Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 35 6-080 6-076 E-171 E-163
1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0124r van 19 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZhuis
 
koperDirck Pyters Maes, gehuwd met600-00-00 GG
koperTrijntke Walings
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostenThomas Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Lijske van Bredae
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEelcke Beerns, gehuwd metAmeland
verkoperMartie Wilckes


 


 


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0174v van 6 dec 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZ [niet vermeld] huis, loods en plaats
 
koperIdsert van Hittinga, gehuwd met1306-00-00 GG
koperSijke van Hilkama
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van IJsbrant Toenis
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenBuwe Luytties
naastligger ten noordenRinske Tialkes Feitama
verkoperStoffel Baniers, gehuwd met
verkoperAntie Cornelis


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0174v van 6 dec 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZ [niet vermeld] huis, loods en plaats
 
koperIdsert van Hittinga, gehuwd met1306-00-00 GG
koperSijke van Hilkama
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van IJsbrant Toenis
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenBuwe Luytties
naastligger ten noordenRinske Tialkes Feitama
verkoperStoffel Baniers, gehuwd met
verkoperAntie Cornelis


 


 


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZ1/2 huis, loods en plaats
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende erven van Hessel Fridses
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenDoede Piers kuiper
naastligger ten noordende erven van Rinske Tialckes Feytema
Liuue Johannes, curator
Epeus Kiestra, curatoren overnotaris
verkoperAnthony van Hittinga, kind en erfgenaam
verkoperAeffke van Hittinga, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Sijcke van Hylcama, weduwe van
erflaterwijlen Idsert van Hittingabijzitter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (15) ten verzoeke van (Liuue Johannes en Epeus Kiestra? not. publ. als curatoren over) Anthony en Aeffke van Hittinga, nagelaten kinderen en erfgenamen van hun moeder Sijcke van Hylcama x de bijsitter Idsert van Hittinga, 1/2 huis, loods en plaatsje nz. Lanen. Ten O. Hessel Fridses erven, ten W. Doede Piers cuyper, ten N. Rinske Tialckes Feytema erven. Grondpacht 60 st.?


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0049r van 8 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZ1/2 huis, loods en plaats
 
koperFoppe Tiercx Romeda 717-23-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
bewonerBaucke Johannis
naastligger ten oostende erven van Hessel Fridses
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenDoede Piers kuiper
naastligger ten noordende erven van Rinske Tialckes Feytama
verkoperde nagelaten boedel van wijlen Idzart van Hittinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Tiercx Romeda koopt 1/2 huis nz. Lanen, nu bewoond door Baucke Johannis. Ten O. erven Hessel Fridses, ten Z. de straat en diept, ten W. kuiper Doede Piers, ten N. erven Rinske Tialckes Feytama. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht (de commissarissen over de nagelaten boedel van) Idzart van Hittinga voor 717 GG 23 st 8 pn.


 


 


 


 


 


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0051v van 29 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZ12/14 huis (1/2 en 5/7 van 1/2)
 
koperHeere Dirx, gehuwd methuistimmerman363-12-00 GG
koperRinske Jans
eigenaar van 2/14 (2/7 van 1/2)Rinske Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenPytter Sybrens Sonnema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSicco Salomons havenmr.
naastligger ten noordenFontein koopman
naastligger ten noordenJoost Michiels
verkoper van 7/14 (1/2)Trijntie Wytses, gehuwd met
verkoper van 7/14 (1/2)Andries Symonswijdschipper
verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2)Mayke Jansen, gehuwd met
verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2)Dirk Annesmr. schoenmaker
verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2)Wybe Jansen
Jetse Jelles, gecommitteerde uit
verkoper van 1/14 (1/7 van 1/2)de crediteuren van de boedel van Romke Jansen KeivytAmsterdam


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-080Lanen 35huis
eigenaarHeere Dirks
gebruikerHeere Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-080Lanen 35huis
eigenaarHeere Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
opmerkingaen de executeur bet:


