Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 4 8-058 8-064 E-064 E-055


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 4, Harlingen Grote Bredeplaats 4, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 4
ten oostenGrote Bredeplaats 6
ten zuidende Hondenstraat
ten westenGrote Bredeplaats 2
ten noordende Grote Bredeplaats


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 4 (geveltop), HarlingenGrote Bredeplaats 4 (geveltop)Rijk versierd houtsnijwerk, met daarin een gekroond wapen met een rijk versierd initiaal 'A' (?)


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0115v van 5 sep 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolckert Auckes


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0022v van 18 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Oud Blokhuis ZZ of de Breedeplaatshuis en stal ten oosten van het huis daer de Pauw uutsteckt
 
koperSioucke Wybes Jellema, gehuwd met797-00-00 GG
koperSioerdtke Taes
verpachter grondTrijn Wybes 3-00-00 CG
naastliggerhet huis van Folckert Auckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis met de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperTrijn Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Sibrandt Romckes, gesterkt met
verkoperhaar zoon Claes Sybrants Siouma
tekst in de margeGeproclameert vermits de doot van Haye Laeszn. dochter, bij mij Foppe Gerrytszn. als clerck van de secretarie der stad Harlingen, over den kercke aldaer 1e den 18en february, 2e per me H.Laeszn. den 25en february, 3e den 3e marty 1616.
tekst in de margeGeproclameert over 't gerecht 1e den 24en february, 2e den 2en marty, 3e den 9e marty 1616.
tekst in de margeToegewesen opte proclamanten den 9en marty 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioucke Wybes Jellema x Sioerdeke Faes kopen huis en stalling ten oosten van het huis waar de Pauw uitsteekt, zz. Oude Blokhuis oft dbreede plaets. Gekocht van Trijn Wybes wv Sibrandt Romckes [Siouma], gesterkt met haar zoon Claes Sybrandts Siouma, voor 777 gg.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0249r van 25 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: op het oud blokhuis]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondClaes Syouma 3-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperburgemeester Rombert ThomasBolsward
verkoperburgemeester Rein Uupckes Fogelsangh mede voor zich, gecommitteerde
verkoperAdrian Wierdts mede voor zich, gecommitteerden uit
verkoperde crediteuren van wijlen Syoucke Wybes Jellema


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0251r van 16 dec 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: op het oud blokhuis]huis
 
koper provisioneelClaes Syouma 677-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperwijlen Syoucke Wybes Jellema


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0354v van 22 apr 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: bredplaats op het oud blokhuis]huis
 
koperRuierd Claesen, gehuwd met755-00-00 GG
koperTrijntie Jelles
verpachter grondClaes Syouma 3-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma
naastligger ten noordenGrote Bredplaats [niet vermeld]
verkoperRombert TomasBolsward


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0053r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats op het oude blokhuis]huis
 
koperLieuwe Jarichs, gehuwd met1000-00-00 CG
koperRijckien Stevens Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperRyuerd Claessen, gehuwd metblokmaker
verkoperTrijn Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Jarichs x Rijckien Stevens [Crapoot] te Leeuwarden kopen een huis zz. Bredeplaats opt olde blockhuis. Ten O. Claas Minnes, ten W. Claes Syouma. Grondpacht 3 cg aan Claes Syouma. Gekocht van blokmaker Ryuerd Claessen x Trijn Jelles voor 1000 cg.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0069v van 5 okt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Bredeplaats ZZ op het oude blokhuishuis
 
koperJan Reins, gehuwd metveerschipper1600-00-00 GG
koperTrijntje Hayes
naastligger ten oostenClaes Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenweduwe van wijlen Claes Siouma
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperRijckien Stevens Crapoot voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Jarigs, gesterkt met
verkoperde heer directeur Jan Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Reins, veerschipper x Trijntje Hayes koopt een huis zz. Bredeplaats op `t old blockhuis. Ten O. Claes Minnes, ten W. wd. Dominicus? Siouma. Strekkende voor van de straat zover zuidwaarts als tot de Z. gevel van het huis van Claas Siouma etc. etc. Gekocht van Rijckien Stevens Crapoot wv Lieuwe Jarigs, ook voor haar kinderen, voor 1600 gg.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0115v van 5 sep 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121r van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Reyns


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121r van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050v van 29 jun 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Claeses Schiere


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0029r van 3 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerdt Schiere grootschipper


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0033v van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schyere grootschipper


