Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 3 6-018 6-016 E-184 E-175
1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046v van 31 dec 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 3Odulphssteeg OZhuis en plaats
 
koperN. N.
naastligger ten zuidenHidje Lous
naastligger ten zuideneen klein steegje
naastligger ten noordenerfgenamen van de ledige plaats van wijlen Haenke Hessels
verkoperde erfgenamen van wijlen Marten Janssen Fliere


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-018Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaardr. Suringar
gebruikerFocke Andries
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-018Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaardr. H. Suringar
gebruikerFocke Andries
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-018 Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-018 Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaarCaye Slaapkool
gebruikerCaye Slaapkool
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-018 Sint Odolphisteeg 3Caye Slaapkool, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-018 Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaarCaye Slaapkool
gebruikerCaye Slaapkool
huurwaarde132-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-016 Sint Odolphisteeg 3D C Zijlstra8-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Dirk Cornelis Zijlstra... van wijk E-033, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-034, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-184; gebruiker Jacob S. dekker, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-185; gebruikers Jan Ales Wobma, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Jacob Sybes Dekker... BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1824, huw 1827, huw 1829, ovl 1839, ovl 1859; gebruiker van wijk E-184, pakhuisknegt; eigenaar is D.C. Zijlstra, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-184Sint Odolphisteeg 3D C Zijlstra Jacob J Dekker pakhuisknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1115Sint Odolphisteeg 3Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Engeltje Cornelis Rinia... 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk H-244, wijk I-006; oud 36 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk E-184; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Meyer L Schippersoud 38 jaar, geb Steenvelde en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-184; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-184Sint Odolphisteeg 3Sipkje Schippers, overleden op 25 april 18391 wk, overleden St. Odolphisteeg E 184. (CzOG nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-184Meyer L Schippers38 jSteenveldem, protestant, gehuwd, stalknegt
E-184Engeltie Corns. Rinia36 jWijnaldumv, protestant, gehuwd
E-184Jan Schippers11 jMidlumm, protestant, ongehuwd
E-184Arsen Schippers5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-184Fimkje Schippers8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Aaltje van der Vliet... aug 1795 Franeker, ovl 25 jan 1864 HRL, huwt met Nicolaas Giel, A 5 mei 1861 Grettingharst (?), ovl wijk E-184, dv Haye vdV, en Trijntje Berends (Faber); BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Hendrik Willems Bakker... N.H., A 6 jan 1853 Midlum, zv Willem Hendriks en Tjepkjen Gatses; BS huw 1841, bev.reg. HRL 1851 wijk E-184, wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1115E-175 (St. Odolphisteeg)Sijbrand Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1115Sint Odolphisteeg 3 (E-175)Tarquinius Joh. Hoekstra (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 3H. v/d Heideopperman


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 3J. (Joukje) Dijkstra wv Bijlsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 3rijksmonument 20616
  terug