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-080 Lanen 35huis
eigenaarHeere Dirks
gebruikerHeere Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-080 Lanen 35huis
eigenaarHere Dirks
gebruikerHere Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-080 Lanen 35wed. Heere Dirks, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-080 Lanen 35huis
eigenaarwed. Heere Dirks
gebruikerwed. Heere Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0109v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZhuis en tuintje
 
koperJacob Houtkoper, gehuwd metwijdschipper550-00-00 GG
koperJanke Annes
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jan Olivier
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDirk Jansen
naastligger ten noordenHarmen Agema
Robijn Arjens, curatorkoopman
Sierk Tolsma, curatoren overkoopman
verkoper van 1/2Antje Jacobs, voor 1/2 erfgename van haar grootmoeder en nagelaten minderj
Jacob Andries, en voor 1/2 erfgename van haar grootmoeder
verkoper van 1/2Trijntje Andries, weduwe van
wijlen Ruird Symens, erfgenamen van
erflaterRinske Jans, weduwe van
erflaterwijlen Herre Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Houtkoper, wijdschipper x Janke Annes kopen huis en tuintje aan de noordkant van de Laenen, laatst bewoond door Rinske Jans en metter dood ontruimd en nagelaten. Grondpacht 6 st aan de Stad. Ten O. vroedsman Jan Olivier, ten W. Dirk Jansen, ten Z. de straat en Laenen, ten N. Harmen Agema. Met vrije in- en uitgang in de steeg ten westen van deese huisinge plaets geleegen. Gekocht van Robijn Arjens en Sierk Tolsma, kooplieden, als geauthoriseerde curatorien over Antje Jacobs, nagelaten minderjarige dochter van Jacob Andries voor 1/2 erfgename van haar wl. grootmoeder Rinske Jans wv Heere Dirks onlangs overleden. De andere 1/2 door Trijntje Andries wd. Ruird Symens. Samen voor het geheel, voor 550 gg.


 


 


 


 


 


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0294r van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZhuis
 
koperJohannes Norel mr. loodgieter326-14-00 GG
huurderLiskje 15-00-00 CG
naastligger ten oostenHarke J. van der Stok
naastligger ten westenHarmen Homeule mr. bontwever
naastligger ten noordenAdam Lentz mr. verver
naastligger ten zuidenLanen
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk, weduwe van
verkoperwijlen Jacob S. Brouwer


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0003r van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZhuis
 
koperDavid Willems mr. scheepstimmerman385-00-00 CG
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHarmen Homeulen
naastligger ten noordenAdam Lents
verkoperJohannes Norelmr. loodgieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Willems, mr. scheepstimmerman, koopt een welbetimmerd huis nz. Lanen. Het huis heeft meerdere vertrekken, een grote plaets, zolder etc. Ten O. Harke v.d. Stok, ten Z. de Lanen, ten W. Harmen Homeulen, ten N. Adam Lentz. Gekocht van mr. loodgieter Johannes Norel, voor 385 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0113r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZhuis
 
