Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Poortje 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerPoortje 7(niet bekend)(niet bekend)E-141E-140


Naastliggers vanPoortje 7
ten oostende Drie Roemersteeg
ten zuidenPoortje 9
ten westenhet Poortje
ten noordenPoortje 5


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0141r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 7Poortje OZ 7/9/11 [staat: op de plaats in de Poort]400‑00‑00 GGdrie kamers of woningen
koperFaes Nieses c.u.
koperDirck Jans c.u.
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]]
naastligger ten zuidenGeorgien Hiddes
naastligger ten westenPoortje [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Marthen Feddes
verkoperNeel Marijns, weduwe van
verkoperwijlen Sipcke Syoertz


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Jansen


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0326v van 21 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 7Poortje OZ, het100‑00‑00 CGwoning met onder- en bovenkamer
kopervroedsman Livius Rypema, gehuwd metapotheker
koperTrijntje Jans Kuik
naastligger ten oosten [staat: westen]Drie Roemersteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Geertje Maevis
naastligger ten westen [staat: oosten]Poortje, het
naastligger ten noordenRuird Tjeerds wijdschipper
verkoper q.q.Ruird Tjeerds, curator overwijdschipper
verkoper van 1/4Antje Asmus te Franeker
verkoper van 1/4Pytter Jelleszeevarend persoon
verkoper van 1/4Clara Coerts, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Andries Holcama
verkoper van 1/8Sybe Obbes, gehuwd met te Makkum
verkoper van 1/8Trijntie Coerts
verkoper van 1/8Antie Coerts, gehuwd met
verkoper van 1/8Hielke Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Rijpema, vroedsman en apotheker x Trijntje Jans Cuik koopt een woning bestaande uit een onder- en een bovenkamer, in het Poortje. Ten O. de Drie Romerssteeg, ten W. het Poortje, ten Z. erven Geertje Mairs?, ten N. de verkopers. Gekocht van Ruurd Tjeerds, wijdschipper, als gelastigde van Antje Asmus te Franeker, voor 1/4, Pytter Jelles, zeevarende, voor 1/4, Clara Coerts x Andries Holkema, voor 1/4 en Sybe Abbes te Makkum, als voogd over Trijntje Coerts en Antje Coerts x ...? Annes, samen voor 1/4, voor 100 cg.


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0166v van 29 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 7Poortje OZ, Kleine Bredeplaats in het291‑07‑00 GGhuis
koperFaas Pyttes baantjer onder de jurisdictie van Harlingen
huurderWouter Jetses c.u.
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenWerp Heyns c.s.
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordenJan Pytters Vettevogel
verkoperJan Jacobs Kuikmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFaas Pytters, baantjer (lijnslager), koopt huis in het Poortje, op de Bredeplaats oz. Ten O. de Drie Romerssteeg, ten W. het Poortje, ten Z. Werp? Heyns, ten N. Jan Pytters Vettevogel. Gekocht van Jan Jacobs Kuik, mr. bakker.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0262r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFaes Pyters


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0114v van 11 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFaes Pyters


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0222r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 7Poortje OZ, Kleine Bredeplaats in het250‑14‑00 GGhuis
koperSipke van Sloten koopman
huurder benedenPopke Wybes c.u.timmermansknecht30‑00‑00 CG
huurder bovenStyntje Watzes 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenJ. Ackringa
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wytze Vettevogel
verkoper q.q.burgemeester Roelof Meintz, executeur testamentair
verkoper q.q.Hessel Heerema, executeur testamentair vanmr. bakker
verkoperAntje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Johan Janzen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke van Slooten, koopman, koopt een hecht en welbetimmerd huis c.a., in `t Poortje, oz. Bredeplaats, beneden en boven verhuurd. Ten O. de Drie Romerssteeg, ten W. het Poortje of de algemene straat, ten Z. J. Ackringa, met wie de trap om buiten op en af te gaan, en de regenwaterbak massaal zijn, ten N. erven Wytze Vettevogel. Gekocht van Roelof Meintz, burgemeester, en Hessel Heerema, mr. bakker, als executeurs van de boedel van Antje Hendriks, laatst wd. Johan Janzen, voor 250 gg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0039r van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen van Sloten


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-141Poortje 7Jan Harmens Deurnat... Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS ovl 1813, huw 1835, ovl 1882; gebruiker van wijk E-141; eigenaar is Sipke van Slooten erven; medegebruiker Taeke H. Poort, timmerknegt, 1814. (GAH204); oud 67 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-141Poortje 7Jan Minnes Minnema... Grote Kerk HRL 1799, 1804, BS huw 1815, huw 18161822 huwelijken, ovl 1834, ovl 1894; gebruiker van wijk E-141, varensgesel; medegebruiker Jan H. deurnat; eigenaar is Sipke van Slooten erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-141Poortje 7Sipke Jaenes van Slooten... vS. eigenaar van wijk C-165; gebruiker Tjeertje van Slooten, winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-141; gebruikers Jan Minnes Minnema, varensgesel, Jan H. deurnat, 1814. (GAH204); bij ovl 66 jaar oud; begraven ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-141Poortje 7Sipke van Slooten ervenJan Minnes Minnema varensgesel
E-141Poortje 7Sipke van Slooten ervenJan H Deurnat


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1247Poortje 7Tjeertje van SlootenwinkelierscheHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-141Poortje 7Geeske S Fokkensoud 43 jaar, geb Goutum en wonende te HRL. 1839, wijk E-141; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-141Poortje 7Hermanus van der Heide... BS huw 1819, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-171; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-141; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-141LaanenHerms. van der Heide47 jgeenHarlingenm, protestant, gehuwd
E-141LaanenGeeske S Fokkens43 jGoutumv, protestant, gehuwd
E-141LaanenJohannes van der Heide19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-141LaanenEeuwe van der Heide10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-141LaanenJan van der Heide6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-141LaanenBerber van der Heide15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1043 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-141Poortje 7Elisabeth Sybrens Hoedtje, overleden op 10 januari 184859 jr (geboren 31/8/1788), overleden Poortje E 141, gehuwd, moeder van Grietje (vrouw van Sake Saakstra, tichelaarsknecht Midlum), Dirkje (vrouw van afwezige Hein Walgreen, varensgezel op reis naar Havanna) en Maria-Magdalena Snijder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-141Poortje 7Wessel Jans Kuipersgeb 1789 Echten, huwt met Maria Klases, (gk), N.H., zeekapitein, A 30 mei 1860 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-141


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1247het Poortje E-141Reinder Steeksmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1247Het Poortje E-140Rafaël Paiswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1247Poortje 7 (E-140)Raphaël Paiswoonhuis


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Poortje 7Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Poortje, 't 7K. Rodenburgtransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
't Poortje 7H. (Hendrik) v.d. Veen
  terug