Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 17 8-074 8-081 E-078 E-059


Huisnaam in: 1644
Gebruik:
Naam: de brandaris
Kwartier/wijk
Verkoper: wijngaerden, cornelis
Koper/eigenaar: groot, tiaerd de


Huisnaam in: 1651
Gebruik:
Naam: de brandaris
Kwartier/wijk
Verkoper: insen, ids
Koper/eigenaar: sytses, take


Huisnaam in: 1670
Gebruik:
Naam: de brandaris
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1698
Gebruik:
Naam: de brandaris
Kwartier/wijk
Verkoper: riemers, jan
Koper/eigenaar: jans, jurjen


Huisnaam in: 1702
Gebruik:
Naam: de brandaris
Kwartier/wijk
Verkoper: gerrits, sipke
Koper/eigenaar: roorda, rienk pytters


Huisnaam in: 1725
Gebruik:
Naam: de brandaris (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1741
Gebruik:
Naam: de brandaris
Kwartier/wijk
Verkoper: roorda, pytter luitjes
Koper/eigenaar: roorda, luitje pytters


Huisnaam in: 1741
Gebruik:
Naam: de brandaris
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1745
Gebruik:
Naam: de brandaris
Kwartier/wijk
Verkoper: roorda, luitjen pieters
Koper/eigenaar: bouwes, hylke
 


 


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0015r van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhavenhuis en plaats met een vrije uitgang naar achteren
 
koperPiter Joostes herbergier700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jansen brouwer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTierck Iskes
verkoperSibrant Bangamr. chirurgijn veltscheerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Joostes, herbergier, koopt een huis en plaetsje met vrij uitgang naar achteren, oz. Zuiderhaven. Ten O.?, ten W. de straat en haven, ten Z. wd. brouwer Jan Jansen, ten N. Tierck Yfkes. Gekocht van mr. chirurgijn Sibrant Banga voor


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0095r van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhaven OZ [staat: Westerhaven]huis, loods en lege plaats met een vrije uit- en ingang naar de Vijverstraat
 
koperCornelis Buues van Wijngaarden, gehuwd met1200-00-00 GG
koperTrijntie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis en plaats van wijlen Jan Jans
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis en houtstek van Tierck Yskes
verkoperPyter Joostes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Buwes van Wijngaarden x Trijntie Jans koopt huis, loods en ledige plaets, oz. Westerhaven, met vrij in- en uitgang in de Vijverstraat (Hondenstraat). Ten Z. huis en plaats van wd. Janke Jans, ten N. het huis en houtstek van Tierck Yfkes. Gekocht van Pyter Joostes, voor 1200 cg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0124v van 28 apr 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhaven OZhuis daar Brandaris uithangt
 
koperTiaerd de Groot c.u.kapitein1286-00-00 GG
toehaaktwee rozenobels voor de verkopers huisvrouw
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Sipke Sibrants
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordende weduwe van Tierck Iskes
verkoperCornelis Buwes Wijngaerden c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe kapitein Tiaerd de Groot koopt het huis 'de Brandaris'. N.B. Tj. de Groot was in 1635 met een fregat v.d. Admiraliteit bij de slag bij Duins onder Admiraliteit Tromp. Zie art. van S. Haagsma in 'de Vrije Fries' van 1895. Ten Z. Sipke Sibrants, ten W. de straat en haven, ten N. Tierck Yfkes. Gekocht van Cornelis Wijngaerden.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177r van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: achter de Pauw]huis alwaar Brandaris uithangt
 
koperTake Sytses c.u.mr. smid1800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenCornelis Dousen de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Tierck Yskes
verkoperIds Insen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTake Sytses, mr. smid, koopt een huis achter 'de Pauw', genaamd 'de Brandaris'. Ten O. de Hondenstraat, ten Z. Cornelis Dousen de Boer, ten N. wd. Tierck Yfkes. Gekocht van Ids Insen.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0357r van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhavenhuis waar de Brandaris uithangt
 
