Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 3 8-065 1/2 8-072 E-068 E-092a
1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende schuur van dr. Piphron


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende schuur van dr. Piphron


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDirck Dircx Mock


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-065Hondenstraat 3huis
eigenaarwed. Claes Douwes
gebruikerwed. Claes Douwes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-065Hondenstraat 3huis
eigenaarwed. Claes Douwes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0079v van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 3oostHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper door niaarPyter Pyters 200-00-00 CG
geniaarde koperSipke Pyters Stierman c.u.
naastligger ten oostenJurjen Harmens
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Simen Jansen Nauta c.s.
naastligger ten noordende weduwe van Wijngaarden kapitein
verkoperRein Sickes Menalda
verkoperTjeerd Cornelis Brouwerkapitein
verkoperIJsbrand HoyteskoopmanSint Annaparochie


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-065 Hondenstraat 3huis
eigenaarwed. Claes Douwes
gebruiker
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0240r van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 3westHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis/ winkel
 
koperLivius Henrici Prigge, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland151-00-00 GG
koperClaeske Thomas Wijngaarden
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Pieters
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenCornelis Jobs
naastligger ten noordenLivius Henrici Prigge, gehuwd met
naastligger ten noordenClaeske Thomas Wijngaarden
verkoper q.q.Hermanus Huber, erven vanoud lid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoper q.q.Zacharias Huber, erven vanraad Hof van Friesland
verkoper q.q.Georgius Huber, erven vanadvocaat
verkoperwijlen Anna Jensma, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Hiddes de Vries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Henrici Prigge oud-kapt. ter zee bij de Admiraliteit van Friesland x Claeske Tomas Wijngaarden koopt huis nz. Vijverstraat. Ten O. Pyter Pieters, ten W. Cornelis Jobs, Ten Z. die straat, ten N. de koper. Er is een winkel in. Gekocht van Hermanus Huber, oud-gedeputeerde, Jacob? Huber, Raad ord. bij het Hof van Friesland en dr. Georgius Huber, advocaat bij het Hof van Friesland, als erfgenamen van wl. Anna Jensma wv wl. kapt. Barent Hiddes de Vries.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0296r van 31 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 3westHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperJan Wybes, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht231-00-00 GG
koperAntie Edsgers
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelstalling of gorthuis van Johannis Potkast1-10-00 CG
bewonerHendrik Arjens c.s.
huurder bovenkamerTjetske Freerks 13-00-00 GG
naastligger ten oostenmedeverkoper Jetske Arjens
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenLivius Prigge kapitein
naastligger ten noordenEdsger Cornelis
verkoper van 1/4Cornelis Arjensoud schuitschipper
verkoper van 1/4meerderjarige vrijster Jetske Arjens
verkoper van 1/4Jan Arjensschuitschipper
verkoper van 1/4Douwe Arjensscheepstimmerman


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-065 Hondenstraat 3huis
eigenaarwed. Claas Douwes
gebruikerwed. Claas Douwes
opmerkingpauper


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-065 Hondenstraat 3Johannes Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
8-065 /2Hondenstraat 3Jan Wybes, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-065 Hondenstraat 3huis
eigenaarJohannes Pytters
gebruikerJohannes Pytters
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG
opmerkingde bovenkamer ledig
8-065 /2Hondenstraat 3huis
eigenaarJan Wybes
gebruikerJan Wybes cum soc.
huurwaarde32-04-00 CG
aanslag huurwaarde05-17-02 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0160v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerardus Luppus c.u.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0056v van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 3oostVijverstraat NZhuis
 
koperFeddo van der Brug 270-07-00 GG
naastligger ten oostenFeddo van der Brug
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenG. Luppus commies
naastligger ten noordenFeddo van der Brug
verkoperGrietje Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde v.d. Brug koopt een dwarshuis nz. Vijverstraat. (Met precieze indeling van het huis.) Ten O. en N. de koper, ten Z. de Vijverstraat, ten W. Gerard Luppus, commies. Gekocht van Grietje Pyters, vrijster, voor 270 gg.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0115v van 30 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 3oostHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]dwarshuis
 
koper door niaarde heer Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland400-00-00 GG
geniaarde koperAlbert Bruiningwaagmeester
geniaarde koperAdam Roerichkok
naastligger ten oostenF. van Brug
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenG. Luppus commies
naastligger ten noordenF. van Brug
verkoperF. van Brug


