Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 30 6-022 6-020 E-037 E-032
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 30 6-022 6-021 E-037 E-032


Huisnaam in: 1659
Gebruik:
Naam: de vergulde leeuw
Kwartier/wijk
Verkoper: lieuwes, lieuwe
Koper/eigenaar: steensma, foppe piters


Huisnaam in: 1709
Gebruik:
Naam: siviliën
Kwartier/wijk
Verkoper: lolles, trijntje
Koper/eigenaar: doedes, sytse


Huisnaam in: 1753
Gebruik:
Naam: seviliën
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1753
Gebruik:
Naam: sevilië
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1779
Gebruik:
Naam: siviliën (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1780
Gebruik:
Naam: siviliën (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1782
Gebruik:
Naam: het huis van civiliën
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1785
Gebruik: huis of pakhuis
Naam: siviliën
Kwartier/wijk
Verkoper: nauta, claas
Koper/eigenaar: wildschut, dirk


Huisnaam in: 1790
Gebruik:
Naam: siviliën
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 30naamloze steeg ten westen


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0020r van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30Voorstraat ZZ met westwaarts een vrije uitgang in de steeg en een steeg zuidwaarts naar de Lanenvoor- en achterhuis
 
koperHendrick Bentes, gehuwd metbrouwer1405-00-00 GG
koperDieucke Dircx
naastligger ten oostenCornelis Eedes Feytema
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Adriaens Olivier
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperThoenis van Hettinga, weduwnaar en als vader van zijn kinderen van
verkoperwijlen Aeffke Tialckes, en als zwager van haar broer en zusters
verkoperSybren Tialckes
verkoperRintske Tialckes
verkoperAnke Tialckes, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Tialcke Claesen, gehuwd met
erflaterwijlen Anneke Sibrens


 


 


 


 


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0089r van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30Voorstraat ZZ bij het Stadhuishuis
 
koper door niaargemeensman Dirck Sjoerdts Bierma 600-08-00 GG
geniaarde koperAnsche Ypes Zeestra
naastligger ten oostenReiner Templaer
naastligger ten westenJan Roda mr. goudsmid
naastligger ten zuidengemeensman Dirck Sjoerdts
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperAuckien Ynses, gehuwd methet Bildt
verkoperArjen Cornelishet Bildt
verkoperde erfgenamen van wijlen Auckien Hendricks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirck Sjoerdts, gesworen gemeensman koopt een mouterij achter het huis van de vroedsman Anske Ypes, met een eest, turfhuis en zolders, met vrij achterin- en uitgang naar de Lanen en vrij op- en afslag door diens huis, naar de Voorstraat. Ten O. Reiner Templar, ten W. mr. goudsmid Jan Dirx Roorda, ten N. het genoemde huis. Gekocht van Auckien Ynses x Arjen Cornelis op der Bildt en erven Auckien Hendrix.


 


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0185r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30Voorstraat ZZ bij het Raadhuishuis, nieuw gebouwd
 
koper door niaarZietse Doedes [staat:, gehuwd met2100-00-00 GG
koper door niaarJanke Dirx Bierma
geniaarde koperWybe Fransenmr. bakker
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Reyner Templar
naastligger ten oostenals bewoner Vrouckjen Rienxma c. sorore
naastligger ten westensteeg, eigen
naastligger ten westenTrijntie Hendrix, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Roorda [staat: Roda]
naastligger ten zuidende mouterij in de volgende akte gekocht door Hessel Wytses Wassenaar
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde crediteuren van oud burgemeester Dirck Sioerts Bierma


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0186r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30achterVoorstraat ZZmouterij
 
koperHessel Wytses Wassenaar koopman600-00-00 GG
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenhet huis in de vorige akte gekocht door Zietse Doedes [staat: Sexbierum
verkoperde crediteuren van Dirck Sioerts Bierma


 


 


 


 