koperJurien Jans c.u.mr. bakker1200-00-00 CG
koperSippe Gerrits c.u.mr. gortmakerDokkum
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
eerdere eigenaarTeeke Sydsessmid
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Govert Hendriks Potkast
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTeuntie Huiberts
naastligger ten noordenhet pakhuis van Gillis Vermeers
verkoperJan ReinerskoopmanDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Jans, mr. bakker en Sipke Gerrits, mr. gortmaker uit Dokkum, kopen een huis oz. Zuiderhaven, 'de Brandaris'. Het was een smederij van Take Sydses. Ten O. een steeg, ten Z. erven Govert Hendriks Potkast, ten W. de straat en haven, ten N. Teuntie Huiberts en het pakhuis van Gilles Vermeersch, die geen recht van uitgang heeft over de plaats achter het huis ten W. Gekocht van Jan Riemers? te Dokkum.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182r van 15 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhaven 1/2 huis genaamd de Brandaris
 
koperRienk Pytters Roorda, gehuwd metsmid642-00-00 CG
koperMichieltie Michiels
eigenaar van 1/2Rienk Pytters Roorda c.u.smid
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtkamerstraat]
naastligger ten zuidenHendrik Goverts
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTheuntie Huberts
verkoperSipke Gerrits, gehuwd metmr. gortmakerDokkum
verkoperSydske Tjallings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRienk Pytters Roorda, mr. smid x Michieltje Michiels koopt 1/2 van het huis 'de Brandaris', oz. Zuiderhaven, waarvan de andere 1/2 al in zijn bezit is. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. de straat en haven, ten Z. Hendrik Goverts (Potkast), ten N. Theuntie Huberts. Gekocht van Sipke Gerrits, mr. gortmaker te Dokkum x Sydske Tjallings, voor 642 cg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-074Zuiderhaven 17huis
eigenaarPieter Luitiens Roda cum soc.
gebruikerPieter Luitiens Roda cum soc.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-074Zuiderhaven 17huis
eigenaarPieter Roorda cum soc.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-9-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-074 Zuiderhaven 17huis
eigenaarPyter Roorda cum soc.
gebruiker
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-074 Zuiderhaven 17huis
eigenaarwed. Pyter Roorda c.s.
gebruikerwed. Pyter Roorda c.s.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006ra van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: OZ]1/3 huis en smederij
 
koperLuitjen Pytters Roorda mr. ijzersmid180-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
eigenaar van 2/3Luitjen Pytters Roordamr. ijzersmid
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Anderys de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenGeertie Ryntje
Luitjen Pytters Roorda, curator overmr. ijzersmid
verkoperAaltje Pytters Roorda, nagelaten minderjarige dochter van
erflaterwijlen Pytter Luitjens Roorda, gehuwd metmr. ijzersmid
erflaterwijlen Antje Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOpenbare verkoop van 1/3 deel van een huis en smederij 'de Brandaris'. Ten O. de Heerenknechtenkamerstraat , ten W. de straat en de haven, ten Z. de burgemeester Andries de Boer, ten N. Geert Rijntjes. Luitje Pieters Roorda is eigenaar van 2/3 deel en de verkopers zijn Pieter Luitjes Roorda, mr. ijzersmid, x Antje Dirks, mede als gelastigden van Aaltje Pytters Roorda, de dochter van wl. Pytter Luitjens Roorda, mr. ijzersmid. Luitje Pieters Roorda heeft al een bod gedaan.


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-074 Zuiderhaven 17Luitjen Rooda, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG
8-074 Zuiderhaven 17Cornelis Ypes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0064r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: OZ]huis
 
koperHylke Bouwes, gehuwd metschuitschipper740-07-00 GG
koperHendrikjen Pyters Roorda
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperHendrik Dirks, gehuwd metmr. ijzersmid
geniaarde koperRinske Daniëls
huurder voorbovenCornelis Ypes c.u.20-00-00 CG
huurder achterbovenClaas Dirx c.u.0-06-08 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Andries de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenGeert Rynjes
verkoperLuiten Pytters Roordamr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Bouwes x Hendrikje Pieters Roorda kopen (na niaar) 'de Brandaris'. Ten W. de straat en haven, ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Andries Pieters de Boer, ten N. Geert Rijnjes. Gekocht van Luitjen Pieters Roorda, mr. ijzersmid.


