Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 10 8-063 8-069 E-059 E-052
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 12a 8-064 8-070 E-059 E-052
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 12 8-064 8-070 E-059 E-052


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 10, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 10
ten oostenGrote Bredeplaats 12
ten zuidende Hondenstraat
ten westenGrote Bredeplaats 8
ten noordende Grote Bredeplaats


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0066v van 2 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats ZZ [staat: Oude Vismarkt]huis
 
koperGerrit Buwes Schiere c.u.875-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenTieerdt Reiners zeilmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tiepkes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Oude Vismarkt]
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Jurriens Fonteyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Bouwes Schiere c.u. kopen een huis zz. oude vismarkt. Ten O. zeilmaker Tieerd Reiners, ten W. erven Jan Tiepckes. Grondpacht 6 cg aan de Stad. Gekocht van erven Trijntie Jurriens Fonteyn voor 875 gg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004ra van 27 jan 1678 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koper provisioneelGerryt Schiere 750-00-00 GG
huurderburgervaandrig Theodorus Theodori Posthumus
naastligger ten oostenGerryt Schiere hoosbrijder
naastligger ten zuidenSymon Smacht schuitvoerder
naastligger ten westenGerlof kaarsenmaker
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoper ten profijte vanGerryt Stoffels Middagtenexecuteur van de stad Harlingen
verkoper q.q.burgervaandrig Dirck Sjoerdts, curator over
verkoperWybe Sjoerdts Wildschut
verkoperFoppe Foppes jr., weduwnaar van
verkoperwijlen Stijntie Jans


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0235r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats ZZ bij de blauwe trappenhuis
 
koperEdger Cornelis c.u.kooltjer350-09-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Hendrix gortmaker
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Jurrien Harmens
naastligger ten westenHubert Wijngaarden kapitein
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Grote Bredeplaats
verkoperBouwe Gerrits Schieretrekschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdger Cornelis, kooltjer c.u. koopt een huis zz. Bredeplaats omtrent de blauwe trappen. Ten O. gortmaker Pieter Hendrix, ten Z. [moet zijn: N] de straat, ten W. kapitein Hubert Wijngaarden, ten N. [moet zijn: Z] Jurrien Harmens. Grondpacht 6 cg aan de Stad. Gekocht van trekschipper op Leeuwarden Bouwe Gerrits Schiere voor 350 gg 9 st.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-063Grote Bredeplaats 10
eigenaarEdsger Cornelis
gebruikerEdsger Cornelis
opmerkingheeft pro deo begeert
8-064Grote Bredeplaats 12ahuis
eigenaarTieerd Reiners erven
gebruikerPieter Potkast
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
grondpacht aan Jurrien Harmens
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-063Grote Bredeplaats 10
eigenaarEdsger Cornelis
opmerkingpro deo
aansl. huurw. voldaan--
8-064Grote Bredeplaats 12ahuis
eigenaarerven Tjeerd Reiners
gebruikerPieter Hendrix
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-5-1720
grondpacht aan Jurjen Harmens
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG
aansl. grondp. voldaan10-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-063 Grote Bredeplaats 10huis
eigenaarEdsger Cornelis
gebruiker
opmerkingpro deo begeert
8-064 Grote Bredeplaats 12ahuis
eigenaarJohannes Pyters
gebruikerJohannes Pyters
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Arjen Harmens
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-063 Grote Bredeplaats 10
eigenaarEdsger Cornelis
gebruikerEdsger Cornelis
opmerkingpro deo begeert
8-064 Grote Bredeplaats 12ahuis
eigenaarJohannes Pyters
gebruikerJohannes Pyters
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Arjen Harmens
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-063 Grote Bredeplaats 10wed. Edsger Cornelis, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-063 Grote Bredeplaats 10
eigenaarwed. Edsger Cornelis
gebruikerwed. Edsger Cornelis
opmerkingonvermogende
8-064 Grote Bredeplaats 12ahuis
eigenaarJohannes Pytters
gebruikerJohannes Pytters
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG
grondpacht aan Arjen Harmens
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0160v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Edsger Cornelis


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0160v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0081r van 10 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats bij de blauwe trappen2/5 huis
 
koperAntje Edsges, gehuwd met200-00-00 CG
koperJan Wybes stuurman van het Admiraliteitsjacht van Friesland
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Potkast
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEeltje Travaile
naastligger ten noordenstraat en de Bredeplaats
verkoperBaukjen Doedes, weduwe van
verkoperwijlen Wopke Edsges, en als moeder en voogd van
verkoperTrijntje Wopkes
verkoperDoede Wopkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Edsgers x Jan Wybes, stuurman op het Admiraliteitsjacht, koopt 2/5 deel van een huis zz. Grote Bredeplaats. Ten O. wd. Johannes Potkast, ten W. Eeltje Travaille, ten N. de straat. Gekocht van Baukje Doedes wv Wopke Edsgers.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Wybes


