Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 11 6-043 6-046 E-128 E-126
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 11
ten oostenVoorstraat 8
ten zuidenKleine Bredeplaats 13
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 9


 


 


 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0018v van 16 jul 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 11Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de olde plaats]huis
 
koperPiecke Wybes, weduwe van760-00-00 CG
koperwijlen Elingh Wibes
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenJan Jans
naastligger ten zuidenJan Hendricks ijzerkramer
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Tiedts
verkoper van 1/2Trijn Willems, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirck LambertsbakkerLeeuwarden
verkoper van 1/2de curatoren over het weeskind van Lijsbeth Willems, gehuwd met
verkoper van 1/2Sicke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiecke Wybes wv Elingh Wibrens, koopt een huis met de hele inboedel, op de Oude Plaets. Ten O. Jan Jans, ten Z. isercramer Jan Hendricks, ten N. Teedts? huis. Gekocht van Trijn Willems x bakker Sierk Lamberts te Leeuwarden voor 1/2 en de curatoren over het weeskind van Lijsbeth Willems x Dirk Jans voor 1/2, voor 761 CG.


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0036v van 10 jul 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0120v van 28 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPiecke Wybes


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 11Kleine Bredeplaats [staat: oude plaats]huis
 
koperRinck Sipckes, weduwe van
koperwijlen Cornelis Dircxsen brouwer3250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
huurder voor 6 jarenN. N. 100-00-00 CG
naastligger ten oostenJaques Lijbert
naastligger ten zuidenJacob ijzerkramer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouue Elings
verkoperYdtie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinck Sipkes wv Cornelis Dircxen brouwer koopt een huis op de Oude Plaets. Ten O. Jaques Lijbert, ten Z. Jacob isercramer. Grondpacht 10 st. Gekocht van Douue Elings en Ydtie Jacobs voor 3250 cg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0213v van 14 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendricktien Sipckes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0213v van 14 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0034ra van 13 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Amerenske Cornelis


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0221r van 13 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Amerenske Cornelis


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226v van 27 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 11Kleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats] alwaar de Drie Ackers uithangenhuis
 
koperHendrick Thonis c.u.1400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
huurderDirck Heeres c.soc.mr. kistmaker
naastligger ten oostenhet achterhuis bewoont door Saecke Claessen
naastligger ten zuidenhet huis bewoond door Hendrick Thonis c.u.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordenDieucke Gerryt Orsinga
verkoperAmerenske Cornelis, gehuwd met
verkoperEye Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Thonis c.u. kopen een huis op de Bredeplaats, alwaer de drie groene ackers uithangen. Ten O. het door Saeckle Claessen bewoonde achterhuis, ten Z. het door de koper bewoonde huis, ten W. die straat, ten N. Dieucke Gerryts Orsinga. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Amerenske Cornelis x Eye Jelles, voor 1400 GG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-043Kleine Bredeplaats 11huis
eigenaarTake Sioerds
gebruikerFoecke Jorritsma
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-043Kleine Bredeplaats 11huis
eigenaarFoecke Jorritsma
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-043 Kleine Bredeplaats 11huis
eigenaarFoeke Jorrytsma
gebruikerGabe Sybisma
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0296v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenFoeke Jorritsma


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0062r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenF. Jorritsma


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0243v van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noorden[de geniaarde] Andris Doedes


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0246r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 11Kleine Bredeplaats OZhuis en tuintje
 
koper door niaarJan Tjerx koopman700-00-00 GG
geniaarde koperAnderys Doedesbootsgezel op het admiraliteitsjacht
huurderde weduwe van Jan Geerts 52-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Rypema
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Jan Heins
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJan Tjerxen
verkoper van 1/4Its JorritsmakoopmanFraneker
verkoper van 1/4Bauckien Jorritsma, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/4Symon Bruyningamr. brouwerLeeuwarden
verkoper van 1/4Romckien Teekes, weduwe vanSneek
verkoper van 1/4wijlen Pieter Poppes
verkoper q.q.huisman Jackle Piers, curator overBoer
verkoper van 1/4de nagelaten kinderen van wijlen Sioerd Teekes
erflaterwijlen Foeke Dirx Jorritsma, weduwnaar van
erflaterwijlen Doutien Jonas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnderys Doedes OF Jan Tjerx. koopt een huis en tuin oz. Bredeplaats, bestaande uit een groot voorhuis, 2 camers, opkamertje, loodsje, kelder, zolder etc. Ten O. wd. Rijpema, ten W. de straat, ten Z. het nieuw gekochte huis van Jan Heyns, ten N. Jan Tjerx. Gekocht van Ate Jorritsma te Franeker, ...kjen Jorritsma x Symon D...ninga, Procureur te Leeuwarden, Romckjen Foekes wv ... Foppes te Sneek en Jackle Piers? huisman te Boer?, als curator over de kinderen van wl. Sioerd Foekes en zijn wl. vrouw, samen als erfgenamen van wl. Foeke Dirx Jorritsma x Doutien Jonas ..., volgens reciproque testamentaire dispositie de dato 14 dec 1724...., voor 700 gg. N.B. Jan Tjerx niaart ratione vicinitatis tegen deze verkoop.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-043 Kleine Bredeplaats 11huis
eigenaarFoecke Joritsma
gebruikerwed. Jan Geerts
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-043 Kleine Bredeplaats 11wed. Sybeda, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal05-00-00 CG
6-043 Kleine Bredeplaats 11wed. Jan Geerts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-043 Kleine Bredeplaats 11huis
eigenaarJan Bretton
gebruikerwed. Jan Geerts (voor 35-00-00 CG)
gebruikerwed. dr. Sybeda (voor 25-00-00 CG)
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0146r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 11Kleine Bredeplaats OZhuis en erf
 
