Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 80
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 80 5-008 5-007 E-009 E-008
Naastliggers vanVoorstraat 80
ten oostenVoorstraat 82
ten westenVoorstraat 78
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 80naamloze doorlopende steeg ten westen


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0059v van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAllemanssteeg waarvan de halve eigendom van voor tot achter


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 80Voorstraat ZZ1/3 huis, erf, keuken, kamer en hof
 
koper finaalN. N. 2700-00-00 CG
naastligger ten oostenLieuue Lieuues
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet 3e perceel in deze akte
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Tetting Fongers, curator
verkoper q.q.Tieerd Hylckes, curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Buue Fongers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (4) ten verzoeke van (Tetting Fongers en Tieerd Hylckes, curatoren over) de nagelaten weeskinderen van Buue Fongers, 1/3 huis, erf, keuken, hovinge aen de zz. Voorstraat. Ten O. Lieuwe Lieuwes, ten W. perceel (c). Geen grondpacht. Geboden 2700 GG.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0062v van 30 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Vosma


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0207r van 27 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 80Voorstraat ZZ op de Suypmarkt waar de Meermin uithangtnieuw huis
 
kopergezworen gemeensman en oud burgemeester Pytter Wybrants 2891-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostenWillem Hendrix Fosma
naastligger ten zuidenWillem Hendrix Fosma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJarich Claessen
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperReyner Templerapotheker


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056r van 26 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 80[niet vermeld]huis
 
koperZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostenWillem Hendrix Vosma
naastligger ten zuidenZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen
verkoperWillem Hendrix Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZiricus Nauta, apotheker en ontvanger der Florenen v.d. Harlinger Uitburen, koopt een huis of camer. Ten O. de verkoper, ten W. die steeg, ten Z. het pakhuis van koper, ten N. zijn huis. Gekocht van Willem Hendriks Vosma, voor 250 cg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0155r van 27 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSierck Nauta


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0089r van 15 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Vosma


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0071r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Vosma


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Nauta


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0157v van 30 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenaan het einde van de hof Jan IJsenbeeck
naastligger ten westenburgemeester Ziricus Nauta c.u.wijnhandelaar


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0157v van 30 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenaan het einde van de hof Jan IJsenbeeck
naastligger ten westenburgemeester Ziricus Nauta c.u.wijnhandelaar


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0160r van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenburgemeester Zierck Nauta


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0166r van 22 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenregerend burgemeester Ziricus Nauta c.u.
naastligger ten westenregerend burgemeester Ziricus Nauta


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0166r van 22 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenregerend burgemeester Ziricus Nauta c.u.
naastligger ten westenregerend burgemeester Ziricus Nauta


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0166r van 22 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0022r van 10 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenplaatske met schuttelbank
naastligger ten westensteeg


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0022r van 10 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenplaatske met schuttelbank
naastligger ten westensteeg


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0183v van 22 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0183v van 22 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Zierk Nauta


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197v van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 80Voorstraat ZZ [staat: Voorstraat op de Suipmarkt]huis, hof en pakhuis
 
koperAllardus Laquart, gehuwd met3150-00-00 CG
koperSeerkjen Nauta
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenSeerp Doedes Backer
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Auckes metselaar
naastligger ten westenAllemanssteeg
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperYdteke Nauta jongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllardus Laquart X Sierckjen Nauta koopt huis, hof en pakhuis op de Suypmarkt. Ten O. Symon de Leeuw en Seerp Doedes Backer, ten Z. metselaar Jacob Auckes, ten W. de Allemanssteeg, ten N. de straat. Gekocht van Ydteke Nauta.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-008Voorstraat 80huis
eigenaarvroedsman Laquart
gebruikervroedsman Laquart
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-08-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0287r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende vroedsman Laquart


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0001v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Laquart


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-008Voorstraat 80huis
eigenaarvroedsman Laquart
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Laquart c.u.
naastligger ten westenburgemeester Laquart c.u.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Laquart c.u.
naastligger ten westenburgemeester Laquart c.u.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0181r van 3 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Laquart


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-008 Voorstraat 80huis etc.
eigenaarburgemeester Laquart
gebruikerburgemeester Laquart
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-06-08 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0100r van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Laquart


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0239r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Laquart


