Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 2 6-152 6-151 E-121 E-121


Huisnaam in: 1597
Gebruik:
Naam: de blauwe kroon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0161v van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 2Hoek van de Plaetshuis
 
koperJan Piers, gehuwd met675-00-00 GG
koperTrijn Beernts
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenHendrick Onnes
verkoperBente Tiallings, gehuwd met
verkoperGeertie Douues
verkoperBoldewyn Jans, gehuwd met
verkoperAntie Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Piers x Trijntie Beernts kopen huis op de hoek van de plaats. Ten O. de Bredeplaats, ten W. Hendrik Onnes. Gekocht van Geertie Douwes en Antie Douwes, dochters van Douwe ...?


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101v van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ [staat: Plaets]hoekhuis
 
koperGeert Alberts c.u.1950-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats s[ataat: Plaets]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Onnes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperJan Piers c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Alberts koopt 2/3 huis op de Bredeplaats. Ten O. die straat, ten W. Hendrick Onnes, ten N. de straat. Gekocht van Jan Piers voor 1950 CG.


 


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0185r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ [staat: Vismerktspijp]1/3 huis
 
koperClaes Willems 257-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Joannes Tjebbes
naastligger ten westenRintie Claesen
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperGeeske Geerts van Minden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems Burger, koopt 1/3 huis, waarvan Geert Alberts van Minden? al 2/3 bezit. Het hoekhuis staat wz. Vismarktspijp. Ten O. en N. de straten, ten Z. Joannes Tiebbes, waarin dit huis met een openbare muur beklemd is, ten W. Rintie Claesen [Botsma]. Gekocht van Geeske Geerts van Minden?, voor 257 gg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014r van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ [staat: zuidwestzijde van de Vismarktspijp]1/3 huis
 
koperTaecke Tjerx, gehuwd metmr. kousenbreier [staat: hoosbreider]150-00-00 GG
koperAntie Gerbens
eigenaar van 2/3Geeske Geerts van Minden, gehuwd met
eigenaar van 2/3Beernt Sibrens Ekelmr. kleermaker
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Johannis Tjebbes grootschipper
naastligger ten westenClaes Rintjes Botsma koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperJeltie Douwes, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Sioerdt Elses


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125r van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de hoek van de Brede Plaats]2/3 huis
 
koperTaeke Tierx, gehuwd metmr. kousenbreier [staat: hoosbreyder]310-00-00 GG
koperAntie Gerbens
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperGeetske Geerts, gehuwd met
verkoperBeern Ekelmr. kleermaker


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 2Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat aan de zuidwestkant van de Vismerktspiep]huis
 
koperSyds Pietters, gehuwd metapotheker350-00-00 GG
koperElsje Hendrix
bewonerTaecke Tjerx c.u.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten zuidenhet huis van Hans Fransen c.u.
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman
Jetse Jelles Stijl, gecommitteerdekoopman
Reyer Arjens Mahui, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde crediteuren van Taeke Tjerx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Pieters, apotheker x Elsje Hendrix koopt huis zz. Voorstraat aan de zuidwestkant van de Vismarktspijp, nu bewoond door Taecke Tjerx c.u. Ten O. en N. de straten, ten Z. Hans Fransen c.u., ten W. koopman Claes Rinties Botsma. Geen grondpacht. Gekocht van (de crediteuren van) Taeke Tjerx, voor 350 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-152Kleine Bredeplaats 2huis
eigenaarwed. Syds Pieters
gebruikerwed. Syds Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-152Kleine Bredeplaats 2huis
eigenaarwed. Syds Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-152 Kleine Bredeplaats 2huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-152 Kleine Bredeplaats 2huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-152 Kleine Bredeplaats 2huis
eigenaarwed. Syds Pytters
gebruikerwed. Syds Pytters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


 


 


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0059r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ [staat: Voorstraat aan de ZW-zijde van de Vismerkspijp]huis
 
koperCornelis Adriaans Jonker, gehuwd metschuitschipper900-00-00 CG
koperSympke Pieters Backer
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenHarke Jurjens
naastligger ten westende heer Jacob Roorda
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperburgemeester Syds Schaaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Adriaans Jonker, schuitschipper x Sympke Pieters Backer kopen een huis zz. Voorstraat aan de Z.W. kant v.d. Vismarktspijp. Ten O. en N. de straten, ten W. Jacob Roorda, ten Z. Harke Jurjens [van der Stok]. Geen grondpacht. Gekocht van burgemeester Syds Schaaff.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0279r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ op de hoekhuis
 
koperThijs Johannes Stoeff, gehuwd met940-00-00 CG
koperAntje Claazes Houtkoper
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarke Jurjens van der Stok
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperCornelis Adriaans Jonker, gehuwd metschuitschipper
verkoperSimontie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Johannes Stoeff x Antje Claazes Houtkoper kopen een huis op de hoek van de Kleine Bredeplaats. Ten Z. Harke Jurjens van der Stok, ten W. Jacob Roorda, ten N. de straat. Geen grondpacht. De toonbank en winkelplanken kosten 10 cg. Gekocht van schuitschipper Cornelis Adriaans Jonker x Simontie Pieters voor 940 cg.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-152 Kleine Bredeplaats 2Thijs Stoef
6-152 Kleine Bredeplaats 2Johannes Stoef, 39 jaar, gehuwdinwooning, beurtschipper


