Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarstraat 8(niet bekend)(niet bekend)D-134D-099
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarstraat 10(niet bekend)(niet bekend)D-134D-098


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50002 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 144 van 30 apr 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-134Ooievaarstraat 8koopaktefl. 25woning D-134
 
verkoperJurjen Jelles
koperHendrik J. Fettevogel


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-134Ooievaarstraat 8Sietse Rommerts Jager... werkman in 1840, zv Rommert Sietses en Feikje Poppes; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1840; eigenaar van wijk D-134, ledig plak grond, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-025; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-134Ooievaarstraat 8Sietze C Jager ledig plek grond
D-134Ooievaarstraat 10Sietze C Jager ledig plek grond


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 772Ooievaarstraat 8Wiebe Obbes WybengawagenmakerHarlingenstal (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 772Ooievaarstraat 10Wiebe Obbes WybengawagenmakerHarlingenstal (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 772aOoievaarstraat 8Harlinger en Leeuwarder TrekschippersHarlingenerf (64 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 772aOoievaarstraat 10Harlinger en Leeuwarder TrekschippersHarlingenerf (64 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-134Ooievaarstraat 8Aafke Willems Brink... in 1851, dv Willem Johannes B, en Antje Jans Hollema; BS huw 1826, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk D-134; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-134Ooievaarstraat 8Jacob Yemes de Groot... Jacobs dG, en Gooikje Arjens; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1826, ovl 1859, bev.reg. Ha18 51 wijk D-134, supp wijk G-437; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk C-188; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 772achter de Lombard D-135Joseph Sinnemabergplaats
Sectie A nr. 772aachter de Lombard D-134Marten Riewalderf


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3882Oosterkeetsteeg D-098Auke Ybemawoonhuis
Sectie A nr. 3881Oosterkeetsteeg D-099Auke Ybemawoonhuis
  terug