Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 22 6-082 6-078 1/2 E-174 E-166
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-082Sint Odolphisteeg 22huis
eigenaarmr. Claes Jansen
gebruikermr. Claes Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-082Sint Odolphisteeg 22huis
eigenaarClaes Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-082 Sint Odolphisteeg 22huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0259r van 22 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 22Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis en erf
 
koperJaapie Pieters Sonnema, gehuwd met342-00-00 GG
koperJan Olivier
voormalig bewonerde weduwe van Jan Micchiels
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Claas Heins
naastligger ten westenHarmen Ages koopman
naastligger ten noordenJarig Westra
verkoper van 1/5Foekien Jans, gehuwd met
Lammert Martensschipper kapitein wijdschipper
verkoper van 1/5Sioerd Jansschuitschippersknecht
verkoper van 1/5Grietie Jans, bejaarde dochter
verkoperWiltie Micchiels
verkoperEvertie Micchiels
verkopers van 1/5Jan Micchiels
verkoper van 1/5Emke Jans, als vader en wettige voorstander over zijn dochterzeilmakersknecht
Evertie Emckes
Tytie Foskes, weduwe van
wijlen Jan Micchielsschuitschippersknecht


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-082 Sint Odolphisteeg 22huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerClaas Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-082 Sint Odolphisteeg 22huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerMaeyke Meyntes
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-05-08 CG


 


 


 


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0291v van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 22Sint Odolphisteeg WZhuis en tuin
 
koperAdam Lentz mr. verver en glasmaker380-00-00 GG
huurderDouwe Wybes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidende weduwe en de erfgenamen van de oud hopman Heins
naastligger ten zuidenTeunis Norbruis
naastligger ten zuidenHarke Jurjens van der Stok
naastligger ten zuidenJacob Brouwer n.u.
naastligger ten westenHenne Sydses
naastligger ten noordenFedde Adams
verkopervader in het armenhuis Remke Wopkes, gehuwd met
verkoperFoek Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Lentz, mr. verwer en glazenmaker koopt huis wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. Henne Sydses, ten Z. wd. en erven hopman Heins, Teunis Norbruis, Harke Jurjens v.d. Stok en Jacob Brouwer, ten N. Fedde Adams. Gekocht van Romke Wopkes, Vader in het Armhuis x Foek Broers.


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-078 1/2Sint Odolphisteeg 22Adam Lentz1-08-14 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-174Sint Odolphisteeg 22Adam Lentz... erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-174Sint Odolphisteeg 22Hendrik Bakkergebruiker van wijk E-174, oud schipper; eigenaar is Adam Lentz erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-174Sint Odolphisteeg 22Adam Lents ervenHendrik Bakker oud schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1117Sint Odolphisteeg 22Lourens LentzHarlingenbestellerhuis en erf (92 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 323 en 335 van 21 nov 1832
adressoortbedraggebruik
E-174Sint Odolphisteeg 22provisionele en finale toewijzingfl. 302twee huizen in de St. Odolphisteeg E-174 en E-175
 
verkoperGeertje Martens Potma (weduwe van Lourents Adams Lentz)
verkoperNeeltje Adams Lentz
verkoperPieter Cornelis Martens
koperJan Wiersma


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 nov 1832
E-174Sint Odolphisteeg 22Huizinge met annexen naast E-175 in de Sint Odolphi steeg. Finaal verkocht op 28 nov 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-174Sint Odolphisteeg 22Grietje Harmannusoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-174; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-174Sint Odolphisteeg 22Jelle Hendriks Kroese... bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk G-168; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-174; VT1839; geb 31 mrt 1796, ged 19 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Croes en Jeltje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-174LaanenJelle Hendriks Croese42 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, kleermaker
E-174LaanenGrietje Harmanus41 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-174LaanenAntie van der Wal30 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1117E-174 (Sint Odolphisteeg)Jan Wiersmastal


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3246E-166 (St. Odolphisteeg)Dirk Jans Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3246Sint Odolphisteeg 22 (E-ong)Herke Wiersmawoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 22beeldbepalend pand5 van 10
  terug