Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) D-134 D-099
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) D-134 D-098
1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50002 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 144 van 30 apr 1810
adressoortbedraggebruik
D-134Ooievaarstraat 8koopaktefl. 25woning D-134
 
verkoperJurjen Jelles
koperHendrik J. Fettevogel


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-134Ooievaarstraat 8Sietse Rommerts Jager... werkman in 1840, zv Rommert Sietses en Feikje Poppes; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1840; eigenaar van wijk D-134, ledig plak grond, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-025; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-134Ooievaarstraat 8Sietze C Jager ledig plek grond
D-134Ooievaarstraat 10 ledig plek grond


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 772Ooievaarstraat 8Wiebe Obbes WybengaHarlingenwagenmakerstal (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 772Ooievaarstraat 10Wiebe Obbes WybengaHarlingenwagenmakerstal (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 772aOoievaarstraat 10Harlinger en Leeuwarder TrekschippersHarlingenerf (64 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 772aOoievaarstraat 8Harlinger en Leeuwarder TrekschippersHarlingenerf (64 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-134Ooievaarstraat 8Aafke Willems Brink... in 1851, dv Willem Johannes B, en Antje Jans Hollema; BS huw 1826, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk D-134; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-134Ooievaarstraat 8Jacob Yemes de Groot... Jacobs dG, en Gooikje Arjens; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1826, ovl 1859, bev.reg. Ha18 51 wijk D-134, supp wijk G-437; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk C-188; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 772D-135 (achter de Lombard)Joseph Sinnemabergplaats
Sectie A nr. 772aD-134 (achter de Lombard)Marten Riewalderf


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3882D-098 (Oosterkeetsteeg)Auke Ybemawoonhuis
Sectie A nr. 3881D-099 (Oosterkeetsteeg)Auke Ybemawoonhuis
  terug