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0035r van 2 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0036r van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0036v van 16 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0033v van 17 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZhuis
 
koperRienk Posthumus, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland583-07-00 GG
koperRinske Jans
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Pytters Oldaens koopman
naastligger ten zuidenhet huis de Pauw
naastligger ten westenhet huis de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperSiewert Clasen Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRienk Posthumus, bode bij de Admiraliteit van Friesland x Rinske Jans Faber, koopt huis zz. Bredeplaats naast 'de Pauw'. Ten O. Jan Pytters Oldaens, ten W. en Z. 'de Pauw', ten N. die straat. Gekocht van Sjoerdt Clasen Schiere, voor 583 gg. Met indeling van het huis w.o. een kelder.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0289r van 15 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ naast de Pauwhuis
 
koperAntie Sjoerds Schiere meerderjarige dochter1000-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Pytters Oldaens koopman
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Pauw
naastligger ten westenhet huis genaamd de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en bredeplaats]
verkoperRienik Posthumus, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
verkoperRinske Jansen Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Sjoerds Schiere koopt het huis ten O. van 'de Pauw' van Rienk Posthumus.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-058Grote Bredeplaats 4huis
eigenaarAntie Sioerds Schiere
gebruikerAntie Sioerds Schiere
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272v van 22 nov 1716 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZhuis
 
koperAntie Gerrits, gehuwd met1100-00-00 CG
koperJacob Fredericks kapitein op een fregat
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Pieters Oldaens
naastligger ten zuidende huisinge genaamd de Pauw
naastligger ten westende huisinge genaamd de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperAntie Sioerds Schiere


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-058Grote Bredeplaats 4huis
eigenaarJacob Frederix
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-058 Grote Bredeplaats 4huis
eigenaarwed. Jacobus Frederiks
gebruikerwed. Jacobus Frederiks
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-058 Grote Bredeplaats 4huis
eigenaarwed. Jacob Frederiks
gebruikerwed. Jacob Frederiks
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-058 Grote Bredeplaats 4huis
eigenaarwed. Jacob Frederix
gebruikerwed. Jacob Frederix
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-06 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0201r van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ naast het gildehuis genaamd de Pauwhuis
 
koperGijsbert Wildschut koopman1235-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderBaukjen Oeges
naastligger ten oostenCornelis Oldaans
naastligger ten zuidenhet huis de Pauw
naastligger ten westenhet huis de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, curatorRied
verkoper q.q.Cornelis Brouwer, curatorkoopman
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperde verlaten boedel van Baukjen Oeges, weduwe van
verkoperwijlen Reiner Jansen Croon, en hun zoonoud fabrikeur
verkoperOege Reiners Croonoud fabrikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Wildschut, koopman, koopt deftig huis aan de Brede Plaats zz., naast het gildehuis 'de Pauw', bewoond door Baukje Oeges. Grondpacht 3 cg. aan de Stad. Ten O. Cornelis Oldaans, ten W. en Z. 'de Pauw', ten N. de Brede Plaats. Gekocht van de curatoren over de geabandonneerde boedel van Baukjen Oeges wv Reiner Jansen Croon, en deszelfs soon Oege Reiniers Croon, voor 1235 gg. en 14 st. Zie ook de acten van precario van 5 mrt 1707 en 4 sep 1748.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0228r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: Brede Plaats naast gildehuis en herberg de Pauw]huis, bontreedersfabriek
 
koperEeltje Aukes Travalje, gehuwd metwinkelier730-14-00 GG
koperElske Janes van Sloten winkelier
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderSalomon Jongma koopman80-00-00 CG
huurderG. Luppus commies
naastligger ten oostenPotenberg kapitein
naastligger ten zuidenherberg de Pauw en gildehuis
naastligger ten westenherberg de Pauw en gildehuis
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
verkoper van 1/2Antje Symons Stijl, weduwe van
erflaterwijlen Gijsbert Wildschutkoopman
verkoper van 1/10Dirk Gijsberts Wildschut minderjarig kind
verkoper van 1/10Jelle Gijsberts Wildschut minderjarig kind
verkoper van 1/10Seerp Gijsberts Wildschutkoopman
verkoper van 1/10Symen Gijsberts Wildschutkoopman
verkoper van 1/10Gertje Gijsberts Wildschut, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/10Rinnert Heimansmedicinae doctorLeeuwarden


