Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijver 8 8-088 8-093 1/2 E-097 E-084
1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0033v van 7 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 8Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperSweerd Tomas c.u.650-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenJan Gerloffs
naastligger ten westende hof van oud burgemeester Buwe Tomas
naastligger ten noordenMeinert Claasen
verkoperTjallingh Rintjes, gehuwd metwijdschipper
verkoperGeertje Atzes


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0260v van 13 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 8Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperJetske Jans, weduwe van150-00-00 CG
koperwijlen Jacob Tjebbes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderTrijntie akkermaakster
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van Freerk Boon
naastligger ten westende hof van Jan Pieters
naastligger ten noordenHielck, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Meynerdts
verkoperburgemeester Symen Cornelyskoopman


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-088Vijver 8woning
eigenaarPieter Claesens
gebruikerwed. Outger Reiners
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-088Vijver 8huis
eigenaarPieter Claesens
gebruikerwed. Hessel Jansens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-8-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-088 Vijver 8huis
eigenaarPyter Clasen
gebruikerSymon Wessels
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0272v van 23 jun 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 8Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis en losse goederen
 
koperJan Johannes, gehuwd met250-00-00 CG
koperTrijntje Pytters
huurderWytse Wessels c.u.
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenIJsbrant Jansen
naastligger ten westenPieter Jansen Oldaen
naastligger ten noordenJan Johannes, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijntje Pytters
verkoper van 1/4Jacob Jansenmr. huistimmerman
verkoper van 1/4Jelske Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/4Wopke Johannesturfdrager
verkoper van 1/2Jacob Pytters buitenslands verblijvende vrij


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-088 Vijver 8huis
eigenaarJan Johannes
gebruikerJan Johannes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0018v van 15 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 8Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis of woning
 
koperWybe Taekes, gehuwd metmatroos op het Prinsenjacht284-00-00 GG
koperAntie Tjerks
huurderHendrik Arjens c.u.
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenIJsebrand Jansen
naastligger ten westende tuin van Cornelis Oudaans koopman
naastligger ten noordenBerend Annes
verkoper q.q.Gerlof Yemes q.q., curator over
reversaalhouderde kinderen van wijlen Claas Douwes Falkens
verkoper q.q.Sara Pieters, alimentatorse, gehuwd met
verkoper q.q.Jan Jansenmr. bontwever
verkoperAaltie Jans, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Jan Johannis, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Pieters


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-088 Vijver 8Wybe Taekes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-088 /2Vijver 8wed. Beernt Hemmes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-088 Vijver 8huis
eigenaarWybe Taekes
gebruikerWybe Taekes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG
8-088 /2Vijver 8huis
eigenaarBeernt Hemmes
gebruikerBeernt Hemmes
opmerkingonvermogende


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0066v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 8Vijver WZ wijk E-097huis
 
koperJan Spitske, gehuwd metboekdrukker280-00-00 CG
koperSjoerdtje Jans Krol
huurderTeeke Folkerts c.u.27-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidende woning gekocht door Claas Foppes
naastligger ten westende tuin van de weduwe van Claas Heins
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSijke Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Klaas Symonswijdschipper


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0336r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 8Vijver WZ wijk E-097huis
 
koperDouwe Cornelis de Roos 250-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenKlaas Foppes
naastligger ten westende weduwe van Klaas Heins
naastligger ten noordende weduwe van Klaas Heins
verkoperJan Spitskeboekdrukker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-093 Vijver 8Claas Foppes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-097Vijver 8Douwe Cornelis de Roos... 1839, ovl 1878; eigenaar van wijk D-084; gebruiker Geert Panjer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-097; gebruiker Jacob B. Noorman, timmerknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-208, pakhuisknegt; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-097Vijver 8Jacob Bartels Noorman... geb 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803 1811, BS huw 1812, ovl 1826, ovl 1844, ovl 1853; gebruiker van wijk E-097, timmerknegt; eigenaar is Douwe de Roos, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-097Vijver 8Douwe de Roos Jacob B Noorman timmerknegt


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-097Vijver 8Antje Sipkes Heemstra, overleden op 27 mei 1823vrouw van Jan Hendriks de Groot, blokmakersknecht (Vijverstraat E 97), moeder van minderjarige Hendrik, Ieke en Imkje Jans de Groot. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-097Vijver 8Barber Reins Otma, overleden op 19 januari 1828vrouw van Jan H. de Groot, mr. mastenmaker Vijverstr E 97, moeder van minderjarige Pietje Jans de Groot. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1209Vijver 8Hubert Jans en Comp.Harlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-097Vijver 8Juliana Johannes Bakker... BS huw 1833, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-097; VT1839; geb 10 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Maria ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-097VijverstraatJuliane Johs. Bakker48 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-097VijverstraatElisabeth Keller17 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-097Vijver 8Anne Barts van der Werf, overleden op 12 mei 184858 jr (geboren 24/11/1789), overleden Vijverstraat E 97, scheepstimmerman, gehuwd, vader van Klaas, timmerman, Foekje (vrouw van Jacob Lieuwes van Loon, touwslager), Bart, metselaar en Rigtje Annes van der Werf, dienstmeid. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-097Vijver 8Rigtje Annes van der Werf, overleden op 15 december 184824 jr, geboren Franeker 21/3/1824, overleden Vijverstraat E 97, ongehuwd, zuster van Klaas, timmerman, Foekje (vrouw van Jacob Lieuwes van Loon, touwslager) en Bart Annes van der Werf, metselaar/houtsteksknecht. Saldo fl. 59,22. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1209E-097 (Vijverstraat)Jacob L. van Loonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1209E-084 (Vijver)Jan Lieuwes van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1299Vijver 8 (E-084)Homme Poortpakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijver 8 Tjetse C. de Wildetimmerknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Vijver 8K.J. (Kornells) Leijen


1974 - variaadresbronbericht
Vijver 8Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 8beeldbepalend pand7 van 10
  terug