Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 29 6-078 6-074 E-169 E-161
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-078Lanen 29kamers
eigenaarReiner Cl. Fontein
gebruiker
opmerkingdoen geen huir


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-078Lanen 29huis
eigenaarR. Fontein
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoet geen huir


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-078 Lanen 29huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruiker
opmerkingdoen geen huir


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-078 Lanen 29huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerEvert Goslings
huurwaarde15-12-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-078 Lanen 29Evert Goslings, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-078 Lanen 29huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerEvert Goslings
huurwaarde15-12-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG


 


 


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0275r van 9 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 29Lanen NZ, steeg OZ tussen Odolphisteeg en de zgn. Duizenddeuren aan dehuis
 
koperHenne Sydses, stal en wagenhuissleper400-00-00 CG
naastligger ten oostenRemke Wopkes
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Jacobus Brouwer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Dirk Wildschut n.u.
verkoperPieter Tetrode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHenne Sytses, sleper, koopt een stalling en wagenhuis oz. v.d. steeg die tussen de Sint Odolphisteeg en de Duizenddeurensteeg ligt, nz. Lanen. (Is dat de Bauck Conincxsteeg?). Ten O. Romke Wopkes, ten W. die steeg, ten Z. Dirk Wildschut, ten N. Jacob Brouwer. Gekocht van Pieter Tetrode, voor 400 cg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0092v van 14 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 29Lanen NZ in een steeg tussen Sint Odolphisteeg en Duizenddeurensteegwagenhuis
 
koperWijnand Hoekers mr. slager200-00-00 CG
huurderWijnand Hoekers mr. slager25-00-00 CG
naastligger ten oostenAdam Lentz
naastligger ten zuidende heer J. Fontein
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenP. Hannema
verkoperHinne Zytseskoemelker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijnand Hoekers, mr. slager, koopt stalling en wagenhuis oz. van de steeg, nz. Lanen, tussen Sint Odolphisteeg en Duizenddeurensteeg. Ten O. Adam Lentz, ten W. de steeg, ten Z. J. Fontein, ten N. P. Hannema. Gekocht van Hinne Zytses, koemelker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-074 Lanen 29Wijnand Hoekers1-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-169Lanen 29Lourens Hoekersgeb 1810/11, ovl 13 jun 1812 HRL; wijk E-169, zv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-169Lanen 29eyldert Jansgeb 1742 ... , ovl 10 feb 1813 HRL; wijk E-169, korendrager; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-169Lanen 29Wijnand Hoekers... huw 1815, ovl 1833, ovl 1834, ovl 1842, ovl 1849, ovl 1850, ovl 1852,; eigenaar en gebruiker van wijk E-169, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-170, slager, 1814. (GAH204); W.H. eigenaar van percelen nrs. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-169Lanen 29Wijnand Hoekers Wijnand Hoekers stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1267Lanen 29Wijnand HoekersHarlingenvleeschhouwerstal en erf (102 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-169Lanen 29Aukje Waltjegeb 12 okt 1808 Kollum, ovl 26 nov 1875 HRL, huwt met Taeke Bakker, N.H., dv Pieter W, en Fokeltje ... ; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk E-169


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-169Lanen 29Taeke Dirks Bakker... zv Dirk Foppes B, . en Geertje Jans Visser; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1846, ovl 1871, bev.reg. 1851 wijk E-169; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk E-140; VT1839; T.D.B. eigenaar ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1267E-169 (de Lanen)Wijnand Moddersbergplaats


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1267E-161 (De Lanen)Coenraad van der Meulen Kunéewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1267Lanen 29 (E-161)Pieter van der Meulen Kuneebergplaats


1915 - schoolgeldadresnaam
Lanen 29Jacobus Hollander


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 29 Jacobus E. Hollanderwerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
  terug