Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 34 6-020 6-018 E-035 E-030
Naastliggers vanVoorstraat 34
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenVoorstraat 32
ten westenVoorstraat 32
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 34Sint Odolphisteeg of Oorlogssteeg of Olijfsteeg ten oosten


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0173r van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybe Peyma
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Siuerd Paals
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Jobs
naastligger ten oostenLolle Saeckes


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0172v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 34Voorstraat ZZ westhoek Sint Odolphisteeg [staat: Olijfsteeg]huis
 
koper door niaarAndraeas Heemstra secretaris1551-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-07-00 CG
geniaarde koperCoenraed Abbes
geniaarde koperJetse Feyckes c.u.
huurderAbbe Elbrichs c.u.hoedenmaker
huurderFreerck Douues c.u.
huurderHentien Hendricks
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Olijffsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensecretaris Heemstra
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperSybe Peyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndreas Heemstra secretaris niaart ratione proximitatis tegen Coenraedt Abbes x Jets Feyckes de koop van een huis zz Voorstraat op de westerhoek van de Olijffsteigh, nu bewoond door hoedmaker Abbe Elbrichs c.u., Freerck Douues c.u. en Hentien Hendrickx. Ten O. de Olijffsteigh, ten W. de secretaris Heemstra, ten N. de straat. Grondpacht 27 st aan de Stad. Gekocht van Sybe Peyma voor 1550 GG.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0100r van 1 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Coenraets


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0101v van 21 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 34Voorstraat ZZ [staat: Sint Odolphisteeg WZ]huis
 
koperFolckert Lamberts c.u.1200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Nanne Jans
naastligger ten noordenHendrick Coenraerdts
verkoperAndraeas Heemstrasecretaris van Harlingen


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0272v van 23 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgerhopman Hendrick Coenraats, en
naastligger ten oostenandere woningen


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0124v van 29 dec 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meynert Willems


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0208v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Hendrik Coenraads


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0339r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van Heins c.s.koopman


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0367v van 8 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Ludinga


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0037v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrik Coenraeds Ludinga


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0281v van 1 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Hendrik Coenraads Ludinga


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-020Voorstraat 34huis
eigenaards. Ludinga
gebruikerDouwe Jansen
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0297v van 2 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 34Voorstraat ZZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Olijffsteeg]huis en bakkerij
 
koperDouwe Jansen c.u.mr. bakker800-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-13-12 CG
huurderN. N. 70-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Olijfsteeg]
naastligger ten zuidenHans Gonggrijp
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperLeentie Ludinga, weduwe van
verkoperwijlen ds. Crol c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jansen Vettevogel koopt huis en bakkerij zz. Voorstraat/hoek Olijfsteeg. Ten O. die steeg, ten W. Janneke Alberts, ten N. de Voorstraat, ten Z. Hans Gonggrijp. Gekocht van Leentie (Helena) Ludinga wv ds. Crol.


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-020Voorstraat 34huis
eigenaarDouwe Jansen
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-020 Voorstraat 34huis
eigenaarDouwe Jansen
gebruikerDouwe Jansen
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-020 Voorstraat 34huis
eigenaarDouwe Jansen
gebruikerDouwe Jansen
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-020 Voorstraat 34Douwe Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-020 Voorstraat 34huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Douwe Jansen
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-12 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0159r van 17 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Douwe Jans


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLupkjen Douwes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0309r van 3 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 34Voorstraat hoek Odolphisteeghuis en bakkerij
 
kopervroedsman Jacob Ruitinga, gehuwd met3000-00-00 CG
koperHiske Osinga
verpachter grondde stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenvroedsman Johannes Frank, gehuwd met
naastligger ten westenGeertje Offringa
naastligger ten westenvroedsman Johannes Frank, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertje Offringa
naastligger ten noordenstraat
verkopervroedsman Johannes Frank, gehuwd met
verkoperGeertje Offringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Ruitinga x Hiske Osinga koopt huis en bakkerij (voorhuis, 2 kelderkamers en grote bakkelder) hoek Sint Odolphisteeg/Voorstraat. Ten O. de steeg, ten Z. en W. de verkopers, ten N. de straat. Gekocht van Johannes Frank x Geertje Offringa.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0048v van 18 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 34Voorstraat ZZhuis en bakkerij
 
koperAllardus Westendorp mr. koekbakker1600-00-00 CG
koperAgnieta van Diest, weduwe van
koperwijlen Adolph Rutgerus
verpachter grondde stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenvroedsman Johannes Ewerts Frank
naastligger ten westenvroedsman Johannes Ewerts Frank
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Junius van Alema, gelastigde van
verkopervroedsman Jacob Ruitinga


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0189v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende gezusters Westendorp


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-018 Voorstraat 34A Westendorp4-00-00 CGbakkerij


