Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) D-144 D-162
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0105v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 7Franekerpoortsdwinger, bij dehuis
 
koper door niaarPieter Claesen, gehuwd metturfdrager151-07-00 GG
koper door niaarYffke Claeses
geniaarde koperArend Steffensmr. bontwever
geniaarde koperPyttie Beernds
naastligger ten oostenpad aan het bolwerk
naastligger ten zuidenstraatje naar de Vijverstraat gaand
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenFreerk Ates
verkoperClaas Claasenmr. bontweverLeeuwarden
verkoperJacob Claasen
verkoperPyter Claasenmr. bontwever
verkoperYfke Claases, gehuwd met
verkoperPyter Claasesturfdrager
verkoperJan Claasenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Claesen, turfdrager, als man en voogd over zijn huisvrouw Yffke Claeses, koopt na niaar sanguinis tegen mr. bontwever Arend Steffens x Pyttie Beernds, huis bij de Franekerpoortsdwinger. Ten O. het pad aan het Bolwerk, ten Z. een straatje nae de Nijestraat gaande, ten W. Hendrik Jansen, ten N. Freerk Ates. Door ons wijlen moeder wd. Meindert Loots (Loobis?) met der dood ontruimd. Beschrijving van het huis, met ruime weefwinkel voor drie getouwen. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bontwever te Leeuwarden Claas Claasen, Jacob Claasen, mr. bontwever Pyter Clasen, Yfke Claases x turfdrager Pyter Claasen, mr. bontwever Jan Claasen, voor 151 gg 7 st.


 


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-144Nieuwstraat 7Hendrik Jans Vettevogel... Grote Kerk HRL 1804, 1807, BS huw 1813, huw 1816, ovl 1832, ovl 1864, regattdv1826-93; eigenaar van wijk D-144; gebruiker Willem van Fulpen wed., 1814. (GAH204); ebruiker wijk F-192, koekbakker; eigenaar Jan W. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-144Nieuwstraat 7Willem van Fulpen... ged 6 aug 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: Siebertje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-144Nieuwstraat 7H Vettevogel Willem van Fulpen wed


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-144Nieuwstraat 7Jan Johannes Nielsen, overleden op 20 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 1839), overleden Nieuwstraat D 144. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-144Nieuwstraat 7Antje Ymes de Groot... 144, wijk B-166; geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv IJme Jakobs de Groot en Gooikje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-144Nieuwstraat 7Gerritje Ulbes Dreyer... HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-144Nieuwstraat 7Wytse Fredriks Fielbach... 1809, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, 185, wijk A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2325D-144 (Nieuwstraat)de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2325D-162 (Nieuwstraat)Johannes J. Nielsen, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2325Nieuwstraat 7 (D-162)Douwe Bekius (te Almenum)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 7F.Kosterexportslager
  terug