Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Kleine Bredeplaats 25 6-054 6-055 E-135 E-133
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 25
ten oostenLanen 1
ten zuidende Lanen
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 23


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0041v van 10 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats [staat: op de zuiderhoek van de grote stadsplaats]huis
 
koperSipcke Frieses, gehuwd met691-14-00 GG
koperGriet Aesges
verpachter grondClaes Folckerts 1-05-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelPyerkuiper0-06-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenLambert Warners
eerdere eigenaarHendrick Allerts
eerdere eigenaarYmen Wynerts
verkoperInte Pyeters, gehuwd metStiens
verkoperBrecht ClaesenStiens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Frieses x Griet Aesges kopen een huis op de zuiderhoek van de grote stads plaats. Ten Z. de straat, ten N. Lambert Warners. Grondpacht 25 st aan Claes Folckerts, waarentegen zij weer 6 st. krijgen uit het huis van Pyer kuiper. De kopers zullen ten eeuwigen dage gerechtigd zijn hun kelder op Pyer's grond of onder zijn woning te hebben met twee ovens, mits daarop een halve voet zand of aarde ligt. Verder met alle gerechtigheden zoals ze die ook van Hendrick Allerts en Ymen Wynerts hebben gekregen. Gekocht van Inte Pyeters x Brecht Claesen te Stiens voor 691 gg 14 st.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0095v van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSipcke Friesses


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0096r van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSipcke Friesses


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0174v van 16 sep 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de hoek van de stads olde groete plaets]huis
 
kopermr. Jelis de Fortuune, gehuwd met586-00-00 GG
koperAeffke Johannes
verpachter grondClaes Folckerts 1-05-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelgrondpacht uit het huis van Pyer Pyers0-06-00 CG
protesteert vanwege een vorderingAerent BoudewijnslakenkoperAmsterdam
protesteert vanwege een niet aangegeven redenCornelis WillemsUtrecht
naastligger ten oostenPyer Pyers
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat naar de Laenen]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: stads groete olde plaets]
naastligger ten noordenJoucke Jansen
verkoperSipcke Vrieses, gehuwd met
verkoperGriedt Aesge
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jelis de Fortuna x Aeffke Johannes kopen een huis op de hoek van de stads grote oude plaats. Ten O. Pyer Pyers, ten Z. de straat naar de Lanen, ten W. de plaats, ten N. Joucke Jans. Grondpacht 25 st aan Claes Folckerts, waarentegen zij 6 st. grondpacht krijgen uit Pyer Pyers huisstede. Gekocht van Sipcke Vrieses x Griedt Aesges voor 586 gg


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0355v van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelis Fortuin chirurgijn


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0042r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ hoek Lanen [staat: op de hoek van de plaats]hoekhuis
 
koperAndries Claessen, gehuwd metlakenkoper1225-00-00 GG
koperAntie Reiners
huurder voor 10 jarenN. N. 50-00-00 GG
naastligger ten oostenRigst Hayes
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe Jancke Joukes
verkoperN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0143r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAndrys Claessen


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0175r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de hoek van de Brede Plaats]huis
 
koperHeere Andries 160-20-00 GG
huurderJan Ellerts blauwverver
naastligger ten oostenals huurder Sioerdt Ofkes mr. kleermaker
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten noordende weduwe van Reyner Lolkes
verkoperde crediteuren van Claes Andries


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0034v van 17 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHero Andries e.a.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0267r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats [staat: op de hoek van de plaats]huis
 
koperEwert Louwrens, gehuwd met500-00-00 CG
koperBerberke Jacobs
naastligger ten oostenburgemeester Rinnert Anis Wijnsma
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: de plaats of straat]
naastligger ten noordenTomas Gongrijp c.u.
verkoperAntje Heeres, gehuwd met
verkoperLieuue Pierskoopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-054Kleine Bredeplaats 25huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerwed. Doje Haitzes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-054Kleine Bredeplaats 25huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerwed. Doje Haitzes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035r van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLieuwe Piers koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-054 Kleine Bredeplaats 25huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerwed. Doeye Haytzes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0115r van 20 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe Piers koopman


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0031v van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe Piers koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-054 Kleine Bredeplaats 25huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerJacob Symons c.s.
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-06 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0131r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 25Lanen hoek Kleine Bredeplaatshuis
 
koperAntje Tjeerds, weduwe van518-00-00 GG
koperwijlen Lieuwe Piers koopman
huurderWatze c.s.mr. scheepstimmerman49-00-00 CG
huurder opkamerMarten Ates
naastligger ten oostenJacob Johannis schuitvaarder
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenObbe Ypes mr. hoedenmaker
verkoperAnne Eelkesmr. bakker
verkoperPier Eelkesmr. bakker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-054 Kleine Bredeplaats 25Albert Beuwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-054 Kleine Bredeplaats 25huis
eigenaarwed. Lieuwe Piers
gebruikerAlbert Bouwes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0051v van 12 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRutger Goslings c.s.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0165r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ hoek Lanen [staat: Bredeplaats]huis
 
koper door niaarClaas Sybrens Hoedtje huistimmerman286-00-00 GG
geniaarde koperPier Rutgers, gehuwd metmetselaar
geniaarde koperRinske Ruirds
huurder huisTjerk Ennes de Vries
huurder van de potkastBauke Martens
naastligger ten oostenWybe Nammens c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenEelke Jelles
verkoperAntje Tjeerds, weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Piers