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-074 Zuiderhaven 17huis
eigenaarLuytien Roorda
gebruikerLuytien Roorda (voor 9-00-00 CG)
gebruikerCornelis Ypes (voor 34-00-00 CG)
huurwaarde43-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-06 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0241r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhavenhuis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderPyter Lucas c.s.
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Andries Pyters de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenGeert Rynjes
verkoper q.q.Age de Haas, executeur van
verkoperLuitjen Roordamr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de crediteuren van) mr. ijzersmid Luitje Rorda, het huis de Brandaris wegens belastingschuld aan de stad. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Andries Pyters de Boer, ten N. Geert Rijnjes, ten W. de Zuiderhaven. Het is een huis, door meerderen bewoond, met een groot voorhuis waarin vele jaren een smederij, daarachter een kamer, terzijde een spijskamer, een keukentje met ernaast een grote plaats en achter de keuken een tuintje. Voorts twee bovenkamers en daarboven een turfzolder.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0243r van 16 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhavenhuis
 
koper provisioneelTjepke Gratema koopman310-00-00 GG
koper provisioneelEeltje Travaile koopman
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Andries Pyters de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenGeert Rynjes
verkoperPyter Lucas c.s.mr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Opnieuw de openbare verkoop, waarbij door Tjepke Gratama en door Eeltje Travaille een bod wordt uitgebracht.


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0055r van 8 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: OZ]huis en smederij
 
koperLuicas Pyters Oy, gehuwd metijzersmid992-07-00 CG
koperFokeltje Andries
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van burgemeester Andries de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende erfgenamen van Geert Rinies
verkoperHylke Brouwers, voor zich en voor zijn 3 kinderenoud schuitschipper
verkoperBouwe Hylkes
verkoperHarke Hylkes
verkoperAntje Hylkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLucas Pieters Ooy, ijzersmid x Fokeltje Andries, koopt huis en smederij 'de Brandaris' oz. Zuiderhaven, bewoond door Pyter Lukas Oy. Ten O. de Herenkn. kamerstraat, ten W. de straat en haven ten Z. erven burgemeester Andries de Boer, ten N. erven Geert Rinses. Gekocht van Hylke Bouwes, oud-schuitschipper.


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0146r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: OZ] dichtbij herberg De Pauwhuis
 
koperMathijs Pieters, gehuwd met2300-00-00 CG
koperAaltje Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenburgerkolonel J. de Reus
naastligger ten noordende weduwe van Nauta
naastligger ten zuiden[als bewoner*] Arjen Ates mr. timmerman
verkoperLucas Pieters, gehuwd metmr. ankersmid
verkoperFokeltje Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs Pieters x Aaltje Drewes koopt 'de Brandaris' aan de oz. van de Z. haven, dichtbij de herberg 'de Pauw'. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. de straat en de haven, ten Z. Arjen Ates, mr. timmerman, ten N. J. de Reus, burger-colonel en wd. Nauta. Gekocht van Lucas Pieters [Ooy], mr. ankersmid x Fokeltje Andries.


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0089v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: OZ] dichtbij herberg de Pauwhuis
 
koperYsrael Cats joods slager1500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenHartman Sybrens
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenMatthijs Pieters c.s.koopman
verkoperMatthijs Pieterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsrael Cats, Joods slager te Bolsward, koopt een hecht en zeer groot huis 'de Brandaris', dichtbij 'de Pauw', oz. Zuiderhaven. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Hartman Sybrens, ten W. de straat en haven, ten N. de verkoper. Gekocht van koopman Matthijs Pieters.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-082 Zuiderhaven 17Israël Cats


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-081 Zuiderhaven 17Israel Cats3-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-078Zuiderhaven 17Israel Cats Israel Cats slager


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-078Zuiderhaven 17Betje Moses Salomons, overleden op 14 mei 18226 wk, dochter van Moses Jonas Salomons (reeds overleden te Leeuwarden) en Aaltje Israels Cats. ten huize van grootvader Israel Cats (Zuiderhaven E 78). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1190Zuiderhaven 17Willem Hendrik SuringarLeeuwardenkoopmanhuis en erf (150 m²)


