Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Lanen 1 6-055 6-056 E-136 E-134
Naastliggers vanLanen 1
ten oostenLanen 3
ten zuidende Lanen
ten westenKleine Bredeplaats 25
ten noordenKleine Bredeplaats 23


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0041v van 10 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0174v van 16 sep 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyer Pyers


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0355v van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 1Lanen NZhuis
 
koperEecke Riens, gehuwd met200-00-00 GG
koperJelcke Pyers
naastligger ten oostenLolcke Wybes glasmaker
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenJelis Fortuin chirurgijn
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyer Pyers, gehuwd metkuiper
verkoperAnneken Pieters


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0356r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyer Pyers, gehuwd met
naastligger ten westenAnneken Pieters


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0103r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEeckel Riencks


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0127v van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEecker Riencx timmerman


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0273r van 15 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis en schuur van Reinsck, weduwe van
naastligger ten westenJan Minneman


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0042r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRigst Hayes


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0143r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 1Lanen NZhuis
 
koperClaes Doedes, gehuwd metmr. schilder530-00-00 GG
koperJantien Wybes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hibbe Uustes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenAndrys Claessen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Fransen, gehuwd met
verkoperRigst Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Doedes mr. schilder en Jantien Wybes kopen een huis zoals de verkoperse met haar wijlen man het bij decreet gekocht heeft, nz. Lanen. Ten O. Hibbe Ustes, ten W. Andrys Claesz. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Frans en Rigst Hayes voor 530 GG.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0018r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Doedes


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0071r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet voormalige huis van Claes Doedes


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009r van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van wijlen Claas Doedes


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0080v van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0052r van 28 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0104r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Douwes


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0175r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals huurder Sioerdt Ofkes mr. kleermaker


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0264v van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Wijnsma c.s.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0225r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Rinnert Aernts Wynsma c.soc.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0267r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Rinnert Anis Wijnsma


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-055Lanen 1huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-055Lanen 1huis
eigenaarburgem. Winsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-055 Lanen 1huis
eigenaarburgemeester Wynsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0115r van 20 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 1Lanen NZ1/2 huis
 
koper door niaarClaes Douwes Falkens brouwer150-00-00 CG
eigenaar van 1/2de kinderen van Claes Douwes
geniaarde koperPyter Minses, gehuwd metvarenspersoon
geniaarde koperAntje Cornelis
huurderN. N. 16-00-00 CG
naastligger ten oostenTrijntje Pyters
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenLieuwe Piers koopman
naastligger ten noordenObbe Ypes* hoedenmaker
verkoper van 1/3Stijntje Winsma meerderjarig vrijster
verkoper van 1/3Grietje Clases Winsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Sicko Menalda
verkoper van 1/3Geertje Winsma ongehuwde vrijster


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0031v van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 1Lanen NZhuis
 
koperJacob Jochums, gehuwd met270-00-00 CG
koperFokeltje Cornelis
huurderde koper Jacob Jochums 14-00-00 CG
huurderFokeltje Cornelis
naastligger ten oostenTrijntje Pyters
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenLieuwe Piers koopman
naastligger ten noordenObbe Ypes* hoedenmaker
verkoper van 1/2Trijntje Claeses Falkens, gehuwd met
verkoper van 1/2Johannes Elgersmabeurtschipper op Amsterdam
verkoper van 1/2Antje Claeses Falkens, gehuwd met
verkoper van 1/2Jacobus Nautamr. tingieter


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-055 Lanen 1huis
eigenaarJacob Jochems
gebruikerJacob Jochems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0086r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jochums schuitvoerder


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0131r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Johannis schuitvaarder


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-055 Lanen 1erven Jacob Jocchems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
6-055 /2Lanen 1Sikke Eelkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-055 Lanen 1huis
eigenaarerv. Jacob Jochums
gebruikererv. Jacob Jochums
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
6-055 /2Lanen 1huis
eigenaarRutger Goslings
gebruikerSikke Eelkes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0165r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybe Nammens c.u.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0187v van 6 mrt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybe Nammens n.u.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0127v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybe Nammes n.u.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0047v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Wybe Nammerts


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0020r van 30 aug 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Wybe Nammerts


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-054 Lanen 1Wijbe Swart, 26 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0123r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Wybe Nammerts


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-056 Lanen 1Wybe Nammerts wed1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-136Lanen 1Klaas Hanses Swartovl voor 1827, huwt met Jieke Wybes; BS ovl 1826; wed. K.H.S. eigenaar en gebruiker van wijk E-136, naaister, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-136Lanen 1Claas H Swart wedClaas H Swart wednaayster


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-136Lanen 1Jieke Wybes de Vries, overleden op 26 november 1826turf/strookoopvrouw Lanen E 136, wed. Klaas Zwart, moeder van wijlen Lijske, in leven te Franeker (moeder van minderjarige Klaas, Jieke en Trijntje Jans Dijkstra: gealimenteerd door armvoogdij Franeker) en wijlen Wybe Klazes Zwart, in leven zeilmakersknecht (man van wijlen Antje Berends, vader van Wytske Wybes Zwart: voogd is haar grootmoeder Wytske Jans, wafelbakker, wed. Berend Jans). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1240Lanen 1erven wed. Klaas ZwartHarlingenhuis (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-136Lanen 1Minke Wijgageb 1790 Midsland, Terschelling, ovl 29 okt 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Enne Ennes W, geb Symontje Jans; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 49 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-136; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-136LaanenAukje van Akkeren26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
E-136LaanenJouwkje S Moed25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-136LaanenMenke Wiga49 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-136Lanen 1Jan Bakker, overleden op 23 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 1/2 jr, overleden Lanen E 136. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-136Lanen 1Saske Dirks... Scheltinga, zv Dirk Tjietses en Rijnskje Foppes; BS huw 1820, ovl 1834, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1240E-136 (de Lanen)Lijkle Olphert Duikerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1240E-134 (De Lanen)Rafaël Paiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1240Lanen 1 (E-134)Raphaël Paiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 1 Walle de Jagerkoopman in lompen
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
  terug