Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 8 6-087 6-083 E-181 E-171


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de zon
Kwartier/wijk E-180
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-087 Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerJacob Harmens
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-087 Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-087 Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0138v van 18 nov 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ4/5 huis
 
koperLijsbeth Jans 220-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Janneke Acker
naastligger ten noordenJan Gerrits mr. kleermaker
verkoper enJanke Jans, zuster van de koper
verkoper enAntie Jans, zuster van de koper
verkoper enHiltie Jans, zuster van de koper
verkoperJaapjen Jans, zuster van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Jans koopt 4/5 v.e. huis waarvan zij al 1/5 deel bezit als mede-erfgenaam van haar wl. moeder, in de Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. erven Janneke Acker, ten N. Jan Gerrits, mr. kleermaker. Gekocht van haar 4 ongehuwde zusters, voor 220 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-087 Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarCornelis Ulbes
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
 
6-087 Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerHarmen Radsma
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
opmerking[tweede vermelding van 6-087]


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0138v van 18 nov 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ4/5 huis
 
koperLijsbeth Jans 220-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Janneke Acker
naastligger ten noordenJan Gerrits mr. kleermaker
verkoper enJanke Jans, zuster van de koper
verkoper enAntie Jans, zuster van de koper
verkoper enHiltie Jans, zuster van de koper
verkoperJaapjen Jans, zuster van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Jans koopt 4/5 v.e. huis waarvan zij al 1/5 deel bezit als mede-erfgenaam van haar wl. moeder, in de Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. erven Janneke Acker, ten N. Jan Gerrits, mr. kleermaker. Gekocht van haar 4 ongehuwde zusters, voor 220 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-087 Sint Odolphisteeg 8Felten Gerrits, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0288v van 30 mrt 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperHoyte Lieuwma, gehuwd metmr. zilversmid371-00-00 GG
Griettje Fokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenAlle Romkes
naastligger ten zuidenFedde Adams
naastligger ten westenD. Wildschut
naastligger ten noordende weduwe van H. Radsma
verkoperJacob Blesma, gehuwd met
Elizabeth Klein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoutje Jelles koopt, na niaar, een huis. Ten O. de Sint Odolphisteeg, ten W. Dirk Wildschut, ten Z. Alle Romkes en Fedde Adams, ten N. wd. H. Radsma. Gekocht van Jacob Blesma x Elizabeth Klein.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperJan van der Heide, gehuwd met900-00-00 CG
Trintje Bokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester J. Frank
naastligger ten noordenJan E. Akkringa
verkoper van 1/2Grietje Fokkes, weduwe van
wijlen Hoyte Lieuwmamr. zilversmid
verkoper van 1/6Jacomina H. Lieuwma, weduwe van
wijlen Marcelis Tamboezer
verkoper van 1/6meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwma
verkoper van 1/6meerderjarige vrijster Anna Lieuwma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan v.d. Weide, mr. verver x Trijntje Bakker koopt (b) Huis naast, ten N. van het vorige, wijk E-181, met ten O. de Odolphisteeg, ten W. Johs Frank, ten Z. perceel a), ten N. Jan E. Akkringa. Gekocht van Grietje Fokkes wv Hoyte Lieuwma, mr. zilversmid voor 1/2 en Jacomien Hoytes Lieuwma wv Marcellus Tamboezer, Fokke H. Lieuwma en Anna Lieuwma samen voor de helft, als erven van hun vader H. Lieuwma.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZhuis en bleekveld
 
koperJan van der Heide, gehuwd metmr. verver900-00-00 CG
Trijntje Bokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Thomas
naastligger ten noordenJan E. Akkringa
naastligger ten westenJan Botes
verkoper van 1/2Grietje Fokkes, weduwe van
wijlen Hoyte Lieuwmamr. zilversmid
verkoper van 1/6Jacomina H. Lieuwma, weduwe van
wijlen Marcelis Tamboezer
verkoper van 1/6meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwma
verkoper van 1/6meerderjarige vrijster Anna Lieuwma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan v.d. Weide, mr. verver x Trijntje Bakker koopt (a) huis en bleekveld wijk E-180. Ten O. de Odolphisteeg, ten W. Jan Botes, ten Z. Jan Thomas, ten N. Jan E. Akkringa. Met mandelige steeg ten W., waar door ook Johs. Frank van `t huis 'de Zon' vrij in- en uitgang heeft naar de Odolphisteeg. Gekocht van Grietje Fokkes wv Hoyte Lieuwma, mr. zilversmid voor 1/2 en Jacomien Hoytes Lieuwma wv Marcellus Tamboezer, Fokke H. Lieuwma en Anna Lieuwma samen voor de helft, als erven van hun vader H. Lieuwma.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-083 Sint Odolphisteeg 8Jan J van der Heide2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-181Sint Odolphisteeg 8Jan Eeuwes van der Heyde... Gooitkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-180, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-181, verfwinkel, 1814. (GAH204); J.E. vd H., ende Trijntje Bokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-181Sint Odolphisteeg 8Jan van der Heyde Jan van der Heyde verfwinkel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1124Sint Odolphisteeg 8erven Jan Eeuwes van der HeideHarlingen(verwer)pakhuis of bergplaats (90 m²)


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-181Sint Odolphisteeg 8Tjitske Stalstra, overleden op 19 april 1848(Certificaat van onvermogen), 19 jr (9/4/1829), overleden St. Odolphisteeg E 181. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-181Sint Odolphisteeg 8Petrus Daum... Herst. Ev. Luth., zv Johannes D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1124E-181 (Sint Odolphisteeg)Jan Faberwerkplaats


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 mrt 1872
E-181Sint Odolphisteeg 8Een timmerwinkel in de Sint Odolphisteeg, in gebruik bij S., Rodenhuis c.s.. Provisioneel verkocht op 20 mrt 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3125E-171 (St. Odolphisteeg)Jacob Torenbeekwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3125Sint Odolphisteeg 8 (E-171)fa. J. Torenbeek


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Odolphisteeg 8J. Torenbeekjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman
  terug