Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 28 6-025 6-022 E-168 E-033
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 28naamloze steeg ten oosten


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1680 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 28 (in particulier bezit), HarlingenVoorstraat 28 (in particulier bezit)Ao 1680 den eersten Juli
dagh, Sjoerd Dircx de
eerste Steen hier lagh.
VERBOUWD door H.T. 1870
Deze steen is afkomstig uit de steeg aan de oostgevel van het pand Voorstraat 28.


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 28Voorstraat ZZ3/4 huis alwaer de Stadtsroeper uithangt
 
koperJan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmid700-00-00 GG
eigenaar van 1/4Jan Dircxen Roordamr. goud- en zilversmid
naastligger ten oostengemeensman Dirck Sjoerdts
naastligger ten westenFrans Reiners Templar
naastligger ten noordenVoorstraat
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperGerryt Schouten, gehuwd metWeesp
verkoperChristina OlivierWeesp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirx Roorda, mr. goud- en zilversmid koopt 3/4 huis, waarvan hij al 1/4 bezit, zz. Voorstraat, alwaar 'de Stadsroeper' uithangt. Ten O. de gemeensman Dirk Sjoerdts, ten W. erven Frans Reiners Templar, ten N. de straat. Gekocht van Gerryt Schouten x Christina Olivier te Weesp.


 


 


 


 


 


 


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0068v van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 28Voorstraat ZZhuis, hof en 2 kamers daarachter
 
koperCatharina Bruinsfeldt, weduwe van2400-00-00 CG
koperwijlen oud burgemeester Johannes Quicklenburg
toehaakeen gouden ducaat voor de dochter van Elisabeth Roorda
huurderburgerkolonel Hilbrandt Beima mr. chirurgijn 104-08-00 CG
huurder kamer 1 achter dit huisJoost timmerman
huurder kamer 2 achter dit huisSytske waster
demonstrantburgemeester dr. Philippus Belida
naastligger ten oostenSytse Doedes
naastligger ten oostenoud rentmeester Wassenaer
naastligger ten zuidenCatharina Bruinsfeldt
naastligger ten westenburgemeester P. Belida
naastligger ten westenRoeloff van Duiden
naastligger ten noordenVoorstraat en de borgwal
verkoperElisabeth Roorda, dochter en erfgenaam van
verkoperhaar wijlen vader Jan Dirks Roorda, maar ook erfgenaam vanmr. goudsmid
verkoperhaar wijlen broeder Durk Roorda
verkoperElisabeth Roorda, gehuwd met
verkoperJohannes Feja WinterLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje (Catharina) Bruinsveld wv burgemeester Johannes Quicklenburg koopt een welgelegen huis zz. Voorstraat, met een hof erachter en vrij uitgang naar de Lanen. Het is verhuurd aan stadscolonel en mr. chirurgijn Hilbrandt Beima. Ten O. de oud-rentmeester Wassenaar en Sytse Doedes, ten Z. de koper, ten W. burgemeester Belida en Roelof van Duiden, ten N. de straat en burgwal? Gekocht van Elisabeth [Jans] Roorda x Johannes Fejo Winter te Leeuwarden, als mede-erfgename van haar vader Jan Dirks Roorda, mr. goudsmid, en het verdere recht bekomen hebben de bij scheiding van wl. haar broer Dirk [Jans] Roorda, voor 2400 cg. met een gouden ducaat als geschenk voor haar dochter.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-025Voorstraat 28tuin
eigenaarwed. dr. Belida
gebruikerwed. dr. Belida
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-025Voorstraat 28tuin
eigenaarwed. dr. Belida
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-025 Voorstraat 28tuin
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerburgemeester Haselaer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-025 Voorstraat 28tuin
eigenaarwed. burgemeester Haselaar
gebruikerwed. burgemeester Haselaar
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0221v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 28Voorstraat ZZhuis, dubbele hof en achterhuis
 
koperJan Tomas IJsenbeek, gehuwd metlakenkoper3420-14-00 GG
Eelkjen Eelkes Wildschut
huurderAuke Haselaar
huurder achterhuisBote Oebeles assistent
naastligger ten oostenJan Tomas IJsenbeek, gehuwd metlakenkoper
naastligger ten oostenEelkjen Eelkes Wildschut
naastligger ten zuidenGerben Johannis mr. schoenmaker
naastligger ten westenFredrik Schotsman boekdrukker
naastligger ten westenDuizend Deuren
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/3Johannis van Wetzensecretaris Vijfdeelen Zeedijken
verkoper van 1/3Catarina Haselaar, gehuwd met
vroedsman Jan Donkertichelaar
verkoper van 1/3Auke Haselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tomas IJsenbeek, lakenkoper x Eelkjen Eelkes Wildschut koopt een huis, tuin en achterhuis zz. Voorstraat. Vrije in- en uitgang naar de Lanen door de steeg langs het achterhuis, maar ook door de Duizenddeurensteeg naar de Voorstraat en de Lanen. Ten O. de kopers, ten Z. Gerben Johannis en Jan Yedes, ten W. de boekdrukker Frederik Schotsman en de Duizenddeurensteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Johannis van Wetzen voor 1/3, Catarina Haselaar vrouw van Jan Donker voor 1/3, en Auke Haselaar voor 1/3.


