Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 14 8-095 1/2 8-105 E-115 E-115
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 14 8-096 8-105 E-115 E-115
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 14 8-097 8-105 E-115 E-115
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 14 8-098 8-105 E-115 E-115
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 14 8-099 8-105 E-115 E-115
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201r van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperburgerhopman Dominicus Cornely, gehuwd meteerste klerk Admiraliteit in Friesland1590-00-00 CG
koperGeertie Pybes
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten oostenJop Dirx gortmaker en makelaar
naastligger ten zuidenJop Dirx gortmaker en makelaar
naastligger ten westende gortmakerij van Jop Dirx gortmaker en makelaar
naastligger ten westende keuken van Bartel
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Bredeplaats]
verkoper van 1/2de heer Bruno van Viersen voor zich, el als gelastigde van zijn broederkapitein van een compagnie infanterie
verkoper van 1/2de heer Cornelis Meunixraadsheer raad van Vlaanderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDominicus Cornelii, hopman en premier klerk bij de Admiraliteit x Geertie Pybes kopen een mooi huis wz. Bredeplaats. Ten O. de Bredeplaats, ten O. en Z. gortmaker en makelaar Jop Dircx, ten W. diens gortmakerij en bostelkeuken, ten N. de openbare straat. Gekocht van capitein van een compagnie infanterie Bruno van Viersen voor 1/2, en als gelastigde van raadsheer in de Raad van Vlaanderen zijn zwager Cornelis Meunix voor een 1/2, voor 1590 CG.


 


 


 


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0294r van 20 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperburgerhopman Theodorus Theodori Posthumus, gehuwd meteerste gezworen klerk1350-00-00 CG
koperClaaske Alberts
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenJan Fransen mr. gortmaker
naastligger ten westenLammert de Gavere geadmitteerd landmeter en wijnroeier
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/2Geertje Pybes van Tallum, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen burgerhopman Dominicus Cornelygezworen klerk Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/6Cornelius Walrichklerk Admiraliteit
verkoper van 1/6Dieuwercke Dominicy, gehuwd met
verkoper van 1/6Taeco SibeliuspredikantWeidum
verkoper q.q.Cornelius Walrich, voor zijn broederklerk Admiraliteit
verkoper van 1/6Pibo Walrighstudiosus te Franeker
erflaterwijlen burgerhopman Dominicus Cornelyeerste gezworen klerk Admiraliteit in Friesland


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0384r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperTeunis Geerts Westeroven, gehuwd metmr. chirurgijn930-00-00 GG
koperHylkjen Dirks Sjaarda
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenJan Fransen Cuik mr. gortmaker
naastligger ten westenvroedsman Lambert de Gavere
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.burgerhopman Theodorus Posthumus, curator en vadernotaris en hypodidascalus
verkoper q.q.ds. Georghius Munckerus, curator over, en oom van
verkoperminderjarige Johannes Posthumus, en zijn broer
verkoperminderjarige Thomas Posthumus
erflaterwijlen Femmetie Munckerus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Geerts Westeroven, mr. chirurgijn x Hylkjen Dirks Sjaarda koopt een huis wz. Bredeplaats. Ten O. die straat, ten Z. mr. gortmaker Jan Fransen Cuik, ten W. Lammert de Gavere, ten N. de Vijverstraat (Hondenstraat), met vrij in- en uitgang in die straat. Interessante beschrijving. Gekocht van Theodorus Posthumus, not. publ., hopman en hypodidascatus? en ds. Georgius Munckerus te Schingen, als volle oom en curator over Johannes- en Tomas Posthumus, de kinderen van Theodorus Posthumus x Femmetie Munckerus.


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Brdeplaats hoek Vijverstraat]huis
 
koperds. Fedde van Slooten c.u.predikant776-07-00 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Fransen
naastligger ten westenSchuttenius notaris
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperTomas Posthumus in zijn qlt.als in de coopbriemr. chirurgijnKoudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Fedde van Slooten te Midlum koopt een huis wz. Bredeplaats, hoek Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O. en N. die straten, ten Z. erven Jan Fransen [Cuik], ten W. notaris Schuttenius. Vrij opslag van turf en brandhout in de steeg van Jan Fransen [Cuik]. De verfketel en de weefgetouwen worden niet meeverkocht. Gekocht van chirurgijn te Koudum Tomas Posthumus q.q., voor 776 gg.?


