Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Nieuwstraat 19,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 19 3-026 3-030 D-147 D-168
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-026 Nieuwstraat 19huis
eigenaarJan Alberts
gebruikerJan Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-026 Nieuwstraat 19huis
eigenaarJan Alberts
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-026 Nieuwstraat 19huis
eigenaarwed. Jan Alberts
gebruikerwed. Jan Alberts
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-026 Nieuwstraat 19huis
eigenaarGerryt Lammerts
gebruikerGerryt Lammerts
opmerking1731 insolvent verklaart 12:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-026 Nieuwstraat 19Gerrit Jurjens, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-026 Nieuwstraat 19huis
eigenaarGerrit Jurjens
gebruikerGerrit Jurjens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002ra van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoortsdwinger]huis
 
koper provisioneelJan Janzen 370-00-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenDirk Claver
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenHendrik Alberts
Eva Besseling, weduwe van
wijlen Gerryt Hulscher
verkoperhun minderjarige zoon Severinus Hulscher


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0165r van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwestraat] aan stadsvesten bij de Franekerpoortsdwingerhuis
 
koperJan Engberts mr. bontwever620-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenDirk Claaver
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten noordenHendrik Alberts
verkoperJan Jansenmr. bontwever


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0014v van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ aan het eindeleeg en bouvallig huis
 
koperJurjen Jelles 13-00-00 CG
huurderKatje Durks
wijlen Bernardus Teunis
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuidenHarmen Ringers
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenGereformeerde Gemeente diaconie
verkoperRooms Katholieke Gemeente


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0082r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ bij de Franekerpoorts Dwingerhuis
 
koperJohannes Roelofs, gehuwd met171-00-00 CG
Marijke Hendriks
huurderDominicus Vogelzang 32-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Jelle Wildschutkoopman
verkoper van 1/4Elisabeth Stijl, gehuwd met
Sibrand Hingstkoopman
verkoper van 1/4Geertrui Stijl, gehuwd met
mr. Johan Idsinga, allen erfgenamen vanoud griffier van de Staat te Leeuwarden
dr. Simon Stijl


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0048r van 3 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: aan de stadsvesten] wijk D-168 [staat: D-134]huis
 
koperHendrik J. Vettevogel banketbakker25-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenHarmen Ringers
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nijstraat]
naastligger ten noordenHervormde diaconie
verkoperJurjen Jelleshuistimmerman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-030 Nieuwstraat 19Johannes Roelofs1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Johannes Roel ter DeusOok: Terdeus; eigenaar en gebruiker van wijk D-147, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-147Nieuwstraat 19Johannes Roelofs ter Deus Johannes Roelofs ter Deus wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 848Nieuwstraat 19Johannes Roelofs TerdeusHarlingenturfdragerhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Elisabeth Schuurgeb 31 jul 1811 HRL, huwt met Wouter Paulus Keyzer, (gk), op 7 mei 1835 HRL, naaister, dv Harmen S, en Johanna Bisschop; BS geb 1811, huw 1835; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-147; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Marijke Hendriksoud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-147; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-147NieuwstraatWouter Keyzer26 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, baardscheerder
D-147NieuwstraatElisabeth Schuur28 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
D-147NieuwstraatJohanna Keyzer6 mHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-147NieuwstraatMarijke Hendriks62 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-147Nieuwstraat 19Johanna Keyser, overleden op 23 april 18412 jr, overleden Nieuwstraat D 147. (CzOG nr. 45) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-147Nieuwstraat 19Paulus Keyser, overleden op 29 december 18411 jr (geboren 6/1/1841), overleden Nieuwstraat D 147. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 56) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-147Nieuwstraat 19Betje Broers Haagsma, overleden op 5 februari 18465 jr (geboren 3/3/1840), overleden Nieuwstraat D 147, dochter van Broer Ates Haagsma, scheepstimmerknecht en Teedsche Hendriks Schuttanis (tekent 'Scholtanis'), zuster van minderjarige Grietje en Hendrikje Broers Haagsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-147Nieuwstraat 19Hendrikje Broers Haagsma, overleden op 22 augustus 18462 jr (geboren 28/7/1844), overleden Nieuwstraat D 147, dochter van Broer Attes Haagsma, scheepstimmerknecht en Teedsche Hendriks Schotanis, zuster van minderjarige Atte en Grietje Broers Haagsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Dirk Hillebrands van Loon... 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Grietje Jans Post... wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Johannes Johannes Nielsen... Kerk HRL 1809, BS huw 1835, huw 1842, ovl 1849, huw 1851, huw 1859, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-147, 161, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 848D-147 (Nieuwstraat)Dirk van der Meerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 848D-168 (Nieuwstraat)Dirk van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 848Nieuwstraat 19 (D-168)Johan Wilhelm Klein


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 19J. v/d Heidestoker gasfabriek


1938 - kentekenadresnaam
B-25055
Nieuwstraat 19Melle van der Heide


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 19J. (Johannes) v.d. Heide
  terug