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Harmen(Us) de Waart... kind: Catharina Hermanus de Waart, ged 9 dec 1766 Grote Kerk HRL; geb 1736 HRL, ovl 14 okt 1812 HRL; wijk E-035, heeft geabandonneerde boedel 1798; BS ovl 1812; ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:6:0 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Allardus Westendorp... banketbakster; medegebruiker Popkje Wiersma, zilverkashoudster, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-035; gebruiker Johannes Hanekamp, broekmaker, 1814. (GAH204); ovl 8 dec 1790 HRL, oud 73 jaar; weduwe heeft 1 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Johannes Hanekamp... wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-035, broekmaker, eigenaar is A. Westendorp erven, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-035Voorstraat 34A Westendorp ervenJohannes Hanekamp broekmaker


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 108 van 18 jun 1827
adressoortbedraggebruik
E-035Voorstraat 34koopaktefl. 250huis E-035
 
verkoperMieke Westendorp
koperAdam Cohen
koperSaartje Levy Ammezing


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1127Voorstraat 34Adam CohenHarlingenkoopmanhuis (98 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Nathan A Cohenoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-035; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Saartje L Amringenoud 44 jaar, geb Naarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-035; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-035Voorstraat 34A Cohen stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-035VoorstraatAdam Nathan Cohen51 jHarlingenm, israëliet, gehuwd, koopman
E-035VoorstraatSaartie L van* Amerongen [Amrongen]44 jNaardenv, israëliet, gehuwd
E-035VoorstraatNathan Adam Cohen17 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
E-035VoorstraatLeon Adam Cohen15 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
E-035VoorstraatSalomon Adam Cohen11 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
E-035VoorstraatHeyntie Adam Cohen13 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
E-035VoorstraatMietje Adam Cohen1 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1127E-035 geheel afgebroken en nieuw opgebouwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1127E-035 D ZijlstraHarlingeneen oud bouwvallig huis weggebroken en daarvoor een nieuw geplaatst


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-035Voorstraat 34Willem Pieters Zijlstra, overleden op 18 oktober 18471 jr (geboren 20/8/1846), overleden Voorstraat E 35, zoon van Pieter-Adama Zijlstra, zeehandelaar en Leonora-Johanna Banga, broer van minderjarige Dirk-Cornelis, Jelle, Sietske, Dirkje en Cornelis Pieters Zijlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-035Voorstraat 34Anna Sybrens Bos, overleden op 3 juli 18482 1/2 mnd (geboren mei 1848), overleden Voorstraat E 35, dochter van Sybren Barends Bos, pakhuisknecht en Hieke Jans van Glinstra, zuster van minderjarige Elizabeth-Magdalena en Rinske Sybrens Bos. (in tafel 6/7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Janna Greydanus... 20 sep 1867 Midwolda, dv Petrus G, en Catharina Vellinga; BS huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, wijk E-035, 73, supp wijk B-210, supp wijk E-340, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1127E-035 (Voorstraat)Pieter Adama Zijlstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1127E-030 (Voorstraat)Jan van der Molenwoonhuis


1888 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49089 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 249, 252, 255 en 257 van 20 jun 1888
adressoortbedraggebruik
E-030Voorstraat 34provisionele en finale toewijzingfl. 2150burgerwoonhuis op de hoek van de Voorstraat en de Sint Odolphisteeg
 
verkoperHendrik Freerks Boels (te Oude Pekela)
verkoperJantien Jacobs Aising (te Onstwedde, wv Detmer Freerks Boels, tevens als voogd over Geert Detmers Boels)
verkoperFreerk Detmers Boels (te Onstwedde, tevens als toeziend voogd)
verkoperJacob Detmers Boels (te Amsterdam)
verkoperHendrik Detmers Boels (te Musselkanaal)
verkoperJan Kuipers (te Onstwedde, gehuwd met Harmke Detmers Boels)
verkoperJan Alberts Tempel (te Onstwedde, weduwnaar van Heindertje Detmers Boels, tevens als voogd over Albert, Detmer en Jans Tempel)
verkopercollege van voogden van het Burgerlijk Weeshuis (tevens als voogd over Maria, Aukje en Yme Reidsma, kinderen van wl. Douwe Reidsma en Sipkje Tichelaar)
koperEsscher Posthumus


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1127Voorstraat 34 (E-030)Kornelis Posthumuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 34 Jan Roordavoorman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1918 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50100 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 80 en 84 van 22 mei 1918
adressoortbedraggebruik
E-030Voorstraat 34provisionele en finale toewijzingfl. 4248huizen aan de Voorstraat 34 en Sint Odolphisteeg 2
 
verkoperTrijntje Stuur (wv Kornelis Posthumus)
koperFokke van der Molen


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 34, HarlingenVoorstraat 34J.M. van Goorkruideniers- en grutterswaren, biscuits en comestibles


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 34mej. J.M. van Goorwinkelierster


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 34P. (Popke) v.d. Veer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 34rijksmonument 20721


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8028Voorstraat 34
  terug