Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Nieuwstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) D-139 D-150
 huisnummer lager   Nieuwstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) D-139 D-151
 huisnummer lager   Nieuwstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) D-139 D-152
1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0220v van 16 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 6Ooievaarsteeg WZ 6/8 [staat: Nieuwstraat bij de Franekerpoort]woning met twee vertrekken
 
koperHendricus Lansing fabrikant en koopman135-00-00 GG
huurder deelJan Maers 34-00-00 CG
huurder deelJan Beerns
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Harmen Jansen
naastligger ten westenHendrik Fransen
naastligger ten noordenJan Jurjens
verkoperMayke Jans, gehuwd metHichtum
verkoperhuisman Jan Sytses VelsenHichtum


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Daniel Wassem... aug 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1806, 1808, BS ovl 1811; gebruiker wijk D-139, gegagimenteerd; eigenaar is Jan C. Rootje wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Rommert Dirks Kool... Plutschouw 1811; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1806, 1811, BS ovl 1811, ovl 1826; gebruiker van wijk D-139, militair, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-139Nieuwstraat 6Gereformeerde Diaconie Rommert D Kool militair


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 836Nieuwstraat 6Hervormde DiaconyHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Geert Willems van den Bosch... Simons Wiarda, N.H., timmerman, metselaar in 1856; BS huw 1844, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-139, wijk H-097; oud 50 jaar, geb Balk (!) en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Trijntie Jansoud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-139; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-139Trijntje Jans67 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
D-139Tjeerd Jacobs Wip23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-139Frouwkje J Wip27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-139Lodewijk van der Sluis18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-139Nieuwstraat 6Tjeerd Jacobs Wip, overleden op 14 juli 184024 jr, pottenbakker, overleden Nieuwstraat D 139. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 51) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-139Nieuwstraat 6Trijntje Jelles, overleden op 22 juli 184068 jr, overleden Nieuwstraat D 139, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 22) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-139Nieuwstraat 6Reenema, overleden op 17 april 1841overleden Nieuwstraat D 139, kort na geboorte overleden zoon van Pietje Sybouts Reenema, ongehuwde dienstmeid. (in tafel familienaam 'Van Reenen') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-139Nieuwstraat 6Johanna Hendriks Bleeker, overleden op 2 november 18422 wk (geboren 17/10/1842), overleden Nieuwstraat D 139. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 194) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Antje Ymes de Groot... 144, wijk B-166; geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv IJme Jakobs de Groot en Gooikje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Elisabeth Simons Wiarda... Geert Willems Bos, N.H., dv Simon W, en Sijtske Harmens; BS huw 1844, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-139, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Roelof Eles van Driesten... 1825, huw 1844, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191, 222, wijk D-131, 139, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 836D-139 (achter de Lombard)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4074D-150 (Nieuwstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 4073D-151 (Nieuwstraat)Taeke Boumanswoonhuis
Sectie A nr. 4072D-152 (Nieuwstraat)Taeke Boumanswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4072Nieuwstraat 6 (D-151)Tjalling Schaafsma


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 6IJ. (IJtie) Wierda wv Elgersma
  terug