Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijver 5 8-097 8-086 E-104 E-103
aangrenzende stegensteeg
Vijver 5naamloze steeg ten zuiden


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 2v van 7 jan 1655 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijver 5Heyn Riencx, grootschipper x Neeltie Pytters


 


 


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0075r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]woning
 
koperRienck Heins schipper (wijd-)40-00-00 CG
naastligger ten oostenJanke Wybes
naastligger ten zuidenvroedsman Aert Jacobs
naastligger ten westenRienck Heins
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoper van 1/4Coert Coertsen
verkoper van 1/4Uilkjen Idses, gehuwd met
Pyter Jelles
verkoper van 1/4Clara Coerts, gehuwd met
Jan Andries
verkoper van 1/8Ruyrd Tjeerdtsschipper (wijd-)
verkoper van 1/8Antie Asmus


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-097 Vijver 5huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJetse Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-097 Vijver 5huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJeltie Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-8-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-097 Vijver 5hoff
eigenaarwed. ds. van Sloten
gebruiker
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-097 Vijver 5hoff
eigenaarwed. ds. van Slooten
gebruikerwed. ds. van Slooten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0149r van 28 apr 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 5Vijver OZ [niet vermeld]huis
 
koperJan Heins schoolmeester in het Stadsweeshuis251-00-00 GG
verpachter grondde erven van Hessel Wytses Wassenaar 0-14-00 CG
huurder benedenCornelis Hendriks c.u.
Trijntje Harmens Valk
naastligger ten oostenSjoerd Bouwes Bosscha
naastligger ten zuidenSjoerd Bouwes Bosscha
naastligger ten westenVijver of straat
naastligger ten noordende weduwe van Gerryt Gerryts
executeur testamentairJan Pyters Oldaens, van de boedel van de ongehuwde
Grytje Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrondpacht 14 st aan erven Hessel Wytses Wassenaar en Trijntje Harmens Valk, indertijd echtelieden.


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0017r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperThomas Jantjens, gehuwd met800-00-00 CG
Antje Feitzes
naastligger ten oostenPoppe Perzijn
naastligger ten zuidenHylkjen Sjouwkes, weduwe van
wijlen Gerlof Wiegers
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenMeile Dirks Faber
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
wijlen Michiels Nautastrandmeester


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-086 Vijver 5Hartog Jacobs6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Isaak T Zwanenburgeigenaar en gebruiker van wijk E-104, timmerknegt, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:4:0 (GAH650)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-104Vijver 5Isaak T Swanenburg Isaak T Swanenburg timmerknegt


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
E-104Vijver 5koopaktefl. 15huis in de wijde steeg bij de haven E-104
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperGosse Abes


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 10 feb 1825
adressoortbedraggebruik
E-104Vijver 5koopaktefl. 150huis E-104
 
verkoperYzaak Thomas Zwanenburg
verkoperAafke Jans
koperJohannes Norel
koperTaetske van der Haak


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1225Vijver 5Roelof PeizelHarlingenbakkerhuis en erf (85 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-104Vijver 5Rixie Voets, overleden op 6 augustus 1837vrouw van Roelof Peizel, bakker Vijverstraat E 104 (erft vruchtgebruik), moeder van Cornelis Roelofs Peizel, bakkersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Aagje Jans Kuipers... geb en ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-118, wijk G-361; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-104; VT1839; geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen Kuiper en Rinske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Christiaan Ruitenoud 36 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-104; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Trijntie Schuitoud 32 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk E-104; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-104Op de VijverChristiaan Ruiten36 jVeendamgezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
E-104Op de VijverTrijntie Schuit32 jEnkhuizengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-104Op de VijverFennegine Ruiten2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-104Op de VijverAagje Kuipers51 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Eeke Dirksgeb 1789 HRL, ovl 29 sep 1858 HRL, ongehuwd, Nederlands Hervormd; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Geertje Sybesgeb 1785 HRL, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104, wijk H-108, supp wijk G-437


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1225E-104 (Vijverstraat)Cornelis R. Peijzelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1225E-103 (Vijver)Anne Klases Wijtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1227Vijver 5 (E-103)Albertus van der Schoot


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijver 5 Bauke Siebesmagardenier
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijver 5R.Eijgelaarsteenhouwer


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Vijver 5, HarlingenVijver 5R. Eijgelaargrafversieringen, bouwwerken, schoorsteenmantels


1965 - adresboekadresnaam
Vijver 5J.J. (Jan) Bergsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 5beeldbepalend pand9 van 10
  terug