koperAafke Sjoerds, weduwe van1275-00-00 CG
koperwijlen Meile Ruirds doopsgezind predikant
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester L. Rypema
naastligger ten zuidende weduwe van burger-kolonel Benjamin Schaaf
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenRein H. Brouwer
verkoperburgervaandrig Jan Tjerks Bretton
verkoperHiltje Bretton, weduwe van
verkoperwijlen burgerkolonel Benjamin Schaaf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAafke Sjoerds wv Meile Ruirds, leraar der Doopsgezinden. Geen grondpacht.


1763 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 11, HarlingenKleine Bredeplaats 11'Anno' en '1763'


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0020r van 11 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenburgemeester H. de Waard n.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-046 Kleine Bredeplaats 11T S Stephany4-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Matias de Graafgeb 1811 HRL, ovl 23 okt 1813 HRL; wijk E-128, zv Johannes dG, en Maria Kool; BS geb 1811, ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Johannes de Graaf... Feddema, meester paruikmaker, wonende te HRL. 1816; BS geb 1811, ovl 1813, huw 1816; gebruiker van wijk E-128, kapper, medegebruiker is Klaas Oosterbaan, eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Klaas Everts Oosterbaan... zv Evert Klases O, en Jetske Steensma; BS geb 1811, BS Franeker huw 1825, ovl 1826; gebruiker van wijk E-128; medegebruiker Johannes de Graaf, kapper; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. (GAH204); C.E.O. ende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Taeke Stephanus Stephani... Hinke Taekes Stephani, geb 2 jan 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL; erven T.S.S. eigenaar van wijk E-128; gebruikers Johannes de Graaf, kapper, Klaas Oosterbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk E-230; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-128Kleine Bredeplaats 11T S Stephany ervenJohannes de Graaf kapper
E-128Kleine Bredeplaats 11Klaas Osterbaan


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-128Kleine Bredeplaats 11Jan Cornelis Schaafsma, overleden op 15 mei 1828zoon van Cornelis Schaafsma, boekdrukker Kleine Bredeplaats E 128 en wijlen Catharina Jacobs Cuipers (overleden 1827), broer van minderjarige Aaltje, Neeltje en Jacob Cornelis Schaafsma. Saldo fl. 176,21. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1156Kleine Bredeplaats 11Pieter Douwes BekiusHarlingenhuis en erf (150 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Hendrina Beuckeroud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-128; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Jose F Ortneroud 45 jaar, geb Brussel, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, rijksambtenaar wijk E-128; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Jurjen Huizelmanoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk E-128; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Sjoerd Hesling... bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-147; oud 38 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-128; VT ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-128Kleine Bredeplaats 11S Heslinga stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-128Kleine Bredeplaats 11Frans Sjoerds Hesling, overleden op 15 juli 18391 mnd, overleden Kleine Bredeplaats E 128, zoon van Sjoerd H. Hesling, winkelier en Henderina Beuker, broer van minderjarige Hessel, Johannes, Dorothea, Agatha en Jan Sjoerds Hesling. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-128Kleine BreedeplaatsSjoerd Hesling38 jWorkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, koopman
E-128Kleine BreedeplaatsHendrina Beucker31 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsHessel Hesling9 jWorkumgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsJohannes Hesling7 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsJan Hesling2 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsTheodora Hesling5 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsAketa Hesling3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsGeertruida Rezenberg20 jBolswardgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsJose Francois Ortner45 jBrusselgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, s rijks ambtenaar
E-128Kleine BreedeplaatsJurjen Huizelman28 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, bakkersknegt
E-128Kleine BreedeplaatsCarolina Scherm22 jLemmergezin 3, v, protestant, gehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsAdriaantie Huizelman8 mHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsTjietske Stalstra11 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-128Kleine Bredeplaats 11Maria Hillebrands, overleden op 28 december 1844(Certificaat van onvermogen), 52 jr, geboren Franeker aug. 1792, overleden Kerkstraat E 128, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1156E-128 (Kleine Breedeplaats)Hendrik Reinier Snijderpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1156E-126 (Kleine Breedeplaats)Hendrik en Adolphus Augustus Snijderpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1156Kleine Bredeplaats 11 (E-126)H.R. en J.J. Snijderpakhuis


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 11Oud Harlingen Magazine 1994Pakhuis Oolgaard


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 11rijksmonument 20471


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 11Oud Harlingen Magazine 1994Merci Kadootjes
  terug