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0231r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286ar van 10 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 3Hondenstraat NZ [staat: bij de Vijver]huis
 
koperCornelis Jacobs Coster, gehuwd met96-00-00 GG
koperBaatje Foekes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Poulus
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenP. van der Straten
naastligger ten westenN. N.
verkoperFrouwkjen Jans, gehuwd met
verkoperGeert Hansen


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0231r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0231r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0231r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0136r van 10 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0136r van 10 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-072 Hondenstraat 3Jan Galama2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Gerrit Gobertus... 30 okt en 6 nov 1814, zv Isaac G, (gk), en Johanna van Berkel, (gk); BS huw 1814; gebruiker van wijk E-068, varensgesel, medegebruiker Gerrit Burghout wed., eigenaar is Jan Galama, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Jan Sipkes Galama... eigenaar van wijk A-238, gebruiker is Ite Hendriks Bleeker, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-068, gebruiker is Gerrit Burghout wed., en Gerrit Gobertus, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-068Hondenstraat 3Jan Galama Gerrit Burghout wed
E-068Hondenstraat 3Gerrit Gobertus varensgesel


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
E-068Hondenstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 160huis E-068
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperDirk Hiddes de Vries


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1179Hondenstraat 3Anneus Wygers HarmensHarlingenboterkoperhuis en erf (430 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Dirk W Berduinoud 49 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-068; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Grietje Simons van Geit... HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-077; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk E-068; VT1839; geb 31(!) nov 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL, dv Simon van Geit en Janneke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Wendeltje Gerrits Oudeboon... BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-209; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-068; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-068ZuiderhavenDirk W Berduin49 jJouregezin 1, m, protestant, gehuwd, werkman
E-068ZuiderhavenWendeltie Oudeboon51 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-068ZuiderhavenZwaan Berduin27 jLeidengezin 1, m, protestant, ongehuwd, panbakker
E-068ZuiderhavenWytse Berduin18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenSimon Berduin15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenAntie Berduin12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenTjepke van der Meer42 jArumgezin 2, m, protestant, gehuwd, werkman
E-068ZuiderhavenGrietje van der Geit36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-068ZuiderhavenSymon van der Meer15 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenHendrik van der Meer12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenTjepke van der Meer4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenRiemke van der Meer6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenJanneke van der Meer1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1179Hondenstraat 3aneus w harmens275 gl.13.00 gl.18.000 gl.20.00 gl.22.00 gl.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-068Hondenstraat 3Tjepke Douwes van der Meer, overleden op 30 juni 18426 jr, overleden Vijverstraat E 68. (Certificaat van onvermogen nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-068Hondenstraat 3Roelof Sikkes Nauta, overleden op 19 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 28/11/1847), overleden Vijverstraat E 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Hidde de Vries... (gk), kalkbrander, zv Dirk dV, en Wemeltje Dirks de Wit; BS geb en ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-059; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1179E-061 (Groote Breedeplaats)Annaeus Harmenswoonhuis
Sectie A nr. 1179E-067 (Hondenstraat)Annaeus Harmensachterhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1179E-053 (Grote Breedeplaats)Anneus Harmenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4842Hondenstraat 3 (E-092)Pieter Westerhuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hondenstraat 3 Germen Tigchelaarbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Hondenstraat 3 Rein Tigchelaarwerkman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hondenstraat 3F. v/d Molenexportslager


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 3beeldbepalend pand7 van 10
  terug