Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 41 (niet bekend) 3-037 D-154* D-180
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 43 (niet bekend) 3-037 D-154* D-181
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 45 (niet bekend) 3-037 D-154* D-182
 huisnummer lager   Nieuwstraat 47 (niet bekend) 3-037 D-154* D-183
Naastliggers vanNieuwstraat 41
ten zuidenNieuwstraat 43
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 39


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-037 Nieuwstraat 41 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal0-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Berend Beidschatgeb 1805 ... , ovl 3 aug 1812 HRL; wijk D-154, zv Teunis B., en Martje Hendriks Huiving; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Willem Nak... den 28 nov ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Hoyte/Huite Johannes Bonkhm ... , kind: Mayke Hoytes B., geb 1785 ... ; BS ovl 1814; gebruiker van wijk D-154, stalman; eigenaar is de Stad; zijn paardenstallen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Mayke Hoites Bonkgeb 1785 ... , ovl 20 mrt 1814 HRL; wijk D-154, dv Hoyte Johannes B. en ... ; BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-154Nieuwstraat 41 de Stad paardestallen
D-154Nieuwstraat 43 paardestallen
D-154Nieuwstraat 45 paardestallen
D-154Nieuwstraat 47 paardestallen
D-154Nieuwstraat 41Huite Johannes Bonk stalman
D-154Nieuwstraat 43Huite Johannes Bonk stalman
D-154Nieuwstraat 45Huite Johannes Bonk stalman
D-154Nieuwstraat 47Huite Johannes Bonk stalman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 856Nieuwstraat 45de Stad HarlingenHarlingenstalling en erf (320 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 856Nieuwstraat 47de Stad HarlingenHarlingenstalling en erf (320 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 856Nieuwstraat 43de Stad HarlingenHarlingenstalling en erf (320 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 41Sybren Plat, overleden op 14 april 1834paardenverhuurder Nijstraat D 154, man van Aafke Ypes Schuitmaker, idem, vader van minderjarige Sybrigje, Zijke en Jetske Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 43Sybren Plat, overleden op 14 april 1834paardenverhuurder Nijstraat D 154, man van Aafke Ypes Schuitmaker, idem, vader van minderjarige Sybrigje, Zijke en Jetske Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 45Sybren Plat, overleden op 14 april 1834paardenverhuurder Nijstraat D 154, man van Aafke Ypes Schuitmaker, idem, vader van minderjarige Sybrigje, Zijke en Jetske Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 47Sybren Plat, overleden op 14 april 1834paardenverhuurder Nijstraat D 154, man van Aafke Ypes Schuitmaker, idem, vader van minderjarige Sybrigje, Zijke en Jetske Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Aafke Ypes Schuitmaker... 1837 hu, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-154; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Cornelis Beidschat... ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-154; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-154NieuwstraatCornelis Beidschat31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
D-154NieuwstraatCornelis Beidschat31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
D-154NieuwstraatCornelis Beidschat31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
D-154NieuwstraatCornelis Beidschat31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
D-154NieuwstraatAafke Schuitmaker31 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-154NieuwstraatAafke Schuitmaker31 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-154NieuwstraatAafke Schuitmaker31 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-154NieuwstraatAafke Schuitmaker31 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-154NieuwstraatSybregje Beidschat10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatSybregje Beidschat10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatSybregje Beidschat10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatSybregje Beidschat10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatZijke Beidschat6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatZijke Beidschat6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatZijke Beidschat6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatZijke Beidschat6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatJetske Beidschat5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatJetske Beidschat5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatJetske Beidschat5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatJetske Beidschat5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatMatje Beidschat4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatMatje Beidschat4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatMatje Beidschat4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatMatje Beidschat4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 41Jetske Sybrens Plat, overleden op 18 februari 18417 jr, overleden Nieuwstraat D 154, dochter van wijlen Sybren Plat en Aafke Ypes Schuitmaker, zuster van minderjarige Sybrigje en Sijke Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 43Jetske Sybrens Plat, overleden op 18 februari 18417 jr, overleden Nieuwstraat D 154, dochter van wijlen Sybren Plat en Aafke Ypes Schuitmaker, zuster van minderjarige Sybrigje en Sijke Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 45Jetske Sybrens Plat, overleden op 18 februari 18417 jr, overleden Nieuwstraat D 154, dochter van wijlen Sybren Plat en Aafke Ypes Schuitmaker, zuster van minderjarige Sybrigje en Sijke Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 47Jetske Sybrens Plat, overleden op 18 februari 18417 jr, overleden Nieuwstraat D 154, dochter van wijlen Sybren Plat en Aafke Ypes Schuitmaker, zuster van minderjarige Sybrigje en Sijke Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 41Hendrik Alkema, overleden op 20 maart 18429 mnd, overleden Anjeliersgracht D 154. (Certificaat van onvermogen nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 43Hendrik Alkema, overleden op 20 maart 18429 mnd, overleden Anjeliersgracht D 154. (Certificaat van onvermogen nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 45Hendrik Alkema, overleden op 20 maart 18429 mnd, overleden Anjeliersgracht D 154. (Certificaat van onvermogen nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 47Hendrik Alkema, overleden op 20 maart 18429 mnd, overleden Anjeliersgracht D 154. (Certificaat van onvermogen nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 41Gerben Kramer, overleden op 17 september 184669 jr, trekschipper, geboren Suawoude 6/9/1777, overleden Nieuwstraat D 154, gehuwd, vader van Neeltje Gerbens Kramer (vrouw van Auke Stienstra, tichelknecht Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 43Gerben Kramer, overleden op 17 september 184669 jr, trekschipper, geboren Suawoude 6/9/1777, overleden Nieuwstraat D 154, gehuwd, vader van Neeltje Gerbens Kramer (vrouw van Auke Stienstra, tichelknecht Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 45Gerben Kramer, overleden op 17 september 184669 jr, trekschipper, geboren Suawoude 6/9/1777, overleden Nieuwstraat D 154, gehuwd, vader van Neeltje Gerbens Kramer (vrouw van Auke Stienstra, tichelknecht Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 47Gerben Kramer, overleden op 17 september 184669 jr, trekschipper, geboren Suawoude 6/9/1777, overleden Nieuwstraat D 154, gehuwd, vader van Neeltje Gerbens Kramer (vrouw van Auke Stienstra, tichelknecht Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Dieuwke Beersgeb 16 mei 1805 Leeuwarden, ovl 20 mrt 1867 HRL, huwt met Michiel Wessels IJlstra, ovl wijk G-173, N.H., dv Riek B., en Janke Groustra; BS ovl 1849, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-154, wijk H-094


