Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) D-137 D-105
1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-137Ooievaarstraat 7Klaaske Rinses... Rinse Hobbes en Grietie Jans; geb 1757 HRL, ovl 1 mrt 1814 HRL, huwt met Pieter Willems Nauta, ovl wijk D-137; BS ovl 1814; Pieter Willems ende C.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Gerrijt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-137Ooievaarstraat 7Oepke Somergebruiker van wijk D-137, sjouwer; eigenaar is P.W. Nauta erven, 1814; (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-137Ooievaarstraat 7Pieter Willems Nauta... Catharina Klein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-137Ooievaarstraat 7P W Nauta ervenOepke Somer sjouwer


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 45 van 7 mrt 1818
adressoortbedraggebruik
D-137Ooievaarstraat 7koopaktefl. 250huis D-137 en huis F-147
 
verkoperTjietske Pieters Nauta
koperJan Galama


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 en 62 van 7 mrt 1818
adressoortbedraggebruik
D-137Ooievaarstraat 7provisionele en finale toewijzingfl. 329huis D-137
 
verkoperJan Galama
koperCornelis van Dijk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 838Ooievaarstraat 7Schelte Jacobs BrouwerHarlingenwijnwerkerhuis en erf (164 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-137Ooievaarstraat 7Age Rommerts Radema... 1825, A 13 mei 1850 Almenum, A 14 mei 1857 Almenum; BS ovl 1849; bev.reg. HRL 1851 wijk D-137, wijk G-275, 317, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825; oud 47 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-137Ooievaarstraat 7Gatske Yeges Visser... V, en Doutje Abes; hu Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-137, 141; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-311; VT1839; kind: Hendrik Gerkes, geb 1 apr 1809, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-137Ooievaarstraat 7Jan Arnoldus Wijnalda... Baukje Dirks Postuma; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, huw 1838, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-137; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, steenhouder, wijk D-138; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-137Ooievaarstraat 7Janneke de Ruiter... Sakes dR, en Geeske Martens; BS huw 1815, ovl 1848; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-137; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-137Janneke de Ruiter63 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-137Ooievaarstraat 7Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 838D-137 (achter de Lombard)Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4065D-105 (Oosterkeetsteeg)Taeke Boumanswoonhuis
  terug