Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schoolplein 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Schoolplein 1 6-076 (niet bekend) E-160 E-154
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schoolplein 3 6-076 (niet bekend) E-160 E-154
 huisnummer lager   Schoolplein 7 6-077 (niet bekend) E-160 E-154
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-076Schoolplein 1pakhuis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerOene Tijssen
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
6-077Schoolplein 7kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerPieter Pieters
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-076Schoolplein 1pakhuis
eigenaarburgem. Haselaer
gebruikerJan Fabritius
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
6-077Schoolplein 7huis
eigenaarburgem. Haselaer
gebruikerPieter Pieters
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-076 Schoolplein 1packhuis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerburgemeester Haselaer
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-00 CG
6-077 Schoolplein 7huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerWillem Remmerts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-076 Schoolplein 1pakhuis
eigenaarwed. burgemeester Haselaar
gebruikerJan Wouters [doorgehaald]
gebruikerFreerk Fontein [doorgehaald]
opmerkingledig
6-077 Schoolplein 7huis
eigenaarwed. burgemeester Haselaar
gebruikerAnne Westers
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-077 Schoolplein 7Sikke Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-076 Schoolplein 1pakhuis
eigenaarwed. Jan IJsenbeecq
gebruiker
opmerkingleedigh
6-077 Schoolplein 7huis
eigenaarwed. Jan IJsenbeecq
gebruiker
opmerkingleedigh


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-160Schoolplein 1Eeltje Hiddes Witteroos... met Aukje Gerrits Rex op 20 mei 1798 HRL, 2e huwt met Martje Jans de Bruins op 15 mei 1808 HRL, ovl wijk E-160, zeilmakersknecht in 1812, N.H., kinderen: Niesje Eeltjes W, geb 1808 HRL, Gerrijt Eeltjes, geb 15 sep ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-160Schoolplein 1Gooitjen S Stinstra... Braam; BS ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk E-159, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-160, stal en wagenhuis; gebruiker Eeltje Witteroos wed; 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-164; gebruikers ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-160Schoolplein 1G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-160Schoolplein 3G S Stinstra stal en wagenhuis
E-160Schoolplein 7G S Stinstra stal en wagenhuis
E-160Schoolplein 1Eeltje Witteroos wed
E-160Schoolplein 3Eeltje Witteroos wed
E-160Schoolplein 7Eeltje Witteroos wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1142Schoolplein 3Cornelis HarmensHarlingenzeehandelaarhuis (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1143Schoolplein 1Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarstal (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1261Schoolplein 7erven Gooitje StinstraAssenstal (44 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-160Schoolplein 1Maike Bonnes van Dijk... 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk H-198; oud 38 jaar, (vnm: Marijke B. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-160; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-160Schoolplein 1Sybe Jacobs Dekker... huw 1829, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-198; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-160; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-160Schoolplein 1Thomas Baukes Bakker... huw 1815, huw 1816, huw 1823, huw 1829, ovl 1846; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL, stadsmajoor, wijk E-160; VT1839; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, agtste quartier, no. 115 mei 1802, mei 1803, mei ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-160LaanenThomas Bakker69 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, stads majoor
E-160LaanenThomas Bakker69 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, stads majoor
E-160LaanenThomas Bakker69 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, stads majoor
E-160LaanenAnna R Smid19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenAnna R Smid19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenAnna R Smid19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenJohanna R Smid17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenJohanna R Smid17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenJohanna R Smid17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenSjouwkjie Dijk11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenSjouwkjie Dijk11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenSjouwkjie Dijk11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenSiebo Dekker34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
E-160LaanenSiebo Dekker34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
E-160LaanenSiebo Dekker34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
E-160LaanenMaayke B van Dijk38 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-160LaanenMaayke B van Dijk38 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-160LaanenMaayke B van Dijk38 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-160LaanenJohanna Dekker2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenJohanna Dekker2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenJohanna Dekker2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1261E-160 (de Lanen)Pieter Rodenhuis Az.pakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2847E-154 (De Lanen)Reinder D. de Jonghwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4375Schoolplein 1 (E-ong)Anna G. Nijdhold (wed. H. Snijder)woonhuis
Sectie A nr. 4374Schoolplein 3 (E-ong)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis
Sectie A nr. 4075Schoolplein 7 (E-155)R.K. Gemeenteschool


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schoolplein 7 Franciscus Rammeloomosselvisscher
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schoolplein 7W.A. de Boerslager


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen (Schoolplein)Gemeente en Gem. Instellingen585Gem. Bur. v. Maatsch. Hulpbetoon


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schoolplein 7, HarlingenSchoolplein 7 de Noordwesthoekwerkgemeenschap


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schoolplein 3beeldbepalend pand6 van 10
Schoolplein 7rijksmonument 20650
  terug