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0046r van 2 mrt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperRoelof Meints, gehuwd metsmakschipper1000-00-00 CG
koperTjietske Postma
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van H. IJsenbeek
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenherberg de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperElske Janes van Sloten, weduwe van
verkoperwijlen E. A. Travaille
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Meints, smakschipper x Tjietske Postma koopt huis en stede zz. Grote Bredeplaats. Ten O. wd. H. IJsenbeek, ten W. de herberg 'de Pauw'. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eelke Travaille.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-064 Grote Bredeplaats 4Roelof Meints
8-064 Grote Bredeplaats 4Willem Meints, 24 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-064 Grote Bredeplaats 4Roelof Meints4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-064Grote Bredeplaats 4Everardus Meints... ged 4 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Roelof Willem Meints en Tjitske Sivardus Posthuma; gebruiker van wijk E-064; eigenaar is R.W. Meints wed., 1814. (GAH204); E. Roelof M. van HRL. en Geertruida Christina Brongers van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-064Grote Bredeplaats 4Roelof Wilhelm Meints... Meints, geb 19 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL; wed. R.W.M. eigenaar en gebruiker van wijk E-064; medegebruiker Everardus Meints, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-073; gebruiker Leendert Johannes ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-064Grote Bredeplaats 4R W Meints wedR W Meints wed
E-064Grote Bredeplaats 4Evardus Meints


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1183Grote Bredeplaats 4Gerrit de JongHarlingenverwerhuis en erf (119 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-064Grote Bredeplaats 4Gerrit Harms Smit... 1851 wijk E-158, wijk C-072; oud 38 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, buitenschipper, wijk E-064; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-064Grote Bredeplaats 4Trijntie T. van Slootenoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-064; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-064Grote BreedeplaatsGerrit Harmens Smit38 jN. Pekel Agezin 1, m, protestant, gehuwd, buitenschipper
E-064Grote BreedeplaatsTrijntie Th. van Slooten35 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-064Grote BreedeplaatsHarmen G Smit10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-064Grote BreedeplaatsTrijntie Nieuwenhuis27 jMidlumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-064Grote BreedeplaatsSicco Popta24 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, medicine doctor


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-064Grote Bredeplaats 4Petrus Johannes Witte, overleden op 28 september 18482 mnd (geboren 24/7/1848), overleden Voorstraat E 64, zoon van Johannes Witte, koopman en Hiske Homminga, broer van minderjarige Aurelia, Jetta, Susanna, Hermanus en Gerbrandus Johannes Witte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1183E-064 (Groote Breedeplaats)Antje C. de Haas vrouw van S.B. Boswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1183E-055 (Grote Breedeplaats)Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4975Grote Bredeplaats 4 (E-055)Kornelis Posthumuswoonhuis


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Breedeplaats 4K. Posthumus86houthandel


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Breedeplaats 4K. Posthumus86Houthandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 4wed C. Posthumus geb. T. Stuurhouthandel. & cargad.
vorige grondslagf. 5000
huidige grondslagf. 5000
Gr. Bredeplaats 4 Grietje Posthumusonderwijzeres
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houthandel


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houthandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houth.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houth.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houth.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houth.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 4G.Posthumushouthandelaar


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 4, HarlingenGrote Bredeplaats 4N. SchotanusHandel In Wegenmateriaal en Transportbedrijfbasalt- en porfierslag, basaltzuilen, zet- en stortsteen


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 4, HarlingenGrote Bredeplaats 4 N.V. handel in wegenmateriaalbasalt- en porfierslag, basaltzuilen, hoogovenslakken


1935 - kentekenadresnaam
B-20839
Grote Bredeplaats 4N.V. Handel in Wegenmateriaal en Transportbedrijf v.h. N. Sc


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 4N. Schotanus, N.V. Handel in Wegenmat. en Transp.-bedr. v.h.52


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 4, HarlingenGrote Bredeplaats 4N. Schotanushandel in wegenmateriaal


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.Sj. Schotanus426Firm. Handel in wegenmat. en Transp.bedr. v.h. N. Schotanus


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Woonh. Firm. Sj. Schotanus


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Woonh. Firm. Sj. Schotanus


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 4, HarlingenGrote Bredeplaats 4N. SchotanusSchotanus, N.wegenmateriaal


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 4S. (Sjoerd) Schotanus


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 4rijksmonument 20366


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4975Grote Bredeplaats 4
  terug