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-095Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarDirck Hugens
gebruikerturfdrager Hendrick Arjens cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
8-096Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarJan Hendricks Blauw
gebruikerJan Hendricks Blauw
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
8-097Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJetse Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
8-098Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarRobijn Ruirds erven
gebruikerCornelis Cornelis cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
8-099Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaards. van Sloten
gebruikerwed. burgemeester Kimstra
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-095Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarReinder Cornelis
gebruikerReinder Cornelis cum soc.
opmerkingbetaeld aen den executeur
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
8-096Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarJan Blauw
opmerkingbetaeld aen de Bode Rowel
opmerkingden 9e januari 1721 voor de helft 1-10-0
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-1-1721
grondpacht aan Haring Douwes
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720
8-097Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJeltie Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-8-1720
8-098Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaards. van Sloten
gebruikerwed. B. Kimstra
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-5-1720
8-099Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarRobijn Ruirds
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-9-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-095 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarReinder Cornelis
gebruiker
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
8-096 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. Jan Blauw
gebruiker
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG
8-097 Kleine Bredeplaats 14hoff
eigenaarwed. ds. van Sloten
gebruiker
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
8-098 Kleine Bredeplaats 14huis en hoff
eigenaarwed. ds. van Sloten
gebruiker
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
8-099 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. ds. van Sloten
gebruikerwed. ds. van Sloten
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-095 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarJanke Rinties
gebruikerJanke Rinties
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
8-096 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. Jan Blauw
gebruikerReinder Jans c.s.
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG
8-097 Kleine Bredeplaats 14hoff
eigenaarwed. ds. van Slooten
gebruikerwed. ds. van Slooten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
8-098 Kleine Bredeplaats 14hoff
eigenaarwed. ds. van Slooten
gebruikerwed. ds. van Slooten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
8-099 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. ds. van Slooten
gebruikerwed. ds. van Slooten
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-095 /2Kleine Bredeplaats 14wed. Gerrit Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG
8-095 /2Kleine Bredeplaats 14twee gealimenteerde kostgangers, bestaande uit 2 personenvan Gerrit Gerrits
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-096 Kleine Bredeplaats 14Grietje Thomas, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG
8-099 Kleine Bredeplaats 14wed. ds. van der Slooten, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0102v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ hoek Vijverstraathuis en tuin
 
koperTaeke Schrik, gehuwd met2175-00-00 CG
koperMettjen Hendriks
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenAllardus Westendorp
naastligger ten zuidenvroedsman Sjoerd Bosscha
naastligger ten westenburgemeester Claes van der Brugh
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/4Sibbeltie van Slooten, gehuwd met
burgemeester Claes van der Brugh
verkoper van 1/4Wybius van SlootenpredikantTzummarum
verkoper van 1/4Adrianus van SlootenpredikantAalsum
verkoper van 1/4Elske van Slooten, gehuwd met
Johannes Bruining, allen erfgenamen vanpredikantRoordahuizum
hun moeder Catharina Munnikhuys, weduwe van
wijlen ds. Feddo van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Schrik x Mettje Hendriks koopt huis en tuin, Kleine Bredeplaats hoek Vijverstraat. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten Z. de vroedsman Sjoerd [Bouwes] Bosscha en Allardus Westendorp, ten W. de verkopers, ten N. de Vijverstraat [Hondenstraat]. Er is een steeg ten Z. met vrij in- en uitgang. Gekocht van de kinderen van Catharina Munnikhuys wd. ds. Fedde van Slooten. Dat waren Sibbeltje van Slooten x burgemeester Claas v.d. Brugh voor 1/4, ds. te Tzummarum Wybius van Slooten voor 1/4, ds. te Aalsum Adrianus van Slooten voor 1/4, en Elske van Slooten x ds. te Roordahuizum Johannes Bruining voor 1/4.


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-095 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarJanke Rintjes
gebruikerJanke Rintjes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG
8-095 /2Kleine Bredeplaats 14
eigenaarwed. Gerrit Gerrits
gebruikerwed. Gerrit Gerrits
opmerkingonvermogende
8-096 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. erv. ds. van Slooten
gebruikerGrytie Thomas cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
8-097 Kleine Bredeplaats 14hof
eigenaarwed. erv. ds. van Slooten
gebruikerwed. erv. ds. van Slooten
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG
8-098 Kleine Bredeplaats 14hof
eigenaarwed. erv. ds. van Slooten
gebruikerwed. erv. ds. van Slooten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
8-099 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. erv. ds. van Slooten
gebruikerwed. erv. ds. van Slooten
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


 


 


 


 


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0270r van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ hoek Vijverstraathuis en achterwoning
 
koperWillem Rudolf koopman3000-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurder achterwoningDouwe Quest c.u.schipper34-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen Rausen
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperMaria Schrik, gehuwd met
verkoperJ. Spree, erfgenamen vanoud kapitein infanterie
erflaterwijlen Sjoerd Schrik, gehuwd met
erflaterwijlen Hinke Cl. IJsenbeek


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0314r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ op de hoek van de Vijverstraathuis en tuin
 
koperCoert Lambertus van Beyma 3985-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurder voorhuisTjalling Tjallingii
huurder achterhuisArjen Entes schipper
huurder achterhuisF. Pfeiffer commies ter recherche Admiraliteit in Friesland60-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Raussen
naastligger ten zuidende weduwe Persijn
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperWillem RudolfEmbden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Lambertus van Beyma koopt huis en tuin, hoek Bredeplaats en Vijverstraat en een stalling voor 2 paarden, wagenhuis en achterhuis, hoek Vijver/Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O., N. en W. de straten, ten Z. erven Pieter Rausen en wd. Persijn. Gekocht van Willem Rudolf?