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 12Grote Bredeplaats ZZ bij de blauwe trappenhuis
 
koperJan Paulus mr. huistimmerman875-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: de straat naar de Vijver]
naastligger ten zuidende stalling van Pyter Gunter
naastligger ten westenJan Wybes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoper q.q.burgervaandrig Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperwijlen Romkje Freerks, gehuwd met
verkoperwijlen Johannes Pieter Potkast
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Paulus, mr. huistimmerman koopt (a) zz. Bredeplaats bij de Blauwe Trappen, een huis met ten O. de straat die naar de Vijver gaat (Grutterstraat), ten W. Jan Wybes, ten Z. de stal van Pieter Gunter, ten N. de straat. Gekocht van de curator over de boedel van wl. Romkje Freerks x Johannes Pieters Potkast, voor 875 gg.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0011v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats ZZhuis
 
koper door niaarVrouwkjen Jans, gehuwd met395-00-00 GG
koper door niaarGeert Hansen kooltjer
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
geniaarde koperCoert Hendriks Duman, gehuwd metmr. schoenmaker
geniaarde koperMarijke Foppes
naastligger ten oostenJan Paulus
naastligger ten zuidenAntie Edsgers, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Wybes
naastligger ten westenScheltinga
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperAntie Edsgers, weduwe van
verkoperwijlen Jan Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. H.P. Stambke koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis zz. Grote Bredeplaats. Ten O. Jan Paulus (Lansenberg), ten W. de ontvanger Scheltinga, ten Z. de verkoper, ten N. de straat. Gekocht van Antie Edsgers wv Jan Wybes, voor 395 gg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0231r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Sybes c.s.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0231r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0218r van 14 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats ZZhuis
 
koperPhilip Oolgaard gardenier321-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jane Paulus
naastligger ten zuidenCornelis Coster
naastligger ten westenvan Straten convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperFroukjen Jans, gehuwd met
verkoperGeert Hansenkooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilip Oolgard, guardenier, koopt huis zz. Bredeplaats, verhuurd aan, en bewoond door de verkoperse en haar man voor 20 cg. Ten O. erven Jan Paulus, ten Z. Cornelis Coster, ten W. de convooymeester Van Straaten, ten N. de Bredeplaats. Grondpacht 6 CG aan de stad. Gekocht van Froukjen Jans, gesterkt met haar man kooltjer Geert Hansen, voor 321 gg. 7 st.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0231r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0250r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaatshuis
 
koperJan Frederik Repko 950-00-00 CG
huurderWillem scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Paulus
naastligger ten westenvan der Straten
naastligger ten zuidenCornelis Coster
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperPhilip Olgaardgardenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Frederik Repko koopt een huis zz. Grote Bredeplaats. Hij moet de reparaties die door de verkoper aan het huis zijn gedaan terugbetalen. Ten O. erven Jan Paulus, ten W. de heer v.d. Straaten, ten Z. Cornelis Coster, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van Philip Oolgaard, gardenier, voor 950 cg.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Repco


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 12Grote Bredeplaats ZZ bij de blauwe trappenhuis in gebruik als cementmakerij
 
koper provisioneelN. N. 245-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderCornelis Jacobs Coster 82-10-00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat naar de Vijver]
naastligger ten zuidende stal van D. Vellinga
naastligger ten westenJan Repco
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoper q.q.oud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra, curator
verkoper q.q.mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker, curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0136r van 10 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. F. Repko


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-069 Grote Bredeplaats 10Jan Repko2-00-00 CGpakhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 10Geertje Dirks de Vries... Grote Kerk HRL, dv Dirk H. de Vries en Weltje de Wit; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 10Dirk Hiddes de Vries... Geertje Dirks Wassenaar; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1846, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk E-059, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-074; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-059Grote Bredeplaats 10Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
E-059Grote Bredeplaats 12aDirk H de Vries kalkkoper
E-059Grote Bredeplaats 12Dirk H de Vries kalkkoper