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0187v van 6 mrt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ hoek Lanenhuis
 
koper door niaarSeerp Sybrens Hoedtje huistimmerman522-10-00 CG
geniaarde koperJan Minnes, gehuwd metscheepstimmerman
geniaarde koperRixtje Hendriks
huurder potkastBauke Martens 0-08-00 CG
naastligger ten oostenWybe Nammens n.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenEelke Jelles
verkoperClaas Sybrens HoedtjetimmermanZaandam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Sybrens Hoedtje, huistimmerman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen scheepstimmerman Jan Minnes x Rixtje Hendriks, een huis op de hoek van de Bredeplaats en Lanen, laatst bewoond door Claas Sybrens Hoedtje. De kelder en potkast worden nu gebruikt door Bauke Martens voor 8 st. per week. Geen grondpacht. Ten O. Wybe Nammes n.u., ten Z. de straat of Lanen, ten W. de Bredeplaats, ten N. Eelke Jelles. Gekocht van (Hendrik Sybrens Hoedtje, mr. timmerman, als gelastigde van zijn broer) Claas Sybrens Hoedtje, timmerman te Zaandam, voor 522 cg 10 st.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0127v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ hoek Lanenhuis
 
koperSara Jans, jongedochter van700-00-00 CG
koperJan Lammerts winkelier
naastligger ten oostenWybe Nammes n.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenEelke Jelles
verkoperSeerp Sybrens Hoedtjehuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSara Jans, jongedochter gesterkt met haar vader winkelier Jan Lammerts, koopt een huis op de hoek van de Bredeplaats en Lanen, bewoond door de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. Wybe Nammes n.u., ten Z. de straat of Lanen, ten W. de bredeplaats, ten N. Eelke Jelles. Gekocht van huistimmerman Seerp Sybrens Hoedtje voor 700 cg.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0041v van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeernd Jans


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0239r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeernd Jans


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0230v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBarend Vissser


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0020r van 30 aug 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ hoek Lanenhuis
 
koperRomke Butter, gehuwd met650-00-00 CG
koperGriettje Jelles
naastligger ten oostende weduwe van Wybe Nammerts
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordende weduwe van Dirk Jans
verkoperSara Jans, gehuwd met
verkoperBarend Visserkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Butter x Grietje Jelles kopen een huis op de hoek van de Bredeplaats en Lanen, nu door de kopers bewoond. Geen grondpacht. Ten O. wd. Wybe Nammerts, ten Z. de Lanen, ten W. de Bredeplaats, ten N. wd. Dirk Jans. Gekocht van Sara Jans x koopman Barend Visser voor 650 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-053 Kleine Bredeplaats 25Romke IJpes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-055 Kleine Bredeplaats 25Romke Butter3-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Romke Romkes Buttergeb 26 sep 1806 HRL, ged 12 okt 1806 HRL, in doopreg. ingeschreven als Bakker, N.H., ovl 8 feb 1813 HRL; wijk E-135, zv Romke Ippes B, en Grietje Jilles (de Jong); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Romke Eppes Butter... HRL 1800, 1802, 1806, BS ovl 1813, huw 1814, ovl 1826 1845 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk E-135, schipper, 1814. (GAH204); kind: IJde, geb 5 okt 1799 HRL, ged 15 okt 1799 HRL, zv Romke Ippes; Butter en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-135Kleine Bredeplaats 25Romke Butter Romke Butter schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1239Kleine Bredeplaats 25Frederik Hendriks BenningHarlingenkleermakerhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Anna Nak... ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Catharina Altringa... HRL 1851 wijk G-040, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Fredrik Dominicus Benning... HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259, 301; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-135; VT1839; F.H.B. eigenaar van perceel nr. 1239 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 47, huis, 42 ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-135Kleine Bredeplaats 25F Benning stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-135Kleine BreedeplaatsFrederik Benning40 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, kleermaker
E-135Kleine BreedeplaatsAnna Nak39 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-135Kleine BreedeplaatsGeertruida Benning14 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-135Kleine BreedeplaatsCatharina Altringa40 jFranekergezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-135Kleine Bredeplaats 25Aaltje Karstens de Kok, overleden op 3 oktober 184465 jr, geboren Tjerkgaast 16/6/1779, overleden Kleine Bredeplaats E 135, gehuwd, moeder van Klaaske Hayes Bruinsma (vrouw van Jan Lykles de Boer, loods). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Geertruida Helmer... sep 1830 HRL, Rooms Katholiek, dv Hendrik G.H., en Antje Jans Bretel; BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk E-135; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-032; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1239E-135 (de Lanen)Frederik H. Benningwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1239E-133 (Kleine Breedeplaats)Albertus van der Tamboezerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1239Kleine Bredeplaats 25 (E-133)Pieter Faber (Ezn.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats 25P. Faberjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
goudsmid


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 25 Pieter Faberzonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 25G. v/d Gaastwinkelier


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 25, HarlingenKleine Bredeplaats 25G. van der GaastHoekje, 'tsigarenmagazijn


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
K. Br. Plaats 25G. v.d. Gaast318Gross. in rookart.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
K. Br. Plaats 25G. v.d. Gaast972Gross. In rookart.


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 25Oud Harlingen Magazine 1994Fam. Klein-Pennewaard


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 25Oud Harlingen Magazine 1994G. v.d. Gaast tabakshandel, daarvoor: Goïnga, Faber, Tamboezer


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 25Oud Harlingen Magazine 1994daarna: fam. P. v.d. molen


1947 - kentekenadresnaam
B-31839
Kleine Bredeplaats 25Fa. G. van der Gaast


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
K. Br. PlaatsG. v.d. Gaast972Gross. In rookart.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
K. Br. PlaatsG. v.d. Gaast972Gross. In rookart.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
K. Br. PlaatsG. v.d. Gaast972Gross. In rookart.


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 25P. (Piet) v.d. Molen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 25rijksmonument 20477
  terug