Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 12a (niet bekend) 8-105 E-101 E-100
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 12 (niet bekend) 8-105 E-101 E-100
1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0086r van 1 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: op de hoek van de Vijverstraat]huis en plaats
 
koper en huurdermr. Pieter Eylerts, gehuwd metstadskloksteller420-00-00 GG
koper en huurderWytske Wytzes
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende kamer van wijlen Oege Cornelis
naastligger ten zuidenhet huis van Pyer Pyers kuiper
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperSybrandt Edes Feytema, gehuwd met
verkoperGrietke Martens


 


 


 


 


 


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150v van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperAnne Buues, gehuwd met1005-00-00 GG
koperAntie Hendrix
verpachter grondde Stad Harlingen: armvoogdij1-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hendrix
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperTiemk Meyners, weduwe van
verkoperwijlen Ellert Pyterssmid


 


 


 


 


 


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0347r van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: hoek Vijverstraat ZZ]1/2 huis
 
koperJan Hendriks Blauw schipper50-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderN. N. 30-00-00 GG
huurder achterkamerJan Hendriks Blauw 7-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Bostijn [staat: Bastijn] mr. kleermaker
naastligger ten zuidenJan Cornelis rogmeter
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.Jelle Oeges, curatormr. kleermakerMakkum
verkoper q.q.Sjoerd Auckes, curatoren overhoutkoper
verkoperSymon Johannesglasmaker


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0074r van 7 jul 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]1/3 huis
 
koperBaukje Jilderens, weduwe van80-00-00 CG
koperwijlen Robijn Ruurdts
eigenaar van 2/3Baukje Jilderens, weduwe van
eigenaar van 2/3wijlen Robijn Ruurdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoperYetie Dirks


 


 


 


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0162v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]5/8 huis
 
koper door niaar van 3/8Feddo Clazes van der Brug minderjarig, zoon van en vertegenwoordigd door108-14-00 GG
koper door niaar van 3/8Claas Pyters van der Brug, weduwnaar van
koper door niaar van 3/8wijlen Sibbeltje van Sloten
koper door niaar van 2/8ds. Adrianus van Sloten predikantAalsum
geniaarde koperJan Schutkoopman
naastligger ten oostenSjoerd Schrik
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Pieters
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/4ds. Wibius van SlotenpredikantTzummarum
verkoper van 1/4juffrouw Elske van Sloten, gehuwd mets Hertogenbosch
verkoper van 1/4ds. Johannes Bruiningpredikants Hertogenbosch
verkoper van 1/8juffrouw Gesina Wiardas Hertogenbosch
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Pyters v.d. Brug, burgemeester, koopt als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Fedde bij zijn wl. vrouw Sibbeltje van Slooten, na niaar ratione sanguinis tegen Jan Schut, koopman, 5/8 van een huis c.a. in de Vijverstraat (Hondenstraat?) dat door diverse gezinnen wordt bewoond. Ten O. Sjoerd Schrik, ten W. en N. die straat, ten Z. wd. Gerryt Pieters. Gekocht van ds. Wibius van Slooten te Tzummarum, voor 1/4, Elske van Slooten x ds. Johannes Bruining te Den Bosch, voor 1/4, en Gesina Wiarda te Den Bosch, voor 1/8, voor 108 gg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0090v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperSjoerd Schrik koopman250-00-00 GG
huurderde weduwe van Dirk Hendriks 40-00-00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Schrik koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Pyters
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/2ds. Adrianus van SlootenpredikantAalsum
vroedsman Jarig Westra, curator
vroedsman Jaene van Slooten, curatoren over
verkoperFedde van der Brug
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Schrik koopt huis Vijverstraat. Ten O. Sjoerd Schrik, ten W. en N. de Vijverstraat, ten Z. wd. Gerrit Pyters. Gekocht van ds. Adrianus van Slooten voor 1/2 en Fedde v.d. Brug voor 1/2. Zie ook bij nr. 14.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-105 Hondenstraat 12aJan de Keth erven8-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12aAdam Terwocht/Tervocht... 1853; eigenaar van wijk A-240; gebruiker Frans Anthonij Posthuma, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-101, school, 1814. (GAH204); id. van wijk E-115, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204); A.T. en Elisabeth T. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-101Hondenstraat 12aA Terwocht A Terwocht school
E-101Hondenstraat 12A Terwocht school