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-059Grote Bredeplaats 10Welmoed Klazen de Wit, overleden op 5 oktober 1824vrouw van Dirk Hiddes de Vries, koopman (Grote Bredeplaats E 59), moeder van minderjarige Hidde, bakkersknecht en Grietje Dirks de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-059Grote Bredeplaats 12Welmoed Klazen de Wit, overleden op 5 oktober 1824vrouw van Dirk Hiddes de Vries, koopman (Grote Bredeplaats E 59), moeder van minderjarige Hidde, bakkersknecht en Grietje Dirks de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-059Grote Bredeplaats 12aWelmoed Klazen de Wit, overleden op 5 oktober 1824vrouw van Dirk Hiddes de Vries, koopman (Grote Bredeplaats E 59), moeder van minderjarige Hidde, bakkersknecht en Grietje Dirks de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1174Grote Bredeplaats 12aDirk Hiddes de VriesHarlingenkalkbranderhuis, erf en trasmolen (240 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1174Grote Bredeplaats 12Dirk Hiddes de VriesHarlingenkalkbranderhuis, erf en trasmolen (240 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1178Grote Bredeplaats 10Anneus Wygers HarmensHarlingenboterkoperpakhuis en erf (78 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1178 Anneus w HarmensHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 10Hidde de Vries... de Wit; BS geb en ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-059; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-059Grote BreedeplaatsDurk H de Vries75 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, kalkbrander
E-059Grote BreedeplaatsDurk H de Vries75 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, kalkbrander
E-059Grote BreedeplaatsDurk H de Vries75 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, kalkbrander
E-059Grote BreedeplaatsHidde D de Vries34 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-059Grote BreedeplaatsHidde D de Vries34 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-059Grote BreedeplaatsHidde D de Vries34 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-059Grote BreedeplaatsGeertje D de Vries26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-059Grote BreedeplaatsGeertje D de Vries26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-059Grote BreedeplaatsGeertje D de Vries26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-059Grote Bredeplaats 10Dirk Hiddes de Vries, overleden op 7 november 184682 jr (geboren 21/3/1764), overleden Grote Bredeplaats E 59, kalkbrander/koopman, weduwnaar, vader van Hidde en Geertje Dirks de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-059Grote Bredeplaats 12Dirk Hiddes de Vries, overleden op 7 november 184682 jr (geboren 21/3/1764), overleden Grote Bredeplaats E 59, kalkbrander/koopman, weduwnaar, vader van Hidde en Geertje Dirks de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-059Grote Bredeplaats 12aDirk Hiddes de Vries, overleden op 7 november 184682 jr (geboren 21/3/1764), overleden Grote Bredeplaats E 59, kalkbrander/koopman, weduwnaar, vader van Hidde en Geertje Dirks de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 10Johannes Rudolphus Schrage... 1842, zv Melchior S, en Maria Joosten; BS huw 1834, huw 1842, ovl 1844, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk E-059; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk C-010; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1174E-059 (Groote Breedeplaats)Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1174E-052 (Grote Breedeplaats)Erven Hidde Dirks de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 2153E-053 (Grote Breedeplaats)Anneus Harmensplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4843Grote Bredeplaats 10 (E-052)Pieter Westerhuiswoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Breedeplaats 10aS. Bosjongens: 0, meisjes: 2
vrouwen: 0
modiste


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 10 Voctor Wijnemosselvisscher
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 1800
Gr. Bredeplaats 12wed Pieter H. Westerhuis geb. F. de Vrieszonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000
Gr. Bredeplaats 12 Pieter P. Westerhuis jr.winkelier
vorige grondslagf. 2400
huidige grondslagf. 2400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 10P.Westerhuiskaashandelaar
Groote Breedeplaats 12P.Westerhuiskoopman in boter
Groote Breedeplaats 12T.Westerhuistimmerman
Groote Breedeplaats 12H.Westerhuiswinkelbediende
Groote Breedeplaats 12aA.J.Oosterbaanconducteur ned. sp.


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 10, HarlingenGrote Bredeplaats 10 Noord-Friesche Middenstandsbank N.V.alle bankzaken, safe-inrichting, verzekeringen


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 10, HarlingenGrote Bredeplaats 10T. Westerhuis


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 10, HarlingenGrote Bredeplaats 10 Middenstandsbank N.V., Noord-Frieschemiddenstands spaarbank, safe inrichting, verzekeringen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 10Noord Friesche Middenstandsbank13


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 10Noord Friesche Middenstandsbank652


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 10, HarlingenGrote Bredeplaats 10 Noord-Friesche Middenstandsbank N.V.bank


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsNoord Friesche Middenstandsbank652


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsNoord Friesche Middenstandsbank652


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsNoord Friesche Middenstandsbank652


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 10, HarlingenGrote Bredeplaats 10 Noord-Friesche Middenstandsbank N.V.bank


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 10, HarlingenGrote Bredeplaats 10 Nederlandsche Middenstandsbank N.V.bank


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 12J. (Johannes) Peringa


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 12rijksmonument 20368


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5432Grote Bredeplaats 12
  terug