Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 5 6-056 6-058 E-138 E-136
    Poortje 2 6-059 6-062 E-138 E-137
aangrenzende stegensteeg
Lanen 5't Poortje ten oosten


 


 


 


 


 


 


 


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0155v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Poortje WZ, hetvierkant plaatsje
 
koperSybren Sybrens, gehuwd metmr. tingieter155-00-00 CG
koperAuckjen Joostes Cuyk
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenSybren Sybrens, gehuwd metmr. tingieter
naastligger ten zuidenAuckjen Joostes Cuyk
naastligger ten westenJacob Aerts
naastligger ten noordenHendrick Formholt Leeuwarden
verkoperHendrick FormholtLeeuwarden


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0072r van 17 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperUlbe Cornelis mr. schoenmaker330-00-00 CG
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenThomas Groenwolt
verkoperJohannis Spannenburg mede als voogd van hun kindere, weduwnaar vanordinaris bode Admiraliteit in Friesland
verkoperwijlen Auckjen Tjebbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Cornelis, mr. schoenmaker, koopt een huis nz. Lanen. Ten O. een steeg genaamd `t Poortje, ten Z. die straat, ten W. [hiet ingevuld], ten N. Thomas Groenewolt. Geen grondpacht. Gekocht van bode bij de Admiraliteit Johannes Spannenburg, voor zich en voor zijn kinderen bij wl. Auckjen Tjebbes, voor 330 gg.


 


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0348r van 17 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZ bij de Lange Pijphuis
 
koperReynalda 236-07-00 GG
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N. kleermaker van het weeshuis
naastligger ten noordenThomas Groenewolt
verkoper q.q.Aucke Bremerman, curator over
verkoperJan Stavast, weeskind
verkoperMaria Stavast, weeskinderen van
erflaterwijlen Claes Stavast


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0074v van 1 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZ huis
 
koperDoede Sickes, gehuwd metkousenverkoper [staat: hoosverkoper]262-00-00 GG
koperTrijntie Gerrits
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJohannis
naastligger ten noordenTomas Groenwolt
verkoperJohanna de Jager, weduwe van
verkoperwijlen luitenant Westereems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Sickes, hoosverkoper x Trijntie Gerrits koopt huis nz. Lanen. Ten O. een steegje `t Poortje, ten Z. de straat, ten W. Johannes?, ten N. Tomas Groenwolt. Gekocht van Johanna de Jager wv ltn. Westereems?


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-056Lanen 5huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerDoede Sickes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
6-059Poortje 2kamer
eigenaarmr. Jurrien Harmens
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-056Lanen 5huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-4-1720
6-059Poortje 2kamer
eigenaarmr. Jurrien Harmens
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-056 Lanen 5huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerDoede Sickes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG
6-059 Poortje 2kamer
eigenaarmr. Jurjen Harmens
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-056 Lanen 5huis
eigenaarDoede Sikkes
gebruikerDoede Sikkes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
6-059 Poortje 2kamer
eigenaarRutger Goslings
gebruikerRutger Goslings
huurwaarde28-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-15-00 CG
opmerking[samen met 6-058]


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-056 Lanen 5wed. Doede Sikkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
6-059 Poortje 2Ellert Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-056 Lanen 5huis
eigenaarwed. Doede Sikkes
gebruikerDoede Sikkes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
6-059 Poortje 2half huis
eigenaarHarke Geerts
gebruikerHarke Geerts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0185r van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperPieter Reins Oosterbaan, gehuwd metschoolmeester800-00-00 CG
koperAntie Hanzes
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenRutger Goslings
naastligger ten noordenJohannes Taekes
verkoperPietje Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Doede Sikkes


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0108v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperJoost Zeeman, gehuwd metgerechtsbode400-07-00 GG
koperTrijntje Jans de Breed
huurderMartjen vroedvrouw [staat: goedvrouw]
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Rutger Goslings
naastligger ten noordenWytse Vettevogel
verkoperPieter van Arum, gehuwd metkoopman
verkoperAntje Hanses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Zeeman, geregtsboode x Trijntje Jans de Breed


 


 


 


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0010r van 22 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperHarmanus Anthony, gehuwd met140-00-00 GG
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJohannes W. Vettevogel
verkoperHendrik van der Meymr. brouwer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Anthony x Antje Rinses


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0166r van 26 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperReyer Gosses, gehuwd metscheepstimmerbaas350-00-00 CG
koperYebeltje Aukes
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende ? diaconie
naastligger ten noordenJohannes Vettevogel
verkoperHarmanus Anthony, gehuwd met
verkoperAntje Rinses


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0052v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperMinne Lammerts van der Veen mr. verver336-15-00 CG
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenJohannes Wytzes
verkoper q.q.Gerbrandus Pettinga, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Jan Bertels, gelastigde vankoopman
verkoperReyer Gosses en hun onmondige kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Ybeltje Aukes


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-058 Lanen 5Minne van der Veen2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-138Lanen 5Minne Lammerts van der Veen... huw 1818, ovl 1823, ovl 1825; eigenaar en gebruiker van wijk E-129, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-138, verfwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-144; gebruiker Pieter D. Siderius, verwersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-138Lanen 5Minne van der Veen M van der Veen verfwinkel
E-138Poortje 2M van der Veen verfwinkel


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 99 van 29 aug 1825
adressoortbedraggebruik
E-138Lanen 5koopaktefl. 200huis E-138
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
koperPieter Douwes Siderius


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1242Lanen 5Pieter Douwes SideriusHarlingenverwerhuis of werkplaats en erf (102 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1242Poortje 2Pieter Douwes SideriusHarlingenverwerhuis of werkplaats en erf (102 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-138Lanen 5Tjeerd Mathijsses Ouendag... Tjerds O, en Aafke Broers(= Harmens Broos); BS huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-078, wijk E-138; en Doetje Mathijsses Ouendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1242E-138 (de Lanen)Hermanus Sideriuswerkplaats


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1242*E-136 (De Lanen)Hermanus Sideriuskantoor en werkplaats
Sectie A nr. 1242*E-137 (Het Poortje)Hermanus Sideriuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4735Lanen 5 (E-136)Thomas G. van Slootenwerkplaats


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen 5Th.G. van der Slootenjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
verver


2000 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 5, HarlingenLanen 5T.G. van Slootengeneraal agent (van de white star line)
  terug