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-008 Voorstraat 80huis
eigenaarwed. burgemr. Laquart
gebruikerwed. burgemr. Laquart
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-008 Voorstraat 80wed. burgemeester Laquart, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal45-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-008 Voorstraat 80huis
eigenaarwed. burgemr. Laquart
gebruikerwed. burgemr. Laquart
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-14-08 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0204v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart
naastligger ten westende weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0204v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart
naastligger ten westende weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0217v van 7 jul 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSierk Laquaart
naastligger ten zuidenPieter Laquaart
naastligger ten westenSierk Laquaart
naastligger ten westenPieter Laquaart


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0217v van 7 jul 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSierk Laquaart
naastligger ten zuidenPieter Laquaart
naastligger ten westenSierk Laquaart
naastligger ten westenPieter Laquaart


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0122v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSierk Laquart


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0018v van 8 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten westenPieter Laquart


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0018v van 8 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten westenPieter Laquart


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0111v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLaquart


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005ra van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenS. P. Laquart
naastligger ten westenS. P. Laquart


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005ra van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenS. P. Laquart
naastligger ten westenS. P. Laquart


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0167v van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjerk Laquart
naastligger ten oostenPieter Laquart


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0205r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heeren Laquart


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0293r van 13 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Lacquart, en zijn broer


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0027r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSierk Laquart
naastligger ten oostenPieter Laquart


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 231r van mrt 1809 , betreft pand E-009 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 80Wijk E-9, kadnr. 1007. Ten W. de Beeresteeg, ten O.?, ten N. de Voorstraat, ten Z.? Gekocht van Sierk Laquart.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-007 Voorstraat 80D Buisman7-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Dirk Jans Buisman... ovl 1818, ovl 1821, huw 1830; eigenaar van wijk A-016, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-009, winkelier, 1814. (GAH204); D.J.B. van Amsterdam ende Botje Jans Dijkstra van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Minne Vink... 1814. (GAH204); id. van wijk D-128; gebruiker Fred. Meyer, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-009; gebruiker A. delgrosso, schoorsteenveger, 1814. (GAH204); id. van wijk G-083; gebruiker Servaas van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-009Voorstraat 80D Buisman D Buisman winkelier


1815 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1815
E-009Voorstraat 80Eene uitmuntende en tot winkelnering zeer geschikte huizinge, tuin en pakhuisje c.a. op het best van de Botermarkt en Voorstraat, als eigenaar bewoond door den koopman D.J., Buisman c.u.. Provisioneel verkocht op 22 mrt 1815 door notarissen Hanekuyk en Wijma..


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 114 van 31 mei 1815
adressoortbedraggebruik
E-009Voorstraat 80provisionele en finale toewijzingfl. 1900a. huis E-009, b. huis, ingehouden
 
verkoperJohannes Rinsma
verkoperAnthoon Determeyer
koperMinno Poppes Houttuin
koperLeendert Jans Buisman


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 128 van 24 jun 1815
adressoortbedraggebruik
E-009Voorstraat 80koopaktefl. 1900huis E-009
 
verkoperDirk Buisman
koperMinno Poppes Houttuin
koperLeendert Jans Buisman


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 83 van 1 mei 1819
adressoortbedraggebruik
E-009Voorstraat 80koopaktefl. 2900huis E-009
 
verkoperMinne Poppes Houttuin
verkoperLeendert Jans Buisman
koperJohannes Franciscus Berndes
koperElizabeth Hogmeulen (in de b.s. is de familienaam: Hoogmolen)


