJohannes van der Meulenmr. zadelmaker


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0204r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ [staat: Anjelierstraat achter de Lommerd]huis en stalling
 
koperJan Claasen Roedtje 80-05-00 CG
huurderWybren Gerbens
huurderNeeltje Tjerks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenMinne Vink
verkoperGerben Wybrensmr. slagerLeeuwarden


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Zwaantje Meyergeb 1797 HRL, ovl 2 feb 1813 HRL; wijk D-128, dv Hendrik M, en Maria Louisa Mey; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Frederik Meyer... HRL 1802, BS huw 1811, huw 1817, huw 1824, huw 1828, ovl 1831, ovl 1859, ovl 1875; gebruiker van wijk D-128, gegagimenteerd; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Minne Vink... id. van wijk B-139; gebruiker Oene Klaasen Advokaat, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-128; gebruiker Fred. Meyer, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-009; gebruiker A. delgrosso, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-128Oosterkeetstraat 3M Vink Frederik Meyer gegagimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 769Oosterkeetstraat 3Aaltje Fokkes Wijngaarden, huisvr. van Elle Robijns BlanksmaHarlingenhuis en erf (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Aaltje Gorter... Klases Bakker; BS huw 1818, ovl 1848, ovl 1879; oud 49 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk D-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Hendrik Kloppenburg... zv Harmen K, en Trijntje Hendriks; BS huw 1818, ovl 1848; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Sije Martens de Groot... dG, en Antje Sijes Noteboom; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-128OyevaarsteegHendrik Kloppenburg45 jHarlingenm, protestant, gehuwd
D-128OyevaarsteegAaltie de Gorter49 jVlielandv, protestant, gehuwd
D-128OyevaarsteegHarmen Kloppenburg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-128OyevaarsteegTrijntie Kloppenburg17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-128OyevaarsteegYetje Kloppenburg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-128Oosterkeetstraat 3Anna Alders, overleden op 15 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 48 jr (geboren 1800), overleden Lombardstraat D 128, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Yepkje Gerardus Daams... ovl wijk D-125, dv Gerhardus D, en Grietje Klazes; BS huw 1822, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 769D-128 (Zoutsloot)Aaltje F. Wijngaardenwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
D-128Oosterkeetstraat 3Eene woning met plaats achter de Lombard, bewoond door den eigenaar Berend, Bakker. Finaal verkocht op 17 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 776..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 769D-076 (Oosterkeetstraat)Berend Bakkerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 769Oosterkeetstraat 3 (D-076)Benders Wassenaarwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Oosterkeetstraat 3F.Willekespakhuisknecht
  terug