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097v van 8 sep 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30Voorstraat ZZ alwaar Sivilien uithangt1/2 huis
 
koperSytse Doedes, gehuwd mettichelaar en mr. bakker505-00-00 GG
Jancke Dirks Bierma
eigenaar van 1/2Sytse Doedes, gehuwd mettichelaar en mr. bakker
Jancke Dirks Bierma
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Haselaer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjerk Freerx Swijnstra, als schriftelijk lasthebben vanschooldecaanSexbierum
de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Trijntie Lolles, weduwe van
wijlen Pieter Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Doedes, tichelaar en mr. bakker x Jancke Dirks Bierma koopt 1/2 huis, waar 'Sivilien' uithangt. Ten O. wd. Dirk Jansen, ten W. burgemeester Haselaer, ten Z. de mouterij van burgemeester H. Wassenaar. Kopers bezitten al de 1/2. Gekocht van erven Trijntje Lolles wv Pieter Wouters te Franeker, voor 505 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-022 Voorstraat 30huis
eigenaarSytse Doedes
gebruikerSytse Doedes
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-022 Voorstraat 30huis
eigenaarSytse Doedes
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-022 Voorstraat 30huis
eigenaarSytse Doedes
gebruikerSytse Doedes
opmerkingheeft pro deo begeert


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0312v van 12 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30achterVoorstraat ZZ achter het huis van Janke Dirks Biermamouterij met eest en zolder
 
koperJanke Dirks Bierma, weduwe vanbakkerse339-00-00 GG
koperwijlen Sytse Doedes Wynia
naastligger ten oostende uitgang van het huis van Janneke Alberts Acker
naastligger ten zuidenvroedman Jan Overzee
naastligger ten zuidenTjeerd Pyters
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Haselaer
naastligger ten noordende koperse Janke Dirks Bierma
verkoperde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Hessel Wytses Wassenaar, gehuwd met
verkoperTrijntje Harmens Valk


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-022 Voorstraat 30huis
eigenaarwed. Sytse Doedes
gebruikerJan Tomas c.s.
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-06-10 CG


 


 


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0053v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30Voorstraat ZZ bij de Raadhuispijphuis
 
koperClaes Nauta, gehuwd metkoopman en distillateur1600-00-00 GG
Antie
huurderPyter Heins c.u. en c.s.
naastligger ten oostenObbe Hendriks Rademaker
naastligger ten zuidenPyter Andrys
naastligger ten westende weduwe van Jan Toomas IJsenbeek
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperRein Sytses Winiamr. koperslagerDrachten
verkoperTrijntie Sytses Winia, gehuwd metGorredijk
Tjesse Sterringaopzichter bij de molenGorredijk
Lieuwe Hiddes, curatormr. slager
Minne Blok, curatorkoopman
verkoperGepke Dirks, weduwe van
wijlen vroedsman Dirk Winia
burgemeester Louwrens Tabes, curator
Pyter Keimpes de Jong, curatoren overkoopman
verkoperTrijntie Jans, nagelaten dochter van
Jan Sytses Backer, gehuwd met
Hotske Andrys de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas [Takes] Nauta, destillateur, koopt huis zz. Voorstraat bij de Raadhuispijp, genaamd 'Sevilie', met veel fraaie vertrekken en aan meerderen verhuurd. Ten O. Obbe Hendriks Rademaker, ten Z. het door Pyter Andrys gekochte huis, dat door de steeg en over de plaets van dit huis een vrij in- en uitgang heeft, ten W. wd. Jan Thomas IJsenbeek, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Jan Sytses Winia en anderen, als erfgenamen van Dirk Winia x Gepke Dirks, voor 1600 gg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0056v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30achterVoorstraat ZZ bij de Raadhuispijp achter het huis genaamd Sevilienhuis met een hof erachter
 
koperPyter Anderys, gehuwd metkoopman900-00-00 GG
Lijsbert Urks
naastligger ten oostenObbe Hendriks Rademaker
naastligger ten zuidenHarmen Agema
naastligger ten westende weduwe van Jan Tomas IJsenbeek
naastligger ten noordenClaes Nauta c.u.
verkoperRein Sytses Winiamr. koperslagerDrachten
verkoperTrijntie Sytses Winia, gehuwd metGorredijk
Tjesse Sterringaopzichter bij de molenGorredijk
Lieuwe Hiddes, curatormr. slager
Minne Blok, curatorkoopman
verkoperGepke Dirks, weduwe van
wijlen vroedsman Dirk Winia
burgemeester Louwrens Tabes, curator
Pyter Keimpes de Jong, curatoren overkoopman
verkoperTrijntie Jans, nagelaten dochter van
Jan Sytses Backer, gehuwd met
Hotske Andrys de Boer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Pyter Andrys koopt huis met grote tuin, zz. Voorstraat achter 'Sevilien'. Ten O. Obbe Hendriks Rademaker, ten W. wd. Jan Thomas IJsenbeek, ten Z. Harmen Agema, ten N. Claes Nauta. Met vrije in- en uitgang door de steeg naar de Lanen, maar ook door de steeg en over de plaats van Nauta. Gekocht van erven Jan Sytses, backer.