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-009Voorstraat 80Anna Maria Johannes Bernders, overleden op 8 mei 1823dochter van Johannes Franciscus Berndes, koopman (Voorstraat E 9) en Elisabeth Homolen, zuster van minderjarige Jacobus, Anna-Catharina en Margaretha Johannes Bernders. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-009Voorstraat 80Hermanus Johannes Berndes, overleden op 20 juni 1825zoon van Johannes Franciscus Berndes (Voorstraat E 9) en Elisabeth Hoogmolen (tekent ' Homolen'), broer van minderjarige Jacobus, Anna, Margaretha en Elisabeth Johannes Berndes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-009Voorstraat 80Elisabeth Homolen, overleden op 23 februari 1827vrouw van Johannes Franciscus Berndes, koopman Voorstraat E 9 (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Jacobus, Anna-Catharina, Margaretha, Elisabeth en Janna Johannes Berndes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1007Voorstraat 80Johannes Franciscus BerndesHarlingenkoopmanhuis en tuin (410 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Carolina van Bree... BS huw 1828, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-123, 202; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-009; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Johannes Franciscus Berndes... 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Wirtenberg (?) en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk E-009; VT1839; J.F.B. eigenaar van perceel nr. 1007 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 54, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-009VoorstraatJohannes Francs. Berndes55 jWirtenbergm, rooms katholiek, gehuwd, koopman in manuf.
E-009VoorstraatCarolina van Bree33 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
E-009VoorstraatJozef Berndes9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatJohs. Franciscus Berndes6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatHerms. Carolus Berndes5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatAnna Chatarina Berndes20 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatGrietje Berndes19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatElisabeth Berndes16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatJanna Berndes12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatLouiza Berndes8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1007Voorstraat 80johannes f berndes100 gl.5.00 gl.11.000 gl.3.00 gl.1.00 gl.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-009Voorstraat 80Hermanus Gerrardus Hofstee, overleden op 23 april 1844bijna 35 jr, geboren Amsterdam 2/5/1809, wijnwerker, overleden Voorstraat E 9, ongehuwd, broer van Thresia-Antonetta (vrouw van Antonius Johannes Lievegoed, pakhuismeester Amsterdam), Helena-Yda (vrouw van Hermanus Peipers, cargadoor aldaar), Hendrika (vrouw van Hendrik Lieshout, wijnkuipersbediende aldaar) en Maria Hofstee (vrouw van Coenraad Brauman, glasslijper Maastricht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-009Voorstraat 80Bernardina D. Brouwer, overleden op 24 mei 184618 mnd (geboren 6/1/1845), overleden Grote Bredeplaats E 9, dochter van D. -v. der-Hout Brouwer en Johanna van Loon, zuster van minderjarige Catharina-Elisabeth D. Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 17 en 20 van 21 apr 1847
adressoortbedraggebruik
E-009Voorstraat 80provisionele en finale toewijzingfl. 1556huis en pakhuis aan de zuidkant van de Voorstraat, E-009
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
verkoperLambertus Rimkema
koperHendericus Antonius Willems Lunter


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-009Voorstraat 80Hermanus Berndes, overleden op 1 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 18/9/1846), overleden Voorstraat E 9. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Jan Stevens Cloeck Beekhuisgeb 1797 prov, huwt met Klaaske Posthumus, N.H., schrijnwerker, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. 1851 wijk D-030, wijk E-009


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Klaaske Posthumusgeb 1805 prov, huwt met Jan S.C. Beekhuis, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-030, wijk E-009


1854 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-009Voorstraat 80Nicolaas van der Veen, overleden op 5 augustus 1854apotheker (Voorstraat E 9), man van Mintje-Johanna Ruitinga, apothekersche (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Elisabeth, Hylke en Geertruida Nicolaas van der Veen. Bijgevoegd is memorie 7022/2573 waarin Mintje Ruitinga aangifte doet voor haar op 25/4/1855 geboren dochtertje Hiske-Nicoline Nicolaas van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1007E-008 (Voorstraat)Freerk Fontein Fz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4387Voorstraat 80 (E-008)Freerk Fontein (Fzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 80 Freerk Fontein Fzn.houthandelaar
vorige grondslagf. 11200
huidige grondslagf. 13000
Voorstraat 80 Scato Fonteinkantoorbediende
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 2200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 80wed. F.Fontein-Trip-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 80Fontein-Trip218


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 80Fontein-Trip667


1941 - variaadresbronbericht
Voorstraat 80Oud Harlingen Magazine 1993mei: Nieuwe winkel geopend in electr. en sanitaire artikelen aan de Voorstraat 80 van de heer B. Zeijlmaker voorheen Franekereind hoek Heiligeweg


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.B. Zeylmaker887Gas- en waterl., sanit., install.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80B. Zeijlmakeraanleg van gas- en waterleiding, sanitaire installaties


1950 - kentekenadresnaam
B-38307
Kleine Voorstraat 80Bauke Zeijlmaker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.B. Zeylmaker887Gas- en waterl., sanit., install.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80B. Zeijlmakerhaarden, kachels, gasfornuizen, wasmachines


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80B. ZeijlmakerZeijlmaker, B.aanleg van gas- en waterleidingen, sanitair


1962 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80B. Zeijlmakeraanleg van gas- en waterleiding, sanitaire installaties


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80 de Jongelectrische apparaten en luxe artikelen


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 80B. (Berend) de Jong


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80 de Jongkleuren-tv, wasautomaten, verlichting, verwarming


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 80rijksmonument 20741ca. 1860


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9288Voorstraat 80
  terug