Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 33 (niet bekend) 3-034 D-151 D-176
 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214r van 14 jan 1725 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwe straat]huis
 
koperThomas Jansen IJsenbeek, gehuwd met250-00-00 CG
koperEelkjen Bentes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenGreetie Jetzes
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSara Jillis, weduwe van
verkoperwijlen Swerus Claesen


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0107v van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwe straat]huis
 
koperHendrik Beerns, gehuwd metbontwever293-00-00 CG
koperMarijke Beerns
huurderRoelof bontwever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten noordenJan Claesen bontwever
verkoperEelkjen Bentes, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Jansen IJsenbeekbontwever


 


 


 


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0219r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ [staat: Nijestraat]huis
 
koperTjeerd Pieters mr. grofsmid340-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenRuurd Beerends Eekel
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nijestraat]
naastligger ten noordenJohannes Harmens
verkoperNeeltje Hendriks, gehuwd met
verkoperHarmen Dirksbontwever


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0238v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZijzersmederij
 
koperBeernd Jans mr. ijzersmid130-00-00 GG
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenReinder Pieters
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenJohannes Harmens
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs Hoogenhuis, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0110v van 30 jun 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZhuis en ijzersmederij
 
kopermeerderjarig vrijgezel Hendrik Lolkes 140-00-00 GG
naastligger ten oostenstadsbolwerk
naastligger ten zuidenJohannes Adema
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenJohannes Harmens
Anthony van Ringh, curatormedicinae doctor
Douwe Bonnes Zeefsma, curatoren overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Barend Jans, gehuwd metmr. smid
verkoperwijlen Jeltje Willems


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0250r van 3 mei 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZhuis en ijzersmederij
 
koperJohannes Haantjes, gehuwd met150-00-00 CG
koperPietje Pieters
naastligger ten oostenstadsbolwerk
naastligger ten zuidenJohannes Adema
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenJohannes Harmens
verkoperHendrik Lolkesmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Haantjes x Pietje Pieters


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0144r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZhuis en ijzersmederij
 
koperDirk Boterweg mr. ijzersmid130-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsbolwerk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Haantjes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-034 Nieuwstraat 33Dirk Boterweg0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-151Nieuwstraat 33Dirk Boterweg... (GAH204); id. van wijk D-096; gebruiker is Egbert A. de Wilde, zoutmeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-151, smederij self, 1814. (GAH204); D.B. en Benskje Reints, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-151Nieuwstraat 33Ytje Agesgeb 26 sep 1805 HRL, ovl 30 nov 1814 HRL; wijk D-151, ged 12 nov 1805 HRL, dv Age Pieters en Weltje Romkes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-151Nieuwstraat 33D Boterwech D Boterwech smederij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 853Nieuwstraat 33Willem Johannes JagerHarlingenslagerstal (85 m²)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-151Nieuwstraat 33Doetje Alkema, overleden op 23 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 19/5/1844), overleden Nieuwstraat D 151. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-151Nieuwstraat 33Catharina Berends, overleden op 1 november 1847(Certificaat van onvermogen), 62 jr (geboren 1785), overleden Nieuwstraat D 151, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-151Nieuwstraat 33Foppe Gerrits Donjemageb 1 jan 1809 HRL, huwt met Martje Corth op 24 nov 1842 HRL, N.H., zv Gerrit Foppes D. en Aukje Johannis vd Veer, gleibakker; dopen Grote Kerk HRL 1809, bsha142hu, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-129, 151


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 853D-151 (Nieuwstraat)Martinus Knipperkoestal


1866 - bewonersadresnaamgegevens
D-151Nieuwstraat 33Douwe Hendriks Tigchelaar... ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 853D-176 (Nieuwstraat)Tjalling Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 853Nieuwstraat 33 (D-176)Tjalling Schaafsmawoonhuis en stal


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 33K.Boumabootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 33F. (Feikje) Sjoerdsma wv Wierda
  terug