 


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0168v van 21 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30achterVoorstraat ZZ achter het huis Sevilien huis en hof
 
koperKlaas Takes koopman1650-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Frank
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Beidschat
naastligger ten westenDirk Wildschut
naastligger ten noordende weduwe van Claas Nauta
verkoperLijsbeth Urks, weduwe van
wijlen Pieter Andries Wervinga
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Klaas Takes [Nauta] koopt een huis en hof achter 'Sivilien'. Ten O. Johannes Frank, ten W. Dirk Wildschut, ten Z. erven Jan Beitschat, ten N. wd. Claas Nauta. Het huis heeft vrij in- en uitgang door de steeg en over de plaets van het huis ten N. en eveneens door de steeg naar de Lanen. Veel voorwaarden. Gekocht van Lijsbeth Tjerks wv Pieter Andries Vervinga, voor 1650 cg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0238v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30Voorstraat ZZ huis en hof achter het huis genaamd Sevilien
 
koper door niaarDirk Wildschut 710-00-00 GG
geniaarde koperHarmen van Beemen, gehuwd metgerechtsbode
geniaarde koperAnna Blom
naastligger ten oostenJohannes Frank
naastligger ten zuidenPieter Tetrode
naastligger ten westenD. Wildschut
naastligger ten noordende weduwe van Claas Nauta
verkoperJetze Jelleskoopman
Sybe Salverda, als geauthoriseerde redders van de boedel vankoopman
wijlen Claas Taekeskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirk Wildschut koopt een huis en hof achter 'Sivilien'. Ten O. Johannes Frank, ten W. de koper, ten Z. Pieter Tetrode, ten N. wd. Claas Nauta. Gekocht van de redders van de boedel en nalatenschap van wl. Claas Takes [Nauta], voor 710 gg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0040r van 6 nov 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30Voorstraat ZZ ten westen van de Raadhuispijphuis of pakhuis genaamd Sevilien
 
koper door niaarDirk Wildschut koopman2000-00-00 CG
geniaarde koperClaas de Vries, gehuwd metkoopman
Janke Bartels
huurder achterhuisYeme Wybes
huurder achterhuisObbe Everts
naastligger ten oostenvroedsman Johannes Vrank
naastligger ten zuidenD. Wildschut
naastligger ten westenD. Wildschut
naastligger ten noordenVoorstraat
Dirk Winia
Siedske Popta
verkoperAnna Pieters, weduwe van
wijlen Claas Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Wildschut koopt, na niaar ratione vicinitatis, het huis of pakhuis 'Sivilien', met het achterhuis. Ten O. Johannes Frank, ten W. en Z. de koper, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Anna Pieters wv Claas [Takes] Nauta.


 


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256v van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30Voorstraat ZZhuis en hof
 
koperJan P. Bootes, gehuwd metmr. banketbakker2400-00-00 CG
koperMarijke Yemes
huurderAdam Hartog mr. slager
huurderHendrik Leyenaar mr. metselaar
huurderPieter Minnes van der Sluis 125-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Frank
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperHendrina Wildschut, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Johannes Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan P. Bootes, mr. banketbakker x Marijke Yemes koopt huis en tuin zz. Voorstraat bewoond door 2 gezinnen. Ten O. Johannes Frank, ten W. Jan Fontein, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Hendrina Wildschut wv Pieter Johannes Hannema.


 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 39 van 21 nov 1809
adressoortbedraggebruik
E-037Voorstraat 30koopaktefl. 2050huis
 
verkoperJan Botes (voor twee panden)
verkoperMarijke Yemes (voor twee panden)
koperKlaas Sybrands (te Leeuwarden)
koperSara Nauta (te Leeuwarden)


