Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 37 (niet bekend) (niet bekend) D-153 D-178
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 39 (niet bekend) (niet bekend) D-153 D-179
Naastliggers vanNieuwstraat 37
ten zuidenNieuwstraat 39
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 35


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0038r van 1 jul 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 37stadswal, aan deledige plaats
 
koperSyds Jacobs c.u.54-00-00 GG
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuidenpaardenstal
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTiaerd Douwes


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0024v van 10 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 37Nieuwstraat OZ [staat: in de Anjelierstraat bij naast de schippers paardestal]huis
 
koperSeerp Sybes c.u.450-07-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende schippers paardestal
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDouue Abeles
verkoperFolckert Jansentichelaar
verkoper q.q.burgerhopman Evout Jetses Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Sybes c.u. kopen een huis bij naast de schippers paardestal in de Aenielierstraet


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0216v van 26 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPytter Seerps mr. huistimmerman


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0216v van 26 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0322v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 37Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]huis met plaats
 
koperJan Adriaensen, gehuwd met440-00-00 CG
koperJanke Hanses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende schipperspaardestal
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Wopkes [staat: Aukes]
verkoperGrietie Jans, gehuwd met
verkoperPyter Seerpshuistimmerman


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0224r van 24 jun 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Adriaans


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0119r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen put


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0119r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0285v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 37Nieuwstraat OZ [staat: Nije straat of Anjelierstraat]1/2 huis
 
koperde Doopsgezinde Gemeente 170-00-00 CG
huurderde weduwe van Feite Arjens c.s.
naastligger ten oostenbolwerk of stadsvesten
naastligger ten zuidende Paardenstallen
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Beerns
verkopermeerderjarige vrijgezel Jacob Jaspers


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0188v van 1 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0188v van 1 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0235v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 37Nieuwstraat OZ [staat: Anjelier of Nijestraat]huis
 
koperJan Gerryts, gehuwd met355-00-00 GG
koperHendrikje Heyns
huurderSwerus Ruirds Bontekoe
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende paardestallen
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelier of Nijestraat]
naastligger ten noordenJohannes Gerryts pottenbakker
verkoperde Doopsgezinde Gemeentediaken


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0087r van 9 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woningen


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0221r van 21 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Kamp


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0045v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0122v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-025 Nieuwstraat 37Johannes Gerrits, 37 jaar, gehuwd


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Jan H Kamp... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-113, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-153, gebruiker is Johannes G. ter Velde, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Johannes Gerrits ter Velde... BS geb 1811, hu, huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1853, ovl 1881; gebruiker van wijk D-153, wewer; eigenaar is Jan Kamp, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-153Nieuwstraat 37Jan Kamp Johannes G ter Velde wewer
D-153Nieuwstraat 39Johannes G ter Velde wewer


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 en 112 van 7 sep 1825
adressoortbedraggebruik
D-153Nieuwstraat 37provisionele en finale toewijzingfl. 89huis D-153
 
verkoperJan Kamp
koperAte Folkerts Nauta


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 855Nieuwstraat 37Ate Folkerts NautaHarlingenscheepstimmerknegthuis en erf (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 855Nieuwstraat 39Ate Folkerts NautaHarlingenscheepstimmerknegthuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Atje Freerkszie: Smit; Smeetzel; W.A. Brons; oud 63 jaar, geb Makkum en wonende te HRL 1839; wijk D-153; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Brandt Blanksmaoud 36 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-153; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Styntje Aukes Dijkstra... wijk D-160, 161, 105, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-153; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-153NieuwstraatStijntie A Dijkstra56 jMakkumgezin 1, v, protestant, weduwe, winkeliersche
D-153NieuwstraatStijntie A Dijkstra56 jMakkumgezin 1, v, protestant, weduwe, winkeliersche
D-153NieuwstraatBrandt Blanksma36 jMakkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-153NieuwstraatBrandt Blanksma36 jMakkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-153NieuwstraatAttie Freerks63 jMakkumgezin 2, v, protestant, weduwe
D-153NieuwstraatAttie Freerks63 jMakkumgezin 2, v, protestant, weduwe
D-153NieuwstraatJacob Brons24 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, blokmaker
D-153NieuwstraatJacob Brons24 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, blokmaker


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-153Nieuwstraat 37Jan Nielsen, overleden op 15 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 25/6/1844), overleden Nieuwstraat D 153. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-153Nieuwstraat 39Jan Nielsen, overleden op 15 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 25/6/1844), overleden Nieuwstraat D 153. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-153Nieuwstraat 37Ype Beidschat, overleden op 18 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 17/7/1845), overleden Nieuwstraat D 153. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-153Nieuwstraat 39Ype Beidschat, overleden op 18 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 17/7/1845), overleden Nieuwstraat D 153. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Aukje van der Vorm... Douwes Faber; BS huw 1816, huw 1829, ovl 1856, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Hendrikus de Boer... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 855D-153 (Nieuwstraat)Luitje van der Veerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 855*D-178 (Nieuwstraat)Wed. en erven Harmanus Bonkéewoonhuis
Sectie A nr. 855*D-179 (Nieuwstraat)Wed. en erven Harmanus Bonkéewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 855Nieuwstraat 37 (D-178)Theodorus A. Keijzerwoonhuis


1923 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 37Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 37A.Oliviertransportarbeider
Nieuwstraat 37T.Weldringtransportarbeider
Nieuwstraat 39IJ.Boomstragrondwerker
Nieuwstraat 39H.Stend-


1937 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 39Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard


1938 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 37Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug