Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) E-071 E-096
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) E-071 E-097
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0164v van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperChristoffel Claesen, gehuwd met550-00-00 GG
koperAelke Harmens
verpachter grondde armen0-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenEbel Sybrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Bentes brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAert Jans, gehuwd metopzichter Vijfdeelen Zeedijken buitendijks
verkoperSyts Pyters


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0256r van 26 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 9achterachter het huis van wijlen Dirck Ariens2/3 kamer of woning
 
koperMeynert Doytzes kleermaker100-00-00 CG
naastligger ten oostenLambert Annis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEebel Sibrants
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Dirck Ariens
naastliggersteeg zuidwaarts naar de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTaecke Willems de Fries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeynert Doytzes, kleermaker, koopt 2/3 kamer of woning achter wl. Dirck Ariens. Met vrij mede-gebruik van de steeg zuidwaards naar de Vieverstraat. Ten O. Lambert Annis, ten W. Eebel Sibrants, ten N. Dirck Ariens. Geen grondpacht. Gekocht van Taecke Willems de fries, voor 100 CG.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0265v van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 9achterachter het huis van de erven van Dirck Ariens onlangs gekocht door Cornelis Jellis c.u.kamer en zomerkeuken
 
koperCornelis Jellis, gehuwd met270-00-00 GG
koperAntie Lamberts
naastligger ten oostenLambert Annis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEbel Sibrens
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerhet voormalige huis van Dirck Ariens nu eigendom van Cornelis Jellis c.u.
verkoper van 2/3Meynert Doytses, gehuwd met
verkoper van 2/3Hytie Taeckes
verkoper q.q.Jan Lourens, curator overLeeuwarden
verkoper van 1/3de kinderen van wijlen Tyepke Taeckes, gehuwd met
verkoper van 1/3Wytske Joannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jellis [Hanenburgh] x Antie Lamberts kopen een camer en zomerkeuken, achter het huis dat door de koper eertijds is gekocht van erven wl. Dirck Ariens. Ten O. Lambert Annis, ten W. Ibel Sibrens. Geen grondpacht. Alle rechten en plichten zoals het ooit door wl. Marij Tjepkes was bewoond en nagelaten. Gekocht van Meynert Doytses x Hytie Taeckes voor 2/3, en van (Jan Lourens te Leeuwarden als curator over) de kinderen van wl. Tjepke Taeckes x Wytske Joannes voor 1/3 part, voor 270 gg.


 


 


 


 


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014ra van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
biederN. N. 730-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenYbel Sybrandts
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHarmen Pytters brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Aeltie Stoffels


 


 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0261v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]1/3 huis daer de Zeeridder uythangt
 
koperoud burgervaandrig Harmen Pyters Falck 126-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen: armvoogdij0-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westende brouwerij van Harmen Pyters Falck
naastligger ten noordenMarten Pieters kuiper
naastligger ten noordenburgemeester Augustinus Pyters
verkoperde crediteuren van de boedel van wijlen Meynert Sickes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Pyters Falck, oud-burgervaandrig, koopt 1/3 huis nz. Vijverstraat, waar 'de Zeeridder' uithangt. Ten O.?, ten Z. de straat, ten W. de brouwerij van de koper, ten N. kuiper Marten Pieters en burgemeester Augustinus Pyters. Grondpacht (voor 1/1) 18 st aan de stadsarmen. Met mede-gebruik van de stegen ten N. en O. Het huis is indertijd aangekocht door Meinert Sickes, Leeuck Hanses en Jan Hendricks, van erven Aeltie Stoffels. Gekocht van (de gecommitteerde crediteuren van) Meinert Sickes c.u. voor 126 gg.


 


 


 


 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0278r van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperHendrik Jansen Klein zeevarende50-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Leukjen melkverkoopster
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westende brouwerij van vroedsman Hessel Wassenaar
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordends. F. Botterwegh
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Vlaamse en Waterlandse), alimentatores van
erflaterwijlen Leukjen Hanses, weduwe van
erflaterwijlen Willem Folkerts


 


 


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 12e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat] achter burgemeester Wassenaargrondpacht van 0-18-00 CG
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver367-00-00 CG
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Antie Jacobs0-18-00 CG
naastliggerburgemeester Wassenaar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


 


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0322r van 9 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 9Vijverstraat NZ5/9 huis
 
kopervroedsman Jan Overse mr. brouwer150-00-00 CG
eigenaar van 4/9Janke Jans
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenvroedsman Jan Overse mr. brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrik CleinLeeuwarden


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0210v van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ 9/11 [staat: Vijverstraat]huis
 
koper door niaarJohannes Nollides 200-00-00 GG
geniaarde koperBonte Douwesmr. schoenmaker
huurder benedenSjeuke Oeges 20-00-00 CG
huurder bovenBregtje Jetzes 16-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oosten[het steegje van] Johannes Nollides
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende brouwerij nu gekocht door Pytter Gunter c.u.
naastligger ten noordenJohannes Nollides
verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12)Hylkjen Overzee, gehuwd met
verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12)vroedsman Magnus van Aarsen
verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12)Hendrik Overzeemakelaar
verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12)Jannetje Overzee meerderjarige vrijster
erflaterwijlen Simon Overzee overleden broeder
verkoper van 1/4Hylkjen Overzee, gehuwd met
verkoper van 1/4vroedsman Magnus van Aarsen
verkoper van 1/4Hendrik Overzeemakelaar
verkoper van 1/4Jannetje Overzee meerderjarige vrijster
erflaterwijlen vroedsman Jan Overzee, gehuwd metmr. brouwer
erflaterwijlen Janke Symons Kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Nollides koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Bente Douwes, mr. schoenmaker, een huis in de Vijverstraat (Hondenstraat) NAAST de brouwerij van Pieter Gunter. Ten O. en N. de koper, ten W. de brouwerij, ten Z. die straat. Gekocht van Hylkjen Overzee x Magnus van Aarsen, vroedsman, Hendrik Overzee, makelaar, en Jannetje Overzee, vrijster, voor 3/4, als erven van hun ouders Jan Overzee, vroedsman en mr. brouwer x Janke Symens Kuiper, en als erven van hun wl. broer Symen Overzee, voor 1/4, voor 200 gg.


 


 


 


 


 


 


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 96 en 114 van 3 mrt 1813
adressoortbedraggebruik
E-071Hondenstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 106woning E-071
 
verkoperSipke Sjoukes Hiemstra
koperJan Besling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Jan Beslink/Besselinck... in 1831, huw.get. bij H.J. Evering en B. Christoffels, werk man 1816; eigenaar en gebruiker van wijk E-071, sjouwer, 1814. (GAH204); Jan Besselink van HRL. en Catharina Gerkes Molenaar van Bolsward, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-071Hondenstraat 9Jan Beslink Jan Beslink sjouwer
E-071Hondenstraat 11Jan Beslink sjouwer


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 11Trijntje Gerkes Molenaar, overleden op 4 februari 1823vrouw van Jan Besselink, werkman (Vijverstraat E 71), moeder van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 9Trijntje Gerkes Molenaar, overleden op 4 februari 1823vrouw van Jan Besselink, werkman (Vijverstraat E 71), moeder van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 11Jan Besselink, overleden op 1 september 183153 jr, dranktapper Vijverstraat E 71, vader van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink (voogd is Bernardus Leemkoel, koopman Voorstraat E 15). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 9Jan Besselink, overleden op 1 september 183153 jr, dranktapper Vijverstraat E 71, vader van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink (voogd is Bernardus Leemkoel, koopman Voorstraat E 15). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1167Hondenstraat 9Jan BesselinckHarlingentapperhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1168Hondenstraat 11Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis en erf (35 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 11Sydske Wopkes Bleeker, overleden op 28 augustus 1834dienstmeid, zuster van Akke Wopkes Bleeker (vrouw van Jan Jans de Jong, winkelier Vijverstraat E 71). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 9Sydske Wopkes Bleeker, overleden op 28 augustus 1834dienstmeid, zuster van Akke Wopkes Bleeker (vrouw van Jan Jans de Jong, winkelier Vijverstraat E 71). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Akke Wopkes Bleekergeb 1807 Makkum, ovl 20 jan 1848 HRL, huwt met Jan Jans de Jong, dv Wopke B., en Maaike Andries; BS ovl 1848; oud 33 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-071; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Sjoukje Ages Hollander... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1842, ovl 1854; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-071; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 11Jan Cornelis Wagenaar, overleden op 5 november 183959 jr, houtvlotter, overleden Vijverstraat E 71, gehuwd, vader van Cornelis, timmerman, Eelke, verver, Hubert, kantoorbediende en Anna Jans Wagenaar (vrouw van Pieter Jans Botes, koopman/verver). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 9Jan Cornelis Wagenaar, overleden op 5 november 183959 jr, houtvlotter, overleden Vijverstraat E 71, gehuwd, vader van Cornelis, timmerman, Eelke, verver, Hubert, kantoorbediende en Anna Jans Wagenaar (vrouw van Pieter Jans Botes, koopman/verver). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-071ZuiderhavenJan de Jong56 jMakkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
E-071ZuiderhavenJan de Jong56 jMakkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
E-071ZuiderhavenAkke Bleeker33 jMakkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-071ZuiderhavenAkke Bleeker33 jMakkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-071ZuiderhavenAndreas de Jong4 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenAndreas de Jong4 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenSieuwke de Jong1 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenSieuwke de Jong1 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenCatharina de Jong10 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenCatharina de Jong10 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenSjoukje Hollander29 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-071ZuiderhavenSjoukje Hollander29 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 11Sietske de Vries, overleden op 29 januari 184847 jr (geboren 13/12/1800), overleden Voorstraat E 71, ongehuwd, moeder van Sietske de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 9Sietske de Vries, overleden op 29 januari 184847 jr (geboren 13/12/1800), overleden Voorstraat E 71, ongehuwd, moeder van Sietske de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Anna Greidanus... Petrus G, en Catharina Vellinga; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1835, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-063; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Catharina Vellinga... en IJttje Tolsma; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; Petrus Greydanus, Conrector der Latijnsche Scholen ende C.V., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Michiel Goslings... broeder bruid 1836, zv Jan G, en Pietje Damsma; BS huw 1835, huw 1836, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; oud 40 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, notaris, wijk E-063; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4151Hondenstraat 9 (E-096)Elisabeth de Vries (wed. J. Baantjer)
Sectie A nr. 4150Hondenstraat 11 (E-097)Klaaske Brouwer (wed. Ybe Bolman)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hondenstraat 9A.Smedingmatroos


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 9beeldbepalend pand4 van 10
  terug