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2369*D-180 (Nieuwstraat)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachterwoonhuis
Sectie A nr. 2369*D-181 (Nieuwstraat)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachterwoonhuis
Sectie A nr. 2369*D-182 (Nieuwstraat)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachterwoonhuis
Sectie A nr. 2369*D-183 (Nieuwstraat)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4200Nieuwstraat 41 (D-180)V.V.V.V.B.E.G. Woningenwoonhuis
Sectie A nr. 4201Nieuwstraat 43 (D-181)V.V.V.V.B.E.G. Woningenwoonhuis
Sectie A nr. 4202Nieuwstraat 45 (D-182)V.V.V.V.B.E.G. Woningenwoonhuis
Sectie A nr. 4203Nieuwstraat 47 (D-183)V.V.V.V.B.E.G. Woningenwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 41P. v/d Boombroodventer
Nieuwstraat 43D.Elzingakleermaker
Nieuwstraat 43S.Willekesdarmenbewerker


1950 - kentekenadresnaam
B-40077
Nieuwstraat 43Johannes de Bruin


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 41H. (Hobbe) Ploegstra
Nieuwstraat 43L. (Lodewiek) Scheffer
Nieuwstraat 45G. (Grietje) Koster
Nieuwstraat 47G. (Gerrit) van Seist
  terug