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0116v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats hoek Vijverstraathuis en tuin
 
koperFredrik de Keth [staat: Deketh] 4500-00-00 CG
koperCatharina de Keth [staat: Deketh]
koperGovert de Keth [staat: Deketh]
koperTettje de Keth [staat: Deketh]
koperAnna de Keth [staat: Deketh]
koperJanneke de Keth [staat: Deketh]
koperPetrus Everhardus de Keth [staat: Deketh], nagelaten minderjarige kinderen van
erflaterwijlen vrouwe Ymkje Witteveen, gehuwd geweest met vooroverleden
erflaterwijlen mr. Jan de Keth [staat: Deketh]medelid Nationale Rekenkamer
koper q.q.mr. Meinardus Siderius, curatorbaljuw Heerenveen
koper q.q.mr. Petrus de Keth [staat: Deketh], curatorontvanger
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Raussen
naastligger ten zuidende weduwe van Persijn
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkopermr. Coert Lambertus van Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCuratoren over de 7 weeskinderen van Ymkjen Witteveen x mr. Jan de Keth, lid van de Nationale Rekenkamer, kopen huis en tuin wijk E-115 hoek Vijverstraat. Ten O., W. en N. de straten, ten Z. erven Pieter Raussen en wd. Persijn. Tevens wordt gekocht wijk E-101, Hondenstraat 12 en 14, stalling voor 2 paarden en wagenhuis, en wijk E-102 een achterhuis, Vijver 1. Er is een steeg ten Z.. Gekocht van mr. Coert Lambertus van Beyma, voor 3500 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-105 Kleine Bredeplaats 14Jan de Keth erven8-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-115Kleine Bredeplaats 14Adam Terwocht/Tervocht... Anthonij Posthuma, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-101, school, 1814. (GAH204); id. van wijk E-115, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204); A.T. en Elisabeth T. Bakker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-115Kleine Bredeplaats 14A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Gezina Dirks Nieubuur, overleden op 26 augustus 1821dochter van Dirk Nieubuur, med. dr. (Kleine Bredeplaats E 115) en Margje Zijlstra, zuster van minderjarige Anna-Jacoba en Jacobus-Martinus Dirks Nieubuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1230Kleine Bredeplaats 14Dirk NieuwbuurHarlingenmed. doctorhuis en tuin (198 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Dirk Nieubuur, overleden op 28 januari 1835med. Dr. Kleine Bredeplaats E 115/101, man van Marigje Zijlstra (erf vruchtgeruik), vader van Anna en minderjarige Jacobus en Martinus Dirks Nieubuur. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-115Kleine Bredeplaats 14Anna Nieuwbuurgeb 25 dec 1806 HRL, ged 10 feb 1807 HRL, dv Dirk N, en Marichjen Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1807; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-115; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-115Kleine Bredeplaats 14Geertje Sierks Dijkstra... wijk G-173, N.H., dv Sierk Harmens D, en Wietske Gerbens; BS huw 1834, ovl 1868, bev.reg. HRL 1861 wijk E-115; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-115Kleine Bredeplaats 14Marichjen Zijlstra... dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS ovl 1840; oud 65 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-115; VT1839; kind: Jacobus Martinus Dirks Nieubuur, geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-115Kleine BreedeplaatsMarrichen Zijlstra65 jHerenveenv, protestant, weduwe, geen
E-115Kleine BreedeplaatsMartinus Nieubuur16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-115Kleine BreedeplaatsAnna Jacoba Nieubuur32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-115Kleine BreedeplaatsJantie H Bloem23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Marichjen Zijlstra, overleden op 15 november 184064 jr, geboren Heerenveen, overleden Kleine Bredeplaats E 115, wed. Dr. Dirk Nieubuur (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan kinderen), moeder van Anna-Jacoba, Jacobus-Martinus, med. Dr. Rinsumageest en minderjarige Martinus-Jacobus Dirks Nieubuur (voogd is Mr. Albartus Jelting, Secretaris Franeker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 14, HarlingenKleine Bredeplaats 14D. Nieubuur


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Pieter Crans Nauta, overleden op 8 augustus 184861 jr, geboren Leeuwarden 14/4/1787, overleden Kleine Bredeplaats E 115, belastingvisiteur, man van Grietje Ruyl, vader van Jeltje Pieters Nauta (vrouw van Johan Friedrich Gunther, zaakwaarnemer Leer/Oost-Friesland). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1230E-115 (Kleine Breedeplaats)Hendrik Reinier Snijderwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3592E-115 (Kleine Breedeplaats)Hendrik en Adolphus Augustus Snijderwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3592Kleine Bredeplaats 14 (E-115)Adolphus A. Snijderwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 14 Hendrik Filippogemeente-ontvanger
vorige grondslagf. 1900
huidige grondslagf. 1900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 14D.Heerescommies gemeente secretarie


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 14Oud Harlingen Magazine 1994Slagerij fam. Terpstra (boven: fam. Fr. Radder), daarvoor: Dirk Heeres, H.R. Snijder Azn., musicus Horn Nori


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 14Oud Harlingen Magazine 1994daarna: kantoor ANOZ, kantoor Sociale Zaken


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsZiekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg.829


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 14rijksmonument 20480


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 14Oud Harlingen Magazine 1994Fotozaak Hein van den Oever
  terug