1837 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1190 Heere a BakkerHarlingenverbeterd


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1190E-078 Lieuwma en visserHarlingenverandering van bestemming


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1190E-078 Heere BakkerHarlingende buitengevel veel vernieuwd en verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Aafke Baukes Zein... 1831, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-078; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Jacob Arys Woudenberg... zv Arij W, en Adriaantje Bakker; BS huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-217, wijk E-078; oud 31 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Martinus Lieuwma... HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ankersmid. wijk E-078; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-078Zuiderhaven 17U Visser stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-078ZuiderhavenMartinus H Lieuwma34 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, ankersmidt
E-078ZuiderhavenAafke Aukes Zeyn44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-078ZuiderhavenJan M Schaafsma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-078ZuiderhavenAuke M Schaafsma18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-078ZuiderhavenMarten Schaafsma17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-078ZuiderhavenBouwe M Schaafsma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-078ZuiderhavenHarmen Marts. Lieuwma6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-078ZuiderhavenDieuwke M Schaafsma13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-078ZuiderhavenRiemke Schaafsma11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-078ZuiderhavenTrijntie M Lieuwma3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-078ZuiderhavenCatrina Altena18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-078Zuiderhaven 17Trijntje Martinus Lieuwma, overleden op 18 februari 18436 jr (geboren 21/9/1836), overleden Zuiderhaven E 78, dochter van Martinus Harmens Lieuwma, mr. smid en Aafke Aukes Zein (wed. Marten Schaafsma), zuster van minderjarige Harmen Martinus Lieuwma, halfzuster van Janna (vrouw van Cornelis Teves, kantoorbediende) en minderjarige Auke, Marten, Bouwe, Geeske en Riemke Martens Schaafsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Houkje Dijkstra... bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78 wijk F-212; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Matthijs Overmeer... wijk E-063, 78, wijk F-212; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk G-055; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Willemke Govertsgeb 21 mei 1805 Makkum/Workum, ovl 3 nov 1871 HRL, huwt met Hendrik Klein zv Sijtse G, en Mintje (Hescelius); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 84, 156, wijk B-177, wijk E-078


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1190E-078 (Zuiderhaven)Cornelis J. Teveswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1190E-059 (Zuiderhaven)Jacob de Beerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1190Zuiderhaven 17 (E-059)Pieter van der Sluiswoonhuis


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 17, HarlingenZuiderhaven 17A. Speijermanufacturen- en kleedingmagazijn


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 17 Aron E. Speijerkoopman
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 17A.E. Speijer147In manufacturen en confectie


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 17A.E. Speijer147In manufacturen en confectie


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 17A.E. Speijer147Manufact. en conf.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 17A.E. Speijer147Manufact. en conf.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 17A.E. Speijer147Manufact. en conf.


1925 - kentekenadresnaam
B-8840
Zuiderhaven 17Aron Speijer


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 17A.E. Speijer147Manufact. en conf.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 17, HarlingenZuiderhaven 17A.E. Speyerheeren-, jongens- en kinderkleeding, manufacturen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 17A.Speijerwinkelier


1932 - kentekenadresnaam
B-17242
Zuiderhaven 17Elkan Aron Speyer


1935 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 17Oud Harlingen Magazine 1996mei: Dhr. L. Baarsma opent in het voormalige pand van dhr. A. Speijer aan de Zuiderhaven 17 een manufacturenzaak en handel in bedden, dekens, enz.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 17Y.C. Bolman738Stoffeerdersmat. engros


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.C. Bolman738Stoffeerdersmat. engros


1950 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 17, HarlingenZuiderhaven 17Y.C. Bolmanstoffeerdersmateriaen en gros


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.C. Bolman738Stoffeerdersmat. engros


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.C. Bolman738Stoffeerdersmat. engros


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 17, HarlingenZuiderhaven 17P. Karstenverf, behang


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 17, HarlingenZuiderhaven 17P. Karstenverf en behang


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 17P. (Pieter) Karsten
  terug