Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vijver 1 8-077 8-084 E-102 E-101
 


 


 


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0151v van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenPier Pieters
naastligger ten zuidenRein Paels
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenPieter Ellerts
verkoperAnna Takis voor haarzelf en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Tyercks


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0073v van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenPier Piers
naastligger ten zuidenReyn Pals
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenPeter Ellerts smid
verkoperAntje Taekes voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Tiercxkistmaker
verkoperAntje Taekes, gehuwd met
verkoperJan Jansen


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079v van 21 jan 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperN. N. 251-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenPieter Ellerts smid
verkoperN. N.


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper provisioneelN. N. 516-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurder voor 1 jaarMeinert Sickes 47-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Pier Piersen
naastligger ten zuidenSioerd Claesen grootschipper
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenTiemck, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Ellert Pytters
verkoper q.q.vroedsman Harmen Synes, curatorequipagemeester Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Hylcke Johannis Hanekuick, curators over
verkoperde kinderen van wijlen Ype Meinerts


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0128v van 16 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperClaas Atses, gehuwd met328-00-00 GG
koperJetske Reins
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderMeinert Sickes bakker46-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Pier Piersens
naastligger ten zuidenSioerd Claeses
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenAnne Bouues
verkoperPytter Jacobstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Atses x Jetske Reins koopt een 1/2 huis c.o.a., in de Vijverstraat. Ten O. Pier Piersen, ten W. die straat, ten Z. Sjoerd Cleases, ten N. Anne Buwes. Gekocht van Pytter Jacobs, timmerman, voor 328 gg.


 


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]1/2 huis
 
kopervroedsman Anske Ypes, gehuwd metmr. timmerman235-14-00 GG
koperAntje Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenPier Piersen
naastligger ten zuidenSjoerd Claases
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenAnne Buwes
verkoperClaas Atzes Noppenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes (Zeestra), mr. timmerman en mede-vroedschap x Antje Hendriks koopt 1/2 huis in de Vijverstraat. Ten O. Pier Piersen, ten W. die straat, ten Z. Sjoerd Claases (Schiere), ten N. Anne Buwes. Gekocht van Claas Atses.., bakker, voor 285 gg.


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010va van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]1/4 huis, put en bak
 
koper provisioneelAnsche Ypes Zeestra 68-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van het huis van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga
naastligger ten zuidenImck Uilkes
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenhet huis van Anne Bouwes
verkoperHendrick Andries, nagelaten weeskind van
verkoperAndries Hendrix


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0065v van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]1/4 huis met put en bak
 
kopervroedsman Ansche Ipes Zeestra 68-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
bewonerJan Bathorn
naastligger ten oostende erfgenamen van het huis van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga
naastligger ten zuidenImck Uilkes
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenhet huis van Anne Bouwes
verkoperJan Sybrandts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, vroedsman, koopt 1/4 huis in de Vijverstraat. Ten O. erven Gerrit Sickes Orsinga, vroedsman, ten W. de straat, ten Z. Ymck Uilkes, ten N. Anne Bouwes. Gekocht van Jan Sybrandts, voor 68 gg.


 


 


 


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0159r van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]1/4 huis, put en bak
 
koperJan Cornelis, gehuwd metstadsrogmeter240-00-00 GG
koperGrietie Eylerts
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Pier Piersens
naastligger ten zuidenSjoerd Claessen
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Anne Bouwes
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-077Vijver 1huis
eigenaarwed. Hilbrandt Ruirds
gebruikerwed. Hilbrandt Ruirds
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-077Vijver 1huis
eigenaarwed. Hilbrandt Ruirds
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-077 Vijver 1huis
eigenaarwed. Hilbrand Ruirds
gebruikerwed. Hilbrand Ruirds
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-077 Vijver 1huis
eigenaarwed. Hillebrand Ruerds
gebruikerwed. Tjomme Cornelis c.s.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-077 Vijver 1Hilbrand Dirks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-077 Vijver 1huis
eigenaarHillebrand Dirks
gebruikerHillebrand Dirks
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


 


 