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-025 Voorstraat 28tuin
eigenaarwed. Jan IJsenbeecq
gebruikerwed. Jan IJsenbeecq
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0123v van 13 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 28Voorstraat ZZhuis, hof en achterhuis
 
koperDirk Wildschut koopman en fabrikant6000-00-00 CG
huurder achterhuisDirk Wildschut
naastligger ten oostensteeg naar de Lanen
naastligger ten oostenhet pakhuis van wed. C. Nauta
naastligger ten oostenPyter Andries
naastligger ten zuidenLouw Jans Wijnalda
naastligger ten zuidenEvert Jans Wijnalda
naastligger ten westende weduwe van Jan Hoogland en zoon
naastligger ten westenDuizend Deurensteeg (grenst aan de tuin)
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEelkjen Eelkes Wildschut, weduwe van
verkoperwijlen Jan Thomas IJsenbeek
verkoperThomas Jans IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Wildschut, fabriqeur, koopt huis en hof en achterhuis, zz. Voorstraat met vrije in- en uitgang aan beide zijden, nl. door de steeg langs het achterhuis naar de Lanen en door de Duizenddeurensteeg naar Lanen en Voorstraat. Ten O. het pakhuis van wd. C. Nauta en Pieter Andries, ten Z. Louw en Evert Jans Wijnalda, ten W. Jan Hoogland, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Eelkje Eelkes Wildschut wv Jan Thomas IJsenbeek en Thomas Jans IJsenbeek.


 


 


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0219r van 11 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 28Voorstraat ZZhuis, tuin, stalling en wagenhuis
 
koperJan Fontein 4135-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis Sivilien c.s.
naastligger ten zuidensteeg naar de Lanen
naastligger ten westenvroedsman H. Radsma
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/3Eeke Wildschut, erfgenaam, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen A. Wybenga
verkoper van 1/3Hendrina Wildschut, erfgenaam, huisvrouw van
verkoper van 1/3Pieter J. Hannema
verkoper van 1/3Gregorius Coopmans, erfgenaam, gemachtigde vanmedicinae doctorFraneker
verkoper van 1/3professor Gadzo Coopmans, zoonmedicinae doctorFraneker
erflaterDirk Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fontein koopt huis, tuin, stalling en wagenhuis zz. Voorstraat. Ten O. het huis 'Sivilien', ten W. de vroedsman H. Radsma, ten Z. een steeg naar de Lanen, ten N. de Voorstraat. Met vrije in- en uitgang aan beide zijden, langs het achterhuis (dat nu van Hendrina Wildschut is) naar de Lanen en door de Duizenddeurensteeg naar de Voorstraat en naar de Lanen. Er is ook een steeg ten O. tezamen met 'Sivilien' en nog een stal en wagenhuis, die gebruikt worden door Henne Sytzes maar voorheen van Pieter Tetrode was, maar die moeten op verzoek van de koper worden ontruimd. Er zijn nog veel meer bedingen. Gekocht van Eeke Wildschut wv A. Wybinga, Hendrina Wildschut, vrouw van Pieter J. Hannema en Georgius Coopmans, med. dr. te Franeker voor de kinderen van zijn zoon Gadzo Coopmans v/h med. dr. en professor te Franeker, elk voor 1/3 deel als erven van Dirk Wildschut, voor 4135 gg.


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-022 Voorstraat 28Jan Fontein9-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-168Voorstraat 28Jan Fontein... wijk B-042, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-039, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-168, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-014, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-168Voorstraat 28Jan Fontein wagenhuis ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1130Voorstraat 28wed. Pieter Feytema TjallingiiHarlingenhuis en tuin (610 m²)


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1130Voorstraat 28wed pieter feitema tjallingii215 gl.10.00 gl.15.000 gl.7.00 gl.15.00 gl.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-168Voorstraat 28Alle Lieuwes Touwslager... in 1851, N.H., zv Lieuwe Alles T, en Eeke (Koerts); BS huw 1823, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-168; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-088; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-168Voorstraat 28Loltje Tjeerds de Vries... en 5 okt 1823, N.H., dv Tjeerd Piebes dV, en Lolkje Sapes; BS huw 1823, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-168; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-088; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2633E-168 (de Lanen)Aafke Tjallingii vrouw van mr. A.G. van Velsen Wiersmaachterhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 21 okt 1870
E-168Voorstraat 28Een uitmuntend ingerigt Heerenhuis, bevattende diverse logeabele vertrekken [etc.] aan de Voorstraat, laatst als eigenaarsche bewoond door mevrouw de wed. va, Wiersma. Provisioneel verkocht op 2 dec 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 11 dec 1870
E-168Voorstraat 28Een uitmuntend ingerigt Heerenhuis, bevattende diverse logeabele vertrekken [etc.] aan de Voorstraat, laatst als eigenaarsche bewoond door mevrouw de wed. va, Wiersma. Finaal verkocht op 16 dec 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2633E-033 (Voorstraat)Sijbren B. Bosachterhuis
Sectie A nr. 2633E-033 (Voorstraat)Sijbren B. Boswoonhuis


1884 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28S.B. Bos


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2633Voorstraat 28 (E-033)Jacobus Hannema (Jzn.)woonhuis


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28Jac. Hannema37


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.E.C.D. Nierstrasz56Geneesheer


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28E.C.D. Nierstrasz56Geneesheer


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 28E.C.D. Nierstrasz56geneesheer


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 28J. Duijster56Geneesheer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 28 Johannes Duijsterarts
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 4500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesheer


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesheer


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28W. Sinnema131City Mag.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 28W.Sinnemawinkelier
Voorstraat 28aG.A.Heslingachemicus
Voorstraat 28amej. A.Heslingaonderwijzeres


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28 City magazijn


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28 Interieur, 'twanddoeken, souvenirs


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.R. Adema513Beh., stoffeerderij, verhuiz.


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28R. Ademastoffeerderij, woning-inrichting


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstrR. Adema2513Behanger stoff verhuiz


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28 t Interieurwoninginrichting


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 28J. (Johan) Gort


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28J. Gortwoninginrichting


1981 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28J. Gortwoninginrichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 28rijksmonument 20718
  terug