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 321v van dec 1809 , betreft pand E-038 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 30Klaas Sybrands x Sara Nauta koopt huis en hof zz. Voorstraat wijk E-037 en E-038, in tweeen bewoond. Ten O. Adam Terwogt, ten W. Jan Fontein, ten Z. Wijnand Hoekers, ten N. de straat. Gekocht van Jan Bootes, koekbakker.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0321v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 30Voorstraat ZZ wijk E-037 en E-038huis en hof
 
koperKlaas Sybrands, gehuwd met2050-00-00 CG
koperSara Nauta Leeuwarden
huurder achterste gedeeltePieter Hendriks c.u.
naastligger ten oostenA. Terwogt [staat: ter Wogt]
naastligger ten zuidenWijnand Hoekes
naastligger ten westenJan Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan Booteskoekbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Sybrands x Sara Nauta koopt huis en hof zz. Voorstraat wijk E-037 en E-038, in tweeen bewoond. Ten O. Adam Terwogt, ten W. Jan Fontein, ten Z. Wijnand Hoekers, ten N. de straat. Gekocht van Jan Bootes, koekbakker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-020 Voorstraat 30Klaas Sybrens5-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-037Voorstraat 30Antie Jetses Boomsmageb 1753 HRL, ovl 13 okt 1812 HRL; wijk E-037, verkoopt een huis in 1802, dv Jetse Jelles B., en Aagje Bouwes; BS ovl 1812; ,


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-037Voorstraat 30Cornelis Arjens Jonker... 1814. (GAH204); id. van wijk A-232, gebruiker is Andries Jacobs wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-037, gebruiker is Lodewijk Coster, 1814. (GAH204); id. van wijk E-172, gebruikers zijn Willem Sluikman, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-037Voorstraat 30Lodewijk Costergebruiker van wijk E-037, eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-037Voorstraat 30Cornelis Jonker Lodewijk Coster


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 470 van 14 nov 1814
adressoortbedraggebruik
E-037Voorstraat 30koopaktefl. 900huis aan de Voorstraat E-037
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
koperDirk Willems Jager


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 154 van 1 jul 1819
adressoortbedraggebruik
E-037Voorstraat 30koopaktefl. 1200huis E-037
 
verkoperDirk Willems Jager


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-037Voorstraat 30Pieter Feytema Tjallingi, overleden op 12 december 1827med. dr. Voorstraat E 37/38, man van Catharina Fontein (enige testamentair erfgenaam), vader van Aafke, Catharina en Frans Pieters Feytama-Tjallingii. Verder legaten aan D G-gemeente (fl. 300,-), blindeninstituut Amsterdam (fl. 200,-), doveninstituut Groningen (fl. 200,-) en maatschappij van weldadigheid (fl. 300,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1129Voorstraat 30wed. Pieter Feytema TjallingiiHarlingenhuis en tuin (420 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-037Voorstraat 30Eelke Pieters Faber... Grietje Roelofs vd Velde op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, barbier in 1851, N.H., ovl wijk E-037, zv Pieter Luitjes F, en Hendrikje Walkes (Dortman); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1868, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-037Voorstraat 30Grietje Roelofs van der Velde... BS huw 1828, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-041; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-037; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-037VoorstraatEelke Pieters Faber36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, baardscheerder en paruikmaker
E-037VoorstraatGrietje van der Velde40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-037VoorstraatHendrikje Faber11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatFrouwkje Faber8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatRoelofke Faber5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatPietje Faber5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatTrijntie Faber2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatEngeltie Faber1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatHendrikje Walkes Faber19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 28 van 25 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
E-037Voorstraat 30koopaktefl. 1200huis E-037
 
verkoperAafke Tjallingii
koperEelke Pieters Faber (gehuwd met grietje roelofs van der velde)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1129E-037 (Voorstraat)Eelke Pieters Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3286E-032 (Voorstraat)Johannes Wittewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3286Voorstraat 30 (E-032)Pieter A. Nieuwenhuijs


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 30wed J.M.J. Bär geb. H.S.M. Stindzonder
vorige grondslagf. 5400
huidige grondslagf. 5200
Voorstraat 30wed Theodor Stind geb. A. Wittezonder
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 3600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 30W.Stind-


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Centrale Bond v. Transportarb.924


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Centrale Bond v. Transportarb.924


1954 - variaadresbronbericht
Voorstraat 30Oud Harlingen Magazine 1995nov: Op Voorstraat 30 wordt de speciaalzaak in naaimachines van J. de Jong geopend


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 30, HarlingenVoorstraat 30C. Vissernaaimachines


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 30C. (Cornelis) Visser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 30rijksmonument 20719
  terug