Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lombardstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Lombardstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) D-136 (niet bekend)
 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-196 Lombardstraat 10Jan Jacobs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Carel Berends Kloppenburg... weversknecht in 1811; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1814, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1839; gebruiker van wijk D-136, wewer, medegebruiker is Jan Tabes Klaver, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); K.K. en Marijke ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Roelof Luitjes van Dijk... 1781 HRL, Roelofje vD, geb 1787 HRL; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1848, ovl 1854; eigenaar van wijk D-136; gebruiker Jan Tabes Klaver, gleybakkersknegt, Carel Kloppenburg, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-136Lombardstraat 10Roelof van Dijk Jan Tabes Klaver gleybakkersknegt
D-136Lombardstraat 10Carel Cloppenburg wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 839Lombardstraat 10Rint Oepkes HilverdaHarlingentimmermanhuis en erf (173 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Jan Metzelaar... Berends en Grietje Gerrits Dijkstra; BS huw 1819, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-157; VT1839; J.M. eigenaar van perceel nr. 62 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Pietertje Feenstraoud 49 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Rinkje H Osingaoud 35 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Trijntje Tabes Klaver... 1835 overlijdens, ovl 1869, bev r HRL 1851 wijk D-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-136Trijntie Klaver49 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, geen
D-136Tabe Hilwerda23 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, gleibakker
D-136Jan Hilwerda16 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schoenmaker
D-136Hendrik Hilwerda7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-136Antie Hilwerda10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-136Pieter J Feenstra49 jSexbierumgezin 2, v, protestant, weduwe, geen
D-136Rinkje H Osinga35 jSexbierumgezin 2, v, protestant, ongehuwd, geen
D-136Jelle Pieters Feenstra17 jSexbierumgezin 2, m, protestant, ongehuwd, geen
D-136Abe P Feenstra15 jSexbierumgezin 2, m, protestant, ongehuwd, geen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Antje Kornelis Radersma... wonende te HRL, dv Cornelis Jans R, en Botje Klases; BS huw 1838, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Dieuwke Baantjer... dv Jan Berends B., en Lupkje Jans Onrust; BS huw 1819, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-157; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Jan Tabes Klaver... 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 839D-136 (achter de Lombard)erv. Rint O. Hilwerdawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3274Lombardstraat 10 (D-052)Hendrina van der Meulen (vr. v. Douwe R. Bleeker)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lombardstraat 10IJ.Gonggrijpschilder
Lombardstraat 10aW. v/d Walturfventer


1965 - adresboekadresnaam
Lombardstraat 10Y. (Yde) Gonggrijp
  terug