koperRuurd Pieters Zwart, gehuwd metvarensgezel500-00-00 CG
koperElizabeth R. van Dijk
naastligger ten oostenH. van der Stok
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenH. Homeulen
naastligger ten noordenH. Lentz
verkoperDavid Willemsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pieters Zwart, varensgezel x Elisabeth R. van Dijk koopt huis wijk F-172. Ten O. Harke v.d. Stok, ten W. Harmen Homeulen, ten Z. de Lanen, ten N. A. Lentz. Gekocht van David Willems, scheepstimmerman.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-076 Lanen 35Ruurd Pieters3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Berend/Barend Johannes Groen... Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1816, huw 1821, ovl 1848, ovl 1856,; eigenaar en gebruiker van wijk E-171, schoenmaker, medegebruiker Jan Top, sjouwer, 1814. (GAH204); B.J.G. en Pietje Dirks van der Woude, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Jan/Johannis Carolis Top... zv David T, (gk), en Johanna C. Linterman, (gk); BS huw 1818, ovl 1820, ovl 1829; gebruiker van wijk E-171, sjouwer; eigenaar en medegebruiker is Berend Groen, schoenmaker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-171Lanen 35Berend Groen Berend Groen schoenmaker
E-171Lanen 35Jan Top sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1268Lanen 35Barend GroenHarlingenschoenmakerhuis en erf (149 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Grietje Siboutshuwt met Hein Blavier, naaister en wonende te HRL 1828; BS huw 1828, ovl 1876; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Juke Engels Mulder... eigenaar is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; VT1839; huwt met Grietje Siebolts, kind: Siebolt Jukes Mulder, geb 24 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Klaas K Rostoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk E-171; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Rinske Annes Mol... ovl 1848, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-113; oud 60 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Womkje Stedehouwer... bev.reg. HRL 1851 wijk A-228; oud 35 jaar, (vnm: Wimpkie), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-171Lanen 35Geertje Bonnes, overleden op 5 april 18392 mnd, overleden Laanen E 171. (CzOG nr. 55) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-171LaanenBerent J Groen60 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
E-171LaanenRinske A Mol60 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-171LaanenWiebo B Groen17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-171LaanenHans H [Klaas K] Rost35 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, metzelaar
E-171LaanenWimkpie Stedehouder35 jFranekergezin 2, v, protestant, gehuwd
E-171LaanenHans H Rost3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-171LaanenHarmanus Rost2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-171LaanenJoeke Mulder59 jVeendamgezin 3, m, protestant, gehuwd
E-171LaanenGrietje Sybolts54 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
E-171LaanenEngel Mulder24 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-171Lanen 35Wiebe Barends Groen, overleden op 8 november 184321 jr (geboren 27/10/1822), schoenmaker, overleden Laanen E 171, ongehuwd, zoon van Barend Groen, idem (wednr. Pietje van der Woude) en Rinske Annes Mol, broer van Hiltje Barends Groen, halfbroer van Johannes Barends Groen, schipper (Her)bayum (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-171Lanen 35Arie Rinzes Rinsma, overleden op 5 januari 18481 jr (geboren 30/12/1846), overleden Lanen E 171, zoon van Rinze Rinsma, bakkersknecht (wednr. Trijntje Annes Stavinga, overleden 11/9/1845) en Grietje Aries Kooi, halfbroer van minderjarige NN Rinzes Rinsma (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-171Lanen 35Martje Rinses Rinsma, overleden op 10 juni 18483 1/2 wk (geboren 13/4/1848), overleden Lanen E 171, dochter van Rinse Rinsma, bakkersknecht (wednr. Trijntje Stavenga) en Grietje Kooi, halfzuster van minderjarige Ynte Rinses Rinsma (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-171Lanen 35Berend Jans Groen, overleden op 18 augustus 184869 jr (geboren 14/1/1779), overleden Lanen E 171, schoenmaker, gehuwd, vader van Hiltje (vrouw van Engele Pieters de Vries, idem) en afwezige Johannes Berends Groen (sinds 3 jaar vertrokken naar Verenigde Staten van Amerika: verblijfplaats onbekend). (in tafel met patroniem 'Johannes') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 van 10 mrt 1849
adressoortbedraggebruik
E-171Lanen 35koopaktefl. 4004/8 deel in huis met stal en wagenhuis E-171
 
verkoperLouwrens Hoekers
verkoperNeeltje Hoekers (gehuwd met minne baukes van smeden)
koperJohanna Hoekers


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Geeske Fokkema... HRL, Nederlands Hervormd dv Jan Doekes F, en Berber Sjoerds; BS huw 1819, ovl 1881, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Hermanus van der Heide... in 1843, zv Johannes Eeuwes dvH en Marijke IJskamp; BS huw 1819, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-171; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-141; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1268E-171 (de Lanen)Coenraad Kunwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2942E-163 (De Lanen)Coenraad van der Meulen Kunéewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2942Lanen 35 (E-163)Pieter van der Meulen Kuneewoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen 35P. van der Meulen Kunéjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
koperslagerij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 35B.Leenstrakruidenier
Lanen 35aA.Munniksmaschelpenvisscher


1937 - kentekenadresnaam
B-23646
Lanen 35Dirk van Straten


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenC. Hofstra358Rijwielh.


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 35, HarlingenLanen 35August DijkstraRotanwereld, derotan-meubelen, mand- en rietwerk, bies- en gaatjesmatten


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 35P. (Pietje) v.d. Veen wv Westerhuis
  terug