Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) D-143 D-161
 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Hendrik Heyner... 1803, 1805, BS huw 1826 1835 overlijdens, ovl 1839, ovl 1846, ovl 1875; wed. H.H. gebruiker van wijk D-143, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-143Nieuwstraat 5Gereformeerde Diaconie Hendrik Heyner wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 845Nieuwstraat 5Hervormde DiaconyHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Akke Wiebes van der Schel... Arum, ovl 24 mrt 1880 HRL, huwt met Dirk Jans Oudeboon, spinster en wonende te HRL. 1844, N.H., ovl wijk D-143, dv Wiebe vdS, en Tjietske ... ; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1880; oud 53 jaar, geb Arum en wonende te Hrl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Femke Klases Gorter... van genoegzaam bewijs, 3 okt 1807; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-143; VT1839; kind: Wilhelm Gerrits Meyer, geb 20 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Gerritje Douwes van der Schaaf... vdS, en Aaltje Sjoerds Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1844, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143; oud 38 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Jan Cornelis Visser... in 1851, zv Cornelis Jans en IJtje Scheltes; BS ovl 1840; 1844 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143; oud 43 jaar, geb Oudega en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Janna Wijkel... HRL 1810, BS ovl 1826, huw 1830, ovl 1831, huw 1836 1844 overlijdens, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 169, wijk F-171, 335; oud 44 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-147; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-143Nieuwstraat 5Dirk Jans van der Mey, overleden op 12 augustus 183927 jr, werkman/zeeman, overleden op zee, man van Grietje Gerard Meyer, naaister Nieuwstraat D 143. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-143Femke K Gorter54 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
D-143Grietje Meyer26 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Dirk Hillebrands van Loon... Dirks Tanja; BS ovl 1829; 1836 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Doede Pieters Bakker... 1850 uit Wonderadeel, zv Pieter Pieters B., en Rinske Pieters Postma; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, wijk E-008-, wijk G-160, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Doetje Meintsma... Wonseradeel, A 6 mei 1874 deventer, dv Willem M, en Froukje Piebinga; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 85, wijk E-008, wijk G-016, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Grietje Jans Post... dv Jan Jans P, en Elisabeth Jans; BS huw 1836, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Tjitske Jans Tigchelaargeb 16 okt 1802 Midlum, ovl 9 apr 1866 HRL, huwt met Jan A. Hondema, Vst 13 mei 1862 uit Almenum, ovl wijk D-143, dv Jan T, en Rinske Gerrits; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 845D-143 (Nieuwstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 845D-161 (Nieuwstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 845Nieuwstraat 5 (D-161)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 5W. v/d Meulenbetonwerker
  terug