Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 3 6-037 6-040 E-124 E-123
 


 


 


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145r van 17 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats bij de vismarkt]1/5 huis
 
koperTjerk Feddrix, gehuwd met100-00-00 GG
koperSiouckjen Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenLivius Ripema c.s.
naastligger ten zuidenvroedsman Aert Jacobs
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jorna
verkoperFreerk Jansen, gehuwd met
verkoperGrietie Jaerichs


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0161v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] bij de Vismarktspijphuis
 
koperJan Foppes, gehuwd metmr. schoenmaker500-00-00 GG
koperSjoukjen Claases
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenLivius Ripema apotheker
naastligger ten zuidenvroedsman Aart Jacobs
naastligger ten westenBredeplaats
naastligger ten noordenoud burgemeester Simon Jorna
verkoper van 2/5Tierk Feddrik, samen met
Sioukjen Jans
verkoper van 1/5Esge Seerps, samen met
Altie Jans
verkoper van 1/5Anne Jansen, samen met
Hinke Pieters
verkoper van 1/5Jan Rinties, samen met
Claeske Jans


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-037 Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarvroedsman Zeestra
gebruikervroedsman Zeestra
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-037 Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarYdverke Nauta
gebruikerJanke
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
opmerkingaen de executeur bet:


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-037 Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarBroer Hoytes
gebruikervroedsman Harmen Jacobs cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-037 Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarwed. Broer Hoytes
gebruikerObbe Hendriks
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0184r van 2 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperJacob Harmens Ratsma c.u.mr. slotmaker662-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van burgemeester Rypama
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de erfgenamen van Tomas Jansen IJsenbeek
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Meinert van Hoek mr. blikslager
verkoper van 1/5Claas Janskoopman en gortmakerLeeuwarden
verkoper van 1/5Folkert Jans van der Plaatsboekverkoper
verkoper van 1/5Froukjen Jans, gehuwd met
Foppe Dirkskoopman
verkoper van 1/5Lyke Jans, gehuwd metop het Vliet bij Leeuwarden
Douwe Clasenmr. zeilmakerop het Vliet bij Leeuwarden
verkoper van 1/5Douwe Jansmr. glasmaker
R. Backeractuarius en advocaat


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-037 Kleine Bredeplaats 3wed. Johannes Baltus, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-037 Kleine Bredeplaats 3Marten Radsma


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0335v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ [niet vermeld] wijk E-124huis
 
koperDaniël Ohlgaard, gehuwd met1100-00-00 CG
koperAntje Reins Akkerboom
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
huurderJan B. van der Brug c.u.
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidende kopers Daniel Ohlgaard, gehuwd met
naastligger ten zuidenAntje Reins Akkerboom
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenWatze Hilarius
verkoperMarten Radsmamr. horlogemaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Oolgaard x Antje Reins Akkerboom koopt huis wijk E-124, verhuurd aan Jan B. v.d. Brug. Ten O. C.D. Zijlstra (Voorstraat 8), ten W. de Kleine Bredplaats, ten Z. de koper, ten N. Watze Hilarius. Gekocht van Marten Radsma, mr. horlogemaker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-040 Kleine Bredeplaats 3Jacob Reinhart2-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Daniel Oolgaard... van wijk C-160, pakhuis; eigenaar is J. Wassenaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-124, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-125, koopman, 1814. (GAH204); D. Ohlgard ende Antje Reins ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-124Kleine Bredeplaats 3D Oolgaard D Oolgaard pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1152Kleine Bredeplaats 3Daniel OolgaardHarlingendistelateurpakhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Ritske Eeltjes van der Vorm... in 1851, N.H., zv Eeltje Everts en Geiske Ritskes Hamers; BS huw 1826, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Trijntje Klazes van der Zee... Rooms Katholiek, dv Klaas Simkes vdZ, en Sjoukje Sjoerds; BS huw 1826, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1152E-124 Daniel OolgaardHarlingenhet pakhuis naast zijne woning geheel vernieuwd en het bovenste gedeelte tot een kantoor ingerigt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Frouwkje Paulus Wellinga... Paulus W, en Sijtske Jans Faber; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1823, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124; Paulus Boone en F.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1152E-124 (Kleine Breedeplaats)Daniël Oolgaardpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3154E-123 (Kleine Breedeplaats)D. Oolgaard & Zoonkantoor


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3154Kleine Bredeplaats 3 (E-ong)H.R. en J.J. Snijder


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats 3firma Oolgaard en Co.jongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
wijnhandel


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 3Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom73voorh. Oolgaard en Co.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 3Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom73voorh. Oolgaard en Co.


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 3Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom73Voorh. Oolgaard en Co.


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurstokerij en distilleerderij d'Olijfboom


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurstokerij en distilleerderij d'Olijfboom


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 3, HarlingenKleine Bredeplaats 3 Olijfboom, d'likeurstokerij en distilleerderij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Lik. en distill.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 3Oud Harlingen Magazine 1994Pakhuis Oolgaard


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 3Oud Harlingen Magazine 1994daarna: Rode Kruis


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsOolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsOolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsOolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 3rijksmonument 20467


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 3Oud Harlingen Magazine 1994Kodak Express
  terug