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Jacob de Vries, overleden op 21 oktober 1825matroos (verongelukt op terugreis van Groenland), man van Hendrikje A. Kikkert, winkeliersche (Vijverstraat E 101), vader van minderjarige Jantje en Catrina Jacobs de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12aJacob de Vries, overleden op 21 oktober 1825matroos (verongelukt op terugreis van Groenland), man van Hendrikje A. Kikkert, winkeliersche (Vijverstraat E 101), vader van minderjarige Jantje en Catrina Jacobs de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1229Hondenstraat 12aDirk NieuwbuurHarlingenmed. doctorhuis (91 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1229Hondenstraat 12Dirk NieuwbuurHarlingenmed. doctorhuis (91 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Dirk Nieubuur, overleden op 28 januari 1835med. Dr. Kleine Bredeplaats E 115/101, man van Marigje Zijlstra (erf vruchtgeruik), vader van Anna en minderjarige Jacobus en Martinus Dirks Nieubuur. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12aDirk Nieubuur, overleden op 28 januari 1835med. Dr. Kleine Bredeplaats E 115/101, man van Marigje Zijlstra (erf vruchtgeruik), vader van Anna en minderjarige Jacobus en Martinus Dirks Nieubuur. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12aLouwrens Nak... Hulshoff; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1850; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-101; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12aMarijke/Maria Helmer... overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-162; oud 45 jaar, (vnm: Maria), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-101; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-101Op de VijverLourens Nak41 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoemaker*
E-101Op de VijverLourens Nak41 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoemaker*
E-101Op de VijverMaria Helmer45 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd, [schoemaker]
E-101Op de VijverMaria Helmer45 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd, [schoemaker]
E-101Op de VijverJan Nak12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverJan Nak12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverHendrik Nak8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverHendrik Nak8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverPaulina Nak19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverPaulina Nak19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverAnna Nak15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverAnna Nak15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverGeertruida Nak10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverGeertruida Nak10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverHarmina Nak5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverHarmina Nak5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 61 van 30 dec 1840
adressoortbedraggebruik
E-101Hondenstraat 12aprovisionele en finale toewijzingfl. 1750huis E-101
 
verkoperAlbartus Telting (te Franeker)
verkoperLambertus Rimkema
koperJacob Pieters Poelstra


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1229 Jacob Pieters PoelstraHarlingenhet onderste gedeelte van het perceel, zijnde de mangelkamer, benevens de bovenruimte van deze mangelkamer, te doen verbinden aan no. 1230 waarvan eigenaar is geworden pieter aans nauta, terwijl het bovenste gedeelte van no 1229 aan jacob pieters poe


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1229 Pieter Aans NautaHarlingenhet onderste gedeelte van het perceel, zijnde de mangelkamer, benevens de bovenruimte van deze mangelkamer, te doen verbinden aan no. 1230 waarvan eigenaar is geworden pieter aans nauta, terwijl het bovenste gedeelte van no 1229 aan jacob pieters poe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Dirkje Trompetter, overleden op 30 september 184217 jr (geboren 21/11/1824), dienstmeid, overleden Vijverstraat E 101. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12aDirkje Trompetter, overleden op 30 september 184217 jr (geboren 21/11/1824), dienstmeid, overleden Vijverstraat E 101. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Tobeas Bosheyer, overleden op 26 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Leeuwarden 12/1/1800, overleden Vijverstraat E 101, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12aTobeas Bosheyer, overleden op 26 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Leeuwarden 12/1/1800, overleden Vijverstraat E 101, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12aGeertje Jans Baantjer... B., en Jeltje Thijses Zwolstra; BS huw 1834, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-104, wijk D-145, wijk E-101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2302E-101 (Vijverstraat)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3590E-100 (Hondenstraat)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1894 - variaadresbronbericht
Hondenstraat 12Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Cornelis Haringa een verzoekschrift is ingediend om in het perceel gelegen in de Hondenstraat, wijk E no. 100 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Hondenstraat 12Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan Zeilmaker een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk E no. 100 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3590Hondenstraat 12a (E-100)Bouke Nakwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Hondenstraat 12Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Bauke Nak)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hondenstraat 12 Bauke Naktapper
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hondenstraat 12B.Nak-


1965 - adresboekadresnaam
Hondenstraat 12W. (Wijbren) Visser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 12beeldbepalend pand5 van 10
  terug