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-151 Kleine Bredeplaats 2Thijs Johannes2-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-121Kleine Bredeplaats 2Thijs J. /Matthijs Stoef... S, geb ...; BS ovl 1816; 1825 overlijdens, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1855; eigenaar en gebruiker van wijk E-121, oud schipper, 1814. (GAH204); Johannes Tijssen Stoef ende Rigt Sijbrens de Boer, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-121Kleine Bredeplaats 2Thijs J Stoef Thijs J Stoef oud schipper


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-121Kleine Bredeplaats 2Antje Klases Houtkoper, overleden op 12 juli 182184 jr (Kleine Bredeplaats E 121), wed. Thijs Stoef, moeder van Pietje, bollenverkoopster, Berber, winkelierster, Jetske, arbeidster, Sytske, naaister, Marijke, idem en wijlen Johannes Thijssen Stoef (vader van Sjoukje Johannes Stoef, vrouw van Leonardus Conradi, mr. bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1163Kleine Bredeplaats 2Freerk Dirks FonteinHarlingenzeehandelaarhuis (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-121Kleine Bredeplaats 2Cornelis Eeltjes Tigchelaar... ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-150; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-121; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-121Kleine Bredeplaats 2Johanna Gilhardoud 28 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk E-121; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-121Kleine Bredeplaats 2Symon Gilhardoud 66 jaar, geb Schoonhoven en wonende te HRL. 1839, zilversmidsknecht, wijk E-121; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-121Kleine Bredeplaats 2Simon Galjard, overleden op 31 december 183965 jr, zilversmidsknecht, geboren Schoonhoven, overleden Kleine Bredeplaats E 121, weduwnaar. (CzOG nr. 25) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-121Kleine BreedeplaatsCornelis Tichelaar29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
E-121Kleine BreedeplaatsJohanna Gilhard28 jAlmenumv, protestant, gehuwd
E-121Kleine BreedeplaatsEeltie Tichelaar5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-121Kleine BreedeplaatsSymon Tichelaar8 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-121Kleine BreedeplaatsAnna Tichelaar16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-121Kleine BreedeplaatsLiskje Tichelaar2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-121Kleine BreedeplaatsSymon Gilhard66 jSchoonhovenm, protestant, weduwnaar, zilversmidsknegt


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-121Kleine Bredeplaats 2Simon Cornelis Tigchelaar, overleden op 17 maart 18445 jr (geboren 27/2/1838), overleden Bredeplaats E 121, zoon van Cornelis E. Tigchelaar, pakhuisknecht en Johanna Galjard, broer van minderjarige Eeltje, Liskje, Sophia en Cornelis Cornelis Tigchelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-121Kleine Bredeplaats 2Jetje Johannes de Boer... dienstmeid. N.H., dv Johannes Sjoerds en Trijntje Dirks; BS huw 1820, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-121, 126, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1163E-121 (Kleine Breedeplaats)Dirk Fontein Fz.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1163E-121 (Kleine Breedeplaats)Jan Bouwknegtwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1163Kleine Bredeplaats 2 (E-121)Jan Bouwknechtwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 2 Mathijs H. Ouendagwinkelier
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 2200


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsM.H. Ouendag43Sigarenfabrikant en grossier in rookart. en sigaretten


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsM.H. Ouendag43Sigarenfabrikant en grossier in rookart. en sigaretten


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 2M.H. Ouendag43Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 2M.H. Ouendag43Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 2M.H. Ouendag43Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 2M.H. Ouendag43Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 2J.Ouendagschoenmaker


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 2Oud Harlingen Magazine 1994Wolwinkel wed. De Vrij, daarvoor: kapper P. Terpstra (komend over Kleine Bredeplaats 19), sigarenmagazijn J. Bruinsma, M.H. Ouendag, wed. Vellinga-Van Rees, Bouwknecht (goud- en zilversmid)


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 2, HarlingenKleine Bredeplaats 2H. de Vrij-PosthumaSter, dedameskleding


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 2H. (Henderina) Posthuma wv de Vrij


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 2Oud Harlingen Magazine 1994Reisbureau Vonk
  terug