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0213r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijver]huis
 
koperGrietje Bosscha, gehuwd met160-00-00 CG
Migchiel Nautamr. gortmaker
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenGrietje Bosscha
naastligger ten zuidenJan Heins
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenSjoerd Schrik koopman
verkoperLieske Clazes, weduwe van
wijlen Gerardus Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrietje Bosscha x Migchiel Nauta, mr. gortmaker koopt huis in de Vijverstraat. Ten O. de koper, ten W. de straat, ten Z. Jan Heins, ten N. Sjoerd Schrik. Gekocht van Lieske Clazes wv Gerardus Gerryts.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperSjoerd Schrik koopman240-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderLiefke Clases
wijlen Gerardus Gerryts
naastligger ten oostenTjalling Bosscha
naastligger ten zuidenJan Heins
naastligger ten westenVijverstraat
naastligger ten noordenSjoerd Schrik
verkoperGriettje Bosscha, gehuwd met
Migchiel Nautagortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Schrik koopt een huis c.o.a. in de oz. Vijver. Ten O. Tjalling Bosscha, ten W. die straat, ten Z. Jan Heins, ten N. de koper. Gekocht van Grietje Bosscha x Michiel Nauta, gortmaker, voor 240 cg.


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 116v van sep 1808 , betreft pand E-102 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijver 1Curatoren over de 7 weeskinderen van Ymkjen Witteveen x mr. Jan de Keth, lid van de Nationale Rekenkamer, kopen huis en tuin wijk E-115 hoek Vijverstraat. Ten O., W. en N. de straten, ten Z. erven Pieter Raussen en wd. Persijn. Tevens wordt gekocht wijk E-101, Hondenstraat 12 en 14, stalling voor 2 paarden en wagenhuis, en wijk E-102 een achterhuis, Vijver 1. Er is een steeg ten Z.. Gekocht van mr. Coert Lambertus van Beyma, voor 3500 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0116v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 1Kleine Bredeplaats hoek Vijverstraathuis en tuin
 
koperFredrik de Keth [staat: Deketh] 4500-00-00 CG
koperCatharina de Keth [staat: Deketh]
koperGovert de Keth [staat: Deketh]
koperTettje de Keth [staat: Deketh]
koperAnna de Keth [staat: Deketh]
koperJanneke de Keth [staat: Deketh]
koperPetrus Everhardus de Keth [staat: Deketh], nagelaten minderjarige kinderen van
erflaterwijlen vrouwe Ymkje Witteveen, gehuwd geweest met vooroverleden
erflaterwijlen mr. Jan de Keth [staat: Deketh]medelid Nationale Rekenkamer
koper q.q.mr. Meinardus Siderius, curatorbaljuw Heerenveen
koper q.q.mr. Petrus de Keth [staat: Deketh], curatorontvanger
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Raussen
naastligger ten zuidende weduwe van Persijn
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkopermr. Coert Lambertus van Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCuratoren over de 7 weeskinderen van Ymkjen Witteveen x mr. Jan de Keth, lid van de Nationale Rekenkamer, kopen huis en tuin wijk E-115 hoek Vijverstraat. Ten O., W. en N. de straten, ten Z. erven Pieter Raussen en wd. Persijn. Tevens wordt gekocht wijk E-101, Hondenstraat 12 en 14, stalling voor 2 paarden en wagenhuis, en wijk E-102 een achterhuis, Vijver 1. Er is een steeg ten Z.. Gekocht van mr. Coert Lambertus van Beyma, voor 3500 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-084 Vijver 1G Pettinga3-00-00 CG


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 23 van 23 jan 1813
adressoortbedraggebruik
E-102Vijver 1koopaktefr. 525paardestal en koetshuis aan de Vijver E-102
 
verkoperAdam Terwogt
verkoperLieske Freerks Bakker
koperGerbrandus Pettinga
koperDoetje Deddes Spoelstra


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-102Vijver 1Gerbrandus Pettinga... H. Mulder wed., winkeliersche, en Claas Doedes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-113; gebruiker C.P. (?). Simons, koopman, 1814. (GAH204) ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-102Vijver 1G Pettinga G Pettinga pakhuis


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 148 en 160 van 21 jun 1826
adressoortbedraggebruik
E-102Vijver 1provisionele en finale toewijzingfl. 300stalling en wagenhuis in de Vijverstraat [waarschijnlijk E-102]
 
verkoperJoukje Sjoerds Wiarda
verkoperPiebe de Jong
verkoperBaukje Sjoerds Wiarda
verkoperWillem Pieters Nauta
verkoperSimon Wiarda
koperJan Cornelis de Groot


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1228Vijver 1Gerbrandus Pettinga Jr.Harlingenwijnhandelaarstal en erf (65 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1228E-102 (Vijverstraat)Albert Johs. Godthelpstal


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3595E-101 (Vijver)D. Oolgaard & Zoonbergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3590Vijver 1 (E-101)Bouke Nakwoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9278Vijver 1gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9278Vijver 1
  terug