Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Vijver 12 8-085 8-091 E-095 E-082
 huisnummer lager   Vijver 12 8-086 1/2 8-092 E-095 E-082
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Vijver 12 (zuidgevel (Vijverstraat)), HarlingenVijver 12 (zuidgevel (Vijverstraat))Cannegieter SalverdaAfbeelding van een naar links varend schipDeze steen bevond zich vroeger in de muur van het tichelwerk van Cannegieter Salverda, dat stond aan de Oude Trekweg bij Harlingen.
In 1896 is het bedrijf stilgelegd en gedeeltelijk afgebroken. De taskerswoning bleef staan, evenals het westelijke deel van de fabriek, dat verdeeld werd in 6 woningen. Enkele daarvan waren voorheen tijdelijke verblijven. (Zie het boek 'Beeld van de Harlinger Werken' samengesteld door H. Kreger en C. Visser - 1983)


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-085Vijver 12woning
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerHoite Feites
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
8-086Vijver 12hoff
eigenaarJan P. Oldaen
gebruikerJan P. Oldaen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-085Vijver 12huis
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerHoyte Tietes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-7-1720
8-086Vijver 12hoff
eigenaarJan P. Oldaens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-085 Vijver 12huis
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerHoyte Feytes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
8-086 Vijver 12hoff
eigenaarJan P. Oldaens
gebruiker
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0318r van 28 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 12Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperCornelis Jansen Oldaans koopman85-14-00 GG
bewonerSierk Reins
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van Gillis Vermeersch
naastligger ten westenCornelis Jansen Oldaans koopman
naastligger ten noordenIJsbrand Jansen
verkoperSierk Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen Oldaans, koopman, koopt huis wz Vijver. Ten O. de straat, ten Z. wd. Gillis Vermeersch, ten W. de koper, ten N. IJsbrand Jansen. Gekocht van Sierk Reins voor 85 GG 14 st


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-085 Vijver 12huis
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerHoyte Feytes
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG
8-086 Vijver 12hoff
eigenaarerven Jan Oldaan
gebruikererven Jan Oldaan
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
8-086 Vijver 12kamer
eigenaarwed. Jan Ruerds
gebruikerwed. Jan Ruerds
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG
opmerking[nummer 8-086 is tweemaal vermeld]


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-086 /2Vijver 12Aukjen Sybrens, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-085 Vijver 12huis
eigenaarJelle Jetses
gebruikerGrytie Bouwes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-086 Vijver 12hof
eigenaarCornelis Oldaen
gebruikerCornelis Oldaen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
8-086 /2Vijver 12kamer
eigenaarCornelis Oldaen
gebruikerAukjen Sybrens
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0230v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 12Vijver WZwoning
 
koperJielderen Ruirds mr. timmerman120-00-00 GG
huurderAcke 0-07-00 CG
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenJelle Jetses
naastligger ten westenEeltie Aukes Travaile
naastligger ten noordenEeltie Aukes Travaile
verkoperFockjen Pieters Oldaens, weduwe van
verkoperwijlen Jan Annes Huidekoper
verkoperAcke Sydses, gehuwd met
verkoperSjoerd Hendrikskoopman
verkoperJan Pieters Oldaenskoopman
verkoperJanke Douwes, gehuwd met
verkoperFolkert van der Plaetsboekverkoper
erflaterCornelis Jansen Oldaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJilderen Ruirds, mr. timmerman, koopt woning op de Vijver. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten Z. Jelle Jetses, ten W. en N. Eeltje Aukes Travaille. Gekocht van Foekje Pieters Oldaan wv Jan Annes Huidekoper, Acke Sydses x Sjoerd Hendriks, Jan Pieters Oldaen en Janke Douwes x Folkert v.d. Plaats, boekverkoper, als erfgenamen ab intestato van Cornelis Jansen Oldaen, voor 120 gg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0183r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 12Vijver WZwoning
 
koperJetze Jelles, huiskoopman59-00-00 GG
huurderJoukjen Douwes 23-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenClaas Heins
naastligger ten noordenBeernt Ymkes
verkoperJielderen Ruurds, broer van
verkoperHidde Ruurds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetze Jelles, coopman, koopt huis c.a. op de Vijver, thans gehuurd door Joukjen Douwes voor 23 cg. Geen grondpacht. Ten Z. de koper, ten W. Claas Heins, ten N. Beernt Ymkes. Gekocht van Jielderen en Hidde Ruurds, gebroeders, voor 59 gg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-091 Vijver 12Bouwe Boomsma1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-095Vijver 12Bouwe Jetzes Boomsma... 1814. (GAH204); id. van wijk E-094; gebruiker is Jan J. Park, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-095; gebruiker is Jakkle Rintjes de Boer, varensgesel, 1814. (GAH204); medegebruiker van wijk F-021; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-095Vijver 12Jakkele Rintjes de Boer... de B., en Wijpkje Vroegrijp; BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1839, ovl 1842; gebruiker van wijk E-095, varensgesel; eigenaar is wed. B. Boomsma, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-095Vijver 12B Boomsma wedJakkle Rintjes de Boer varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1211Vijver 12erven Bouwe BoomsmaHarlingenhuis (18 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-095Vijver 12Henrich G Hellandoud 40 jaar, geb Jacobstadt en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-095; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-095Vijver 12Maria P Hamersoud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-095; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-095VijverstraatHenrich Gustaaf Hellund [Helland]40 jJacobstadtm, protestant, gehuwd, zeeman
E-095VijverstraatPoptje Maria [Maria Popke Hamers45 jFranekerv, rooms katholiek, gehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-095Vijver 12Sipkje Balk, overleden op 5 januari 184857 jr (geboren 10/1/1790), overleden Vijverstraat E 95, weduwe, moeder van Stijntje (vrouw van Albertus Jacobus Huese, varensgezel), Hendrik, kleermaker, Doede, opzichter spinfabriek, Ytje, vrijster en Bauke van der Werf, bakkersknecht Amsterdam. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1211E-095 (Vijverstraat)Andries van der Werffwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3581E-082 (Vijver)Andries van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3581Vijver 12 (E-082)Andries K. van der Werfwoonhuis


1974 - variaadresbronbericht
Vijver 12Hein Buisman StichtingGebouwd op een lege plaats door de Hein Buisman Stichting in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 12